16. 12. 2021

Breda je láska…. Ukazují to stovky Opavanů, kteří chodí každou neděli obdivovat rozsvícenou Bredu. Oživení zájmu o tuto výjimečnou památku přinesl úspěšný projekt Lindy Bittové a Kurta Gebaura, ve kterém přes 1500 lidí přispělo na sbírku na záchranu Bredy s cílem provést opravu střechy budovy a odvodnění kopule.  Láska má mnoho podob. Lásku nezištnou a připravenou pomoci v případě sbírky Opavanů. Nebo podobu romantickou, která může trvat několik měsíců, ale bývá zhoubou pro zamilované. Je to láska bez zodpovědnosti, láska, která nemá budoucnost. Prvoplánová koupě Bredy je ukázkou takové lásky, lásky bez rozumu a ekonomické zodpovědnosti. Nebo je to láska jen naoko, vyvěrající z čirého populismu a snahy zalíbit se před nadcházejícími volbami? Breda bude pod taktovkou města vydána napospas městské pokladně, ve které nejsou na její záchranu prostředky a bude chátrat dál nebo se na 10 let zakonzervuje. Město koupilo Bredu přesto, že nejsou vyjasněné majetkové poměry, není zpracovaná studie proveditelnosti, jejíž součástí je analýza trhu a podnikatelský záměr, chybí finanční plány na rekonstrukci i provoz budovy.

Láska na celý život je volba, je to zralé rozhodnutí spojené s činy, nikoli jen planými či plamennými slovy. V případě zchátralé Bredy je potřeba mít jasnou vizi a koncepci vyplývající ze studie proveditelnosti, aby se daly získat prostředky a dotace na její obnovu. Jsou to kroky, které Bredě přinesou nejen záchranu, ale i smysluplné využití, aby mohla sloužit Opavanům a abychom ji mohli zachovat dalším generacím.

Přejeme Bredě a Opavě, aby se podařilo překonat všechny nástrahy a problémy, aby se našli lidé a odborníci, kteří to myslí vážně a kteří udělají všechno pro to, aby příběh Bredy dopadl dobře a aby se Breda opět stala skvostem Opavy. Aby to byla láska na celý život.

Monika Klapková, předsedkyně regionální organizace TOP 09 Opava, zastupitelka Opavy

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme