Vodík z komunálního odpadu

8. 10. 2019

Koncem září vedení Moravskoslezského kraje po skončení konference Hydrogen V4, věnované využití vodíku, obsáhle informovalo o komplexním projektu budování vodíkového průmyslu a využíti vodíku v našem kraji. Jsem rád, že kraj vytvořil tak moderní a ekologický projekt. Kdo nebude podporovat ekologicky čistou vodíkovou dopravu? Doufám, že vše nezůstane pouze ve fázi projektu a těším se na jeho realizaci.

 

Podle vodíkové koncepce Moravskoslezského kraje vodík se bude vyrábět z metanu, koksárenského  nebo důlního plynu. Vím, že na těchto technologiích výroby vodíku pracuji týmy z vysokých škol a různých firem. Jsem přesvědčen, že výzkum a vývoj v této oblasti bude ještě nějakou dobu trvat a bude potřebovat značné prostředky, nicméně představuje budoucnost a velkou návratnost.

 

Ve vodíkové koncepci našeho kraje chybí úvahy o produkci vodíku během plazmového zplyňování odpadu, během kterého vzniká syntézní plyn bohatý na vodík. Kraj bude muset v nejbližším období řešit problematiku nakládání s komunálním odpadem a zde se otvírá jedinečná možnost vyřešit dva problémy jedním procesem. Plazmové zplyňování komunálního odpadu, jejímž produktem je syntézní plyn sloužící jako surovina pro výrobu vysoce čistého vodíku pro použití např. v palivových článcích.

 

Roman Strzondala

předseda MO TOP 09 Karviná

člen expertní komise TOP 09 Energetika

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme