Preambule Nominačního řádu TOP 09 + nominační řád

10. 1. 2014

TOP 09 je strana zodpovědných občanů. Její představitelé a kandidáti politických pozic musí mít takové vlastnosti, aby byli pro své voliče důvěryhodní. Proto je kandidatura a výběr kandidátů jedním z úhelných kamenů existence strany. Proto také tento výběr probíhá s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné připravit kvalitní podmínky pro kandidáty a také zrealizovat profesionálně vedenou kampaň. Kontinuitu práce strany zajišťuje věrnost idejím, na nichž vznikla. To však nesmí být stav neměnný, nýbrž pevná báze pro pružné reagování na potřeby doby.
Výběrem kandidátů si strana zajišťuje příliv nových sil, které tuto potřebnou dynamiku přinášejí. Je proto žádoucí, aby nové myšlenky a impulsy mohly přicházet od osob různého věku, pohlaví, vyznání či sociálních skupin.
Kandidát musí být posuzován podle idejí strany a svých schopností tyto ideje udržovat a rozvíjet je tak, aby strana zůstávala živá a moderní. Osobní věrohodnost kandidáta je zárukou naplňování politického poselství. Kandidát by měl prokázat své kompetence a kvalifikaci solidním profesním životem, aktivitami v občanské společnosti, příkladným životem osobním; životem v rodině, výchovu dětí, péčí o hendikepovaného či starého člena rodiny je třeba hodnotit jako standardní zaměstnání.
Kandidát by měl mít takové povolání, aby nebyl závislý na mandátu, o který usiluje. Měl by disponovat důkladnými znalostmi problematiky mandátu, o který se uchází. Jeho sebeprezentace, jak vizuální tak verbální, by měla být na vysoké úrovni. Kandidát by měl umět prezentovat své názory srozumitelnou formou a technickými prostředky, které mu umožní oslovit voliče.
Kandidát TOP 09 se při svém volebním boji opírá o dobré jméno strany. To dává záruku důvěryhodnosti a solidnosti. Kandidát tedy svým chováním nesmí toto dobré jméno poškodit. Ohrozil by tak možnost strany pozitivně ovlivňovat dění ve státě.
Kandidátovi strana také pro jeho volební úsilí poskytuje zázemí zkušeností, finančních prostředků, vědomostí a podobně. Proto si je dobrý kandidát vědom, že jeho volební úspěch je úspěchem celé strany, spolustraníků, kteří se na každodenní práci podílejí. Takový úspěšný kandidát je pak při naplňování svého mandátu straně loajální a podporuje ji v jejích činnostech. Své úspěchy prezentuje jako úspěchy TOP 09, účastní se práce odborných komisí, poskytuje své znalosti vzděláváním stranických kolegů.
Kandidát, budoucí nositel mandátu, musí být sto dávat straně svou osobností profil.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme