21. 5. 2012

Autor článku si klade za cíl poukázat na neutuchající stav vládnoucí politiky související s prorůstáním byrokratického aparátu státu do soukromé sféry podnikání.  Pokud si dokážeme představit hlavní úlohu vlády u demokraticky řízeného státu jako plnění vládního programu na principu zvolené demokratické většiny, je stát ve své podstatě založen na principu byrokratického aparátu, který řídí zemi zákony, předpisy a vyhláškami, a který má právo je i měnit. Zde je nutné si uvědomit, že výsledek metody řízení uplatňovaný v oblasti správních vztahů nemá na trhu peněžní hodnotu, protože  toto řízení na rozdíl od soukromého podnikání není založeno na principu využívání metod kalkulací. Asi snad každý si umí představit, jak by bylo těžké motivovat úředníky na pasové kontrole podle počtu udělených víz, nebo úředníky za počet inovací při výběru daní. Je tedy na místě podotknout, že nikdo nemůže být správným byrokratem a inovátorem zároveň, neboť pokrok je přesně to, s čím předpisy a nařízení nepočítají a nevyhnutelně tak stojí mimo okruh byrokratických aktivit.

Hlavní příčinou poklesu ekonomických výsledků zemí Eurozóny není samotný princip byrokratického řízení, ale prorůstání státní byrokracie do soukromé sféry podnikání formou vytváření neefektivních dotačních titulů a přemíry nařízení a vyhlášek, které musí subjekty v oblasti podnikání plnit. Můžeme tak pozorovat, jak se vzrůstajícími státními zásahy do podnikání, se začala rozrůstat korupce, jak začaly vznikat pracovní místa typu specialista na dotační tituly a specialista na „administrativu“ s úřady a státními institucemi. Nakonec prorůstání státních zásahů způsobilo, že se hlavním úkolem generálního manažera a všech manažerů stalo být zadobře s vládou a politickými stranami a zde získávat obchodní kontrakty na státní zakázky tak, aby obě vstupující strany vydělaly co možná nejvíce na úkor občanů a nemusely podstupovat riziko vstupu konkurence.

Bez byrokracie se moderní demokracie neobejde. Nelze ji odstranit z demokratických principů vládnutí, lze ji však do určité míry určovat výběrem z programu politických stran při volbách. Demokracie jako součást kapitalismu. Top09 sdílí názor, že demokracie jako hlavní prvek západní lidské společnosti není zbožím, kterého si lidé mohou bez obtíží užívat. Naopak je pokladem, který musí být denně chráněn.  Nebojme se tedy spolupodílet na demokratickém principu vládnutí, protože zatím tato forma vládnutí jako jediná představuje motor pro inovace, technický pokrok a zvyšování životní úrovně společnosti.

Regionální předseda TOP09 Frýdek-Místek

Ing. Lukáš Rožnovský
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme