22. 9. 2022

Asi mi většina z vás dá za pravdu, že klidný domov a dobře fungující rodina bývají zpravidla hned po zdraví tou nejcennější hodnotou v našich životech. Jejich výsledná kvalita je vždy ovlivňována jak vnitřními podmínkami, které můžeme ovlivnit většinou hlavně my sami, tak podmínkami vnějšími, které můžeme ovlivnit zpravidla zprostředkovaně například formou voleb. Nejblíže jsou nám nyní volby komunální, kdy má každý z nás možnost svým hlasem ovlivnit život v našem nejbližším okolí, v naší obci. Tyto zdánlivě samozřejmé úvahy jsou hlavním a základním důvodem, proč jsem se rozhodl v nadcházejících komunálních volbách znovu kandidovat do obecního zastupitelstva naší obce a požádat vás o vaši podporu, o váš hlas.

Volební program koalice SPOLU, za kterou kandiduji, má jediný cíl. Zlepšit náš život v obci po všech stránkách, využít k tomu a dále rozvíjet dobrý základ vytvořený společně v minulých letech. Za naprosto klíčové považuji dokončení výstavby rozpracovaných obecních projektů, jejichž realizace může být v opačném případě vážně ohrožena v důsledku inflace či nedostatku stavebních materiálů.

V nelehkých dobách, které nás všechny bezpochyby čekají, bychom měli mít více než v minulosti na zřeteli společnou podporu smysluplných a prospěšných projektů. Je potřebné nechat „za dveřmi“ nevraživost a nevůli přispět k veřejnému prospěchu, které nás v minulosti díky několika vlastníkům půdy a jejich tiché podpoře některými zastupiteli připravily nevratným způsobem o schválení takových pozemkových úprav, které by vytěsnily zemědělskou techniku z obytné zástavby a mnoha obyvatelům zatížených části obce tak zajistily klidnější a bezpečnější bydlení.

V případě zvolení je i v nadcházejícím novém volebním období mým hlavním cílem nadále přispívat k tomu, abychom se v obecním zastupitelstvu vždy dokázali rozumně dohodnout a vytvářeli tak dobré podmínky pro další rozvoj Palkovic a Myslíku. Doufám a věřím, že je to jediná cesta k tomu, aby byla naše obec i nadále klidným a dobře fungujícím společným domovem.

Slavomír Bača, zastupitel obce Palkovice a předseda komise pro rozvoj obce

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme