Komu je určeno bydlení v Domě pro osoby v bytové nouzi v Bílovci?

18. 9. 2019

Komu je určeno bydlení v Domě pro osoby v bytové nouzi?

 

Mnozí z občanů Bílovce asi v létě zaznamenali veřejnou a mírně vzrušenou diskuzi, kdo bude bydlet v nově zrekonstruovaném Domě pro osoby v bytové nouzi, na ulici Opavská, č. p. 650, které se v minulosti nechvalně přezdívalo „Dům hrůzy“.  Ve středu 11. září zasedala Komise bytová a sociální a mimo jiné tuto otázku řešila. Tohoto jednání se zúčastnili i zástupci Městského úřadu z odborů finančního, regionálního rozvoje a sociálních věcí. Základní výstup z komise je, že bydlení v tomto domě není určeno pro osoby sociálně nepřizpůsobivé, kteří své byty devastují. Právě naopak. Komu jsou tedy tyto nádherně opravené byty určeny? Jsou určeny těmto osmi cílovým skupinám:

 

-          Osoby, které dostali výpověď z nájemního bytu

-          Osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání

-          Muži a ženy v seniorském věku

-          Muži a ženy v azylovém domě

-          Matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě

-          Úplné rodiny v azylovém domě

-          Osoby v domě na půli cesty

-          Osoby ve veřejné komerční ubytovně, nemají-li jinou možnost k bydlení

 

Po prověření odborem sociálních věcí MÚ pak Komise bytová a sociální doporučí Radě města, komu byt přidělit.  Z podmínek projektu vyplývá, že nájemní smlouva bude uzavřena minimálně na jeden rok a nejdéle na dva roky s možností jejího prodloužení, minimálně 50% členů domácnosti musí být v produktivním věku 15 – 64 let (nezapočítávají se děti do 14 let) a průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.

 

Co říci na závěr. Za sebe, i celou Komisi bytovou a sociální mohu slíbit všem spoluobčanům, že budeme co nejzodpovědněji posuzovat žádosti o ubytování v tomto domě, abychom minimalizovali riziko, že bude tento nádherně opravený dům zdevastován sociálně nepřizpůsobivými nájemníky.

Tomáš Velička

předseda Komise bytové a sociální

předseda MO TOP 09 Bílovec

tomas.velicka@bilovec.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme