Kandidátka TOP 09 pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Moravskoslezský kraj

12. 9. 2013

Kandidátka pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Kraj: Moravskoslezský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Pavol Lukša

Pavol Lukša

51 let

starosta obce Čeladná

Čeladná, TOP 09

Pavol Lukša
51 let

Pavol Lukša - lídr v Moravskoslezském kraji

místopředseda TOP 09

Pavol Lukša se narodil 15. srpna 1962 v Turzovce, okres Čadca, dnešní Slovensko. V listopadu 1962 se rodina přestěhovala do obce Čeladná, kde žije dodnes. Narodil se ve smíšeném manželství, maminka je Slovenka, otec pochází z Valašska.

Studium na Střední Lesnicko-technické škole v Hranicích na Moravě zakončil Pavol Lukša v roce 1981 maturitní zkouškou. Po absolvování základní vojenské služby v roce 1983 pracoval u Severomoravských státních lesů Krnov (do dubna 1984). Od května roku 1984 byl zaměstnancem 1. brněnské strojírny s.p. (do února 1993). V roce 1990 vstoupil do tehdejší ČSL. Od května 1992 do prosince 1994 byl místostarostou obce Čeladná a následně jejím starostou.

Od prosince 2004 do listopadu 2008 byl statutárním náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a životní prostředí.

V letech 2005 - 2006 byl Pavol Lukša místopředsedou KDU-ČSL. Od listopadu 2008 až dosud je opět starostou obce Čeladná. V červnu 2009 z KDU-ČSL vystoupil. V červnu 2009 se stal členem Přípravného výboru TOP 09. Na Celostátním ustavujícím sněmu strany, konaném 27. a 28. listopadu 2009, byl zvolen místopředsedou TOP 09.

V roce 2010 se po květnových volbách do PSP ČR stal poslancem, na 2. celostátním sněmu TOP 09, který se konal ve dnech 22.-23. října 2011 v Hradci Králové, byl zvolen místopředsedou TOP 09.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR působil P.Lukša v období 2010 – 2013 jako předseda Zemědělského výboru. Prosazoval zvýšení prostředků pro obnovu venkova a inicioval opatření, která přispívají ke zvýšení kvality a bezpečnosti potravin. Podílel se aktivně na přípravě a prosazování zákona o změně rozpočtového určení daní /RUD/, který přispěl k významnému posílení rozpočtů obcí a měst v naší zemi.  Byl  iniciátorem novely zákona o ovzduší – zavedla nízkoemisní zóny, které mohou v období smogu přispět ke zlepšení ovzduší ve městech ostravsko-karvinské aglomerace - i nového zákona o ovzduší, jehož uplatnění poskytuje další příležitosti ke zlepšení kvality ovzduší v našem kraji.

51 starosta obce Čeladná Čeladná TOP 09
2. Ing. Ludmila Bubeníková

Ing. Ludmila Bubeníková

58 let

starostka obce Velká Polom, ekonomka, členka Iniciativy za živý venkov

Velká Polom, STAN

Ing. Ludmila Bubeníková

58 let

vdaná, 2 děti

VŠE Bratislava, Obchodní fakulta /1974 – 1978/

Ekonomka, starostka obce

Od roku 1994 členka zastupitelstva Obce Velká Polom, členka rady obce, od r. 2002 dosud starostka obce, v letech 2010 – 2013 poslankyně Parlamentu ČR.

Předsedkyně politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v Moravskoslezském kraji od roku 2010.

Za svůj největší úspěch považuje, jak se pod jejím vedením změnila tvář obce, dobře zvládnuté projekty spolufinancované z ROP Moravskoslezsko (rekonstrukce ZŠ, výstavba MŠ a zázemí pro sportovce) a mnoho dalších nově vystavěných či rekonstruovaných staveb a objektů v obci. 

58 starostka obce Velká Polom, ekonomka, členka Iniciativy za živý venkov Velká Polom STAN
3. Ing. Václav Mores

Ing. Václav Mores

59 let

místostarosta města Bruntál

Bruntál, TOP 09

Ing. Václav Mores
59 let

rozvedený, 2 děti

VŠZ Brno, provozně ekonomická fakulta

Do roku 2007 ekonom ve společnosti  KARLA Bruntál spol. s r.o.,

od roku 2007 místostarosta města Bruntál.

Člen TOP 09 od roku 2009, od téhož roku

předseda regionální organizace Bruntál,

místopředseda krajské organizace MS kraje,

člen výkonného výboru TOP 09.

Co jsem prosadil: Úspěšné plnění integrovaného plánu rozvoje města Bruntál, rozvoj svazku obcí „Mikroregion Slezská Harta".

59 místostarosta města Bruntál Bruntál TOP 09
4. Mgr. Herbert Pavera

Mgr. Herbert Pavera

55 let

starosta obce Bolatice

Bolatice, bezpp

Mgr. Herbert Pavera
55 let

Od roku 1992 - 1998 ředitel základní školy,

od roku 1998 starosta obce Bolatice.

Jsem předsedou Sdružení obcí Hlučínska (SOH).

Ve funkci starosty obce si samozřejmě velmi cením všech investic, které se v obci během 15 let podařily : opravené školní budovy, vybudování téměř 20ha průmyslové zóny, podpora bytové výstavby a výstavby RD, nové ČOV….


 

55 starosta obce Bolatice Bolatice bezpp
5. Bc. Tomáš Velička

Bc. Tomáš Velička

45 let

ředitel Poradny pro primární prevenci, radní města Bílovce

Bílovec, TOP 09

Bc. Tomáš Velička
45 let

ženatý, 2 děti

Od roku 2009 jsem členem TOP 09,

předseda regionální organizace Nový Jičín,

místopředseda krajské organizace TOP 09 Moravskoslezského kraje.

Zaměstnání:
do roku 2012: krajský školský koordinátor prevence
od roku 2013: ředitel Poradny pro primární prevenci

Od roku 2011 jsem zastupitelem a radním města Bílovce.

Podílel jsem se na změně zákona o pedagogických pracovnících.

45 ředitel Poradny pro primární prevenci, radní města Bílovce Bílovec TOP 09
6. Renáta Witoszová

Renáta Witoszová

46 let

fyzioterapeutka, podnikatelka

Karviná, STAN

Renáta Witoszová
46 let

vdaná, 1 dítě

fyzioterapeutka

Do roku 2010 hlavní fyzioterapeut v Lázních Darkov, kde

jsem se podílela na reorganizaci léčebného provozu.

V období 2010 - 2013 poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za TOP 09.

Jako poslankyně jsem spolupracovala na novele zákona o rozpočtovém určení daní /RUD/, zákona o protikomunistickém odboji, o poštovních službách a  novele zákona o úřadech práce.

Dále jsem se podílela na přípravě mezinárodních smluv a tím pomáhala vytvářet zahraniční politiku státu.

46 fyzioterapeutka, podnikatelka Karviná STAN
7. MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA 49 primář Chirurgie a úrazové chirurgie Městské nemocnice Ostrava Ostrava bezpp
8. Ing. Lucie Krausová

Ing. Lucie Krausová

35 let

představitelka managementu - vedoucí útvaru kvality

Vratimov, TOP 09

Ing. Lucie Krausová
35 let

vdaná
2 děti

Od března roku 2002 VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.Ostrava.
představitel managementu – vedoucí útvaru "Řízení kvality".

Externí spolupracovnice  Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě.

Jsem členkou politické strany TOP 09.
V roce 2010 jsem se stala členkou zastupitelstva ve Vratimově,
v roce 2011 jsem byla zvolena jako místopředsedkyně v regionální organizaci v Ostravě,
v roce 2013 jsem získala podporu a byla zvolena místopředsedkyní TOP 09 Moravskoslezského kraje. 

 

35 představitelka managementu - vedoucí útvaru kvality Vratimov TOP 09
9. Bc. Marcel Zuber

Bc. Marcel Zuber

29 let

ekonom

Vřesina, bezpp

Bc. Marcel Zuber
29 let

Svobodný

Kandiduji za politickou stranu TOP09, jsem bez politické příslušnosti.

Zaměstnání: ekonom, podnikatel .

Předseda a zakladatel Občanského sdružení MY, SPOLEČNĚ.

“Naši budoucnost tvoří to, co děláme dnes, ne zítra.“

www.myspolecne.cz

 

29 ekonom Vřesina bezpp
10. MUDr. Roman Štípal, CSc.

MUDr. Roman Štípal, CSc.

60 let

intervenční kardiolog 1. Intervenční klinika-kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc

Ostrava, STAN

MUDr. Roman Štípal, CSc.
60 let

ženatý, 2 děti

lékař

1978 - 2008 kardiolog, zástupce přednosty interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava,

2008 - 2010 primář interního odd. nemocnice Nový Jičín,

od r. 2010 vedoucí lékař intervenční kardiologie, 1. interní klinika kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc.

Člen hnutí STAN od r. 2013.

60 intervenční kardiolog 1. Intervenční klinika-kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc Ostrava STAN
11. JUDr. Jana Kantorová

JUDr. Jana Kantorová

48 let

advokát

Třinec, bezpp

JUDr. Jana Kantorová
48 let


vdaná, 3 děti

bez politické příslušnosti

Zaměstnání:
do roku 1999 právník
od roku 1999 advokát

Od roku 2006 jsem členem zastupitelstva města Třinec a od roku 2010 předsedkyní majetkoprávní komise a členkou výboru pro národnostní menšiny. 

 

48 advokát Třinec bezpp
12. JUDr. Mgr. René Vašek

JUDr. Mgr. René Vašek

38 let

právník

Havířov, TOP 09

JUDr. René Vašek
38 let

ženatý, 2 děti
vzdělání: vysokoškolské, rigorózní
od roku 2010 jsem členem TOP 09

Místopředseda regionálního výboru Karviná, člen krajského výboru Ostrava.

 Zaměstnání:

právník, od roku 2000 vedoucí obchodně právního odboru MRA, s.r.o. Havířov.

  V životě i v práci se řídím heslem : "Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého".

 

 

38 právník Havířov TOP 09
13. MUDr. Tomáš Papuga

MUDr. Tomáš Papuga

46 let

primář centrální JIP Slezské nemocnice Opava

Bolatice, TOP 09

MUDr. Tomáš Papuga
46 let

Ženatý, 2 děti

 

 Zákládající člen TOP09 Opava, rok 2009

 Předseda regionální organizace TOP 09 Opava

 

 Od roku 1993 chirurg ve Slezské nemocnici v Opavě, sekundární lékař chirurgie, vedoucí lékař chirurgické jednotky intenzivní péče.

 

 Od roku 2010 zastupitel a příležitostný oddávající v Bolaticich.

46 primář centrální JIP Slezské nemocnice Opava Bolatice TOP 09
14. Ing. Martin Špetla

Ing. Martin Špetla

49 let

podnikatel - ekonomický poradce

Frýdek-Místek, TOP 09

Ing. Martin Špetla
49 let

Ženatý, 2 děti

Vysokoškolské ekonomické vzdělání absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Od roku 1982 byl zaměstnán ve Spotřebním družstvu Jednota Frýdek-Místek a od roku 1993 začal podnikat. V současné době pracuje jako OSVČ v oboru ekonomického poradenství.

Členem TOP 09 je od roku 2009, kdy aktivně pomáhal zakládat regionální organizace ve Frýdku-Místku a Karviné.

Od roku 2010 jsem zastupitelem města Frýdku-Místku.

Jsem předsedou místní organizace TOP 09 Frýdek – Místek a místopředsedou regionální organizace Frýdek-Místek. Od roku 2009 jsem rovněž členem krajského výboru TOP 09 Moravskoslezského kraje. V létě 2013 jsem začal pracovat v poradním sboru TOP 09 pro sociální politiku. 

49 podnikatel - ekonomický poradce Frýdek-Místek TOP 09
15. Mgr. Jiří Myšinský

Mgr. Jiří Myšinský

48 let

podnikatel

Nošovice, TOP 09

Mgr. Jiří Myšinský
48 let

ženatý, 2 děti

Vysokoškolské právní vzdělání jsem absolvoval na Policejní akademii ČR Praha.

Profesní zkušenosti jsem získal v bezpečnostních sborech v letech 1983-2005.

 Od roku 2005 jsem pracoval v Onkologickém centru J.G. Mendela v Novém Jičíně, kde jsem se věnoval oblasti forenzních věd. Od roku 2008 pracuji na manažerské pozici v nestátním zdravotnickém zařízení LFG. Od roku 2005 jsem soudním znalcem.

Členem TOP 09 jsem od roku 2009. Zastávám funkci předsedy regionální organizace TOP 09 Frýdek – Místek a od roku 2013 jsem členem předsednictva krajského výboru TOP 09 Moravskoslezského kraje. Od roku 2011 jsem členem poradního sboru TOP09 pro bezpečnost, justici a boj proti korupci.

48 podnikatel Nošovice TOP 09
16. Ing. Jan Lipner 48 starosta obce Horní Suchá, předseda představenstva Svazku měst a obcí okresu Karviná Horní Suchá STAN
17. prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.

59 let

univerzitní profesor, vědecký pracovník

Brno, TOP 09

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.
59 let

Hlavní zaměstnání:Centrum výzkumu globální změny ČR, v.v .i., Bělidla 4a, 603 00 Brno –ředitel centra, vedoucí vědecký pracovník .

Externí úvazek: Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno – profesor.

Celoživotní kariéra v oblasti vědy a vysokého školství. Profesní orientace na oblast systémové ekologie, životní prostředí a výzkum účinků globální změny klimatu.

Zakladatel výzkumu globální klimatické změny v ČR, nestor oboru environmentální produkční ekologie, autor projektu CzechGlobe a následně realizátor a ředitel ústavu zaměřeného na problematiku globální změny.

59 univerzitní profesor, vědecký pracovník Brno TOP 09
18. Ing. Karla Fodorová

Ing. Karla Fodorová

51 let

pedagog - lektor vzdělávání

Bohumín, TOP 09

Ing. Karla Fodorová
51 let

vdaná, 1 dítě

vysokoškolské vzdělání

Do roku 2008 učitelka odborných předmětů střední školy,

od roku 2008 OSVČ – pedagog - lektor vzdělávání dospělých,

od 1. 9. 2009 členka TOP 09.

Čenka krajského výboru TOP 09 Moravskoslezského kraje,členka regionálního výboru TOP 09 Karviná,členka výboru MO TOP 09 Bohumín.

Předsedkyně komise pro rozvoj městských částí ve městě Bohumín (komise rady města).

Osobně podporuji a spolupracuji se Sborem dobrovolných hasičů Bohumín – Kopytov.

Pracuji se začínajícími podnikateli, vedu jejich přípravu k samostanému podnikání, jsem pyšná na jejich vstup na trh a úspěšné podnikání.

51 pedagog - lektor vzdělávání Bohumín TOP 09
19. Ing. Jaroslav Jouza

Ing. Jaroslav Jouza

47 let

ředitel VaK Bruntál, a.s.

Krnov, TOP 09

Ing. Jaroslav Jouza
47 let
rodinný stav                ženatý, 2 děti
vzdělání                      VŠ, fakulta stavební

Od roku 2001 ředitel VaK Bruntál a.s.

Člen TOP 09 od roku 2010.

47 ředitel VaK Bruntál, a.s. Krnov TOP 09
20. Jana Zechová

Jana Zechová

49 let

starostka obce Velké Heraltice

Velké Heraltice, STAN

Jana Zechová
49 let


Jana Zechová
věk 49
rodinný stav: vdaná
vzdělání : střední odborné ekonomické


Starostka obce velké Heraltice - 2.volební období, předtím od r.1994 podnikatelka ve stavebnictví a ekonomická činnost.
Od roku 2010 příznivec hnutí STAN, do roku 2012 členka.

49 starostka obce Velké Heraltice Velké Heraltice STAN
21. MUDr. Marcel Gärtner

MUDr. Marcel Gärtner

38 let

primář gynekologického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě

Ostrava, bezpp

MUDr. Marcel Gärtner
38 let

ženatý, 2 děti
vzdělání vysokoškolské

Pracuji jako lékař se spacializací v gynekologii a porodnictví a urogynekologii,
jsem zaměstnán na PGK FN Ostrava jako primář gynekologie a vedoucí lékař Urogynekologického centra a pracuji jako vedoucí lékař v privátní gynekologické ambulanci Gynuro v Ostravě – Proskovicích.

Jsem bez politické příslušnosti.

38 primář gynekologického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě Ostrava bezpp
22. Slavomír Bača

Slavomír Bača

40 let

agronom

Palkovice, TOP 09

Slavomír Bača
40 let

Zemědělské středoškolské vzdělání v Českém Těšíně

Ženatý, 2 děti

Od roku 2010 člen TOP 09,

člen regionálního výboru ve Frýdku-Místku,

člen krajského výboru TOP 09 Moravskoslezského kraje.

Člen poradního sboru TOP 09 pro resort zemědělství.

Zaměstnání:

Od roku 1993 agronom, Beskyd Agro a.s. Palkovice,

od roku 2006 zastupitel v obci Palkovice, předseda komise místního a bytového hospodářství.

Člen TJ Sokol Palkovice oddíl kopané, trenér mládeže.

40 agronom Palkovice TOP 09
23. JUDr. Aleš Nytra

JUDr. Aleš Nytra

31 let

advokát

Kopřivnice, TOP 09

Mgr. Aleš Nytra
31 let

ženatý

členem TOP09 od roku 2010

Předseda místní organizace TOP09 Kopřivnice, člen výboru regionální organizace TOP09 Nový Jičín, člen výboru krajské organizace TOP09 Moravskoslezského kraje.

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

Od roku 2007 do roku 2010 jsem pracoval jako advokátní koncipient.

Od roku 2010 až doposud pracuji jako advokát (Mgr. Aleš Nytra, advokátní kancelář).

Řadu let jsem pracoval pro mládež v hnutí JUNÁK – Svaz skautů a skautek České republiky, vedl jsem děti ve skautských oddílech v Kopřivnici, Štramberku, Mořkově a Studénce.

31 advokát Kopřivnice TOP 09
24. Ing. Bc. Martin Dostál

Ing. Bc. Martin Dostál

38 let

referent Magistrátu města Opavy, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikací I/11-I/57

Opava, STAN

Ing. Bc. Martin Dostál
38 let

svobodný

od roku 2013 jsem registrovaný příznivce hnutí Starostové a nezávislí.

Zaměstnání:

od roku 2001 zastávám pozici referenta Magistrátu města Opavy,

od roku 2005 působím jako tajemník Sdružení pro výstavbu komunikací I/11-I/57,

od roku 2011 zastávám pozici tajemníka dopravní sekce při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Od roku 2001 se aktivně ve spolupráci s ostatními starosty opavského okresu podílím na regionálním rozvoji Opavy a Opavska a dlouhodobě věnuji přípravě dopravních staveb v západní části kraje, zejména komunikacím I/11, I/57 a obchvatům Opavy a Krnova – klíčovým dopravním stavbám našeho regionu.

38 referent Magistrátu města Opavy, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikací I/11-I/57 Opava STAN
25. Bc. Barbora Pánková

Bc. Barbora Pánková

29 let

učitelka v mateřské škole

Raškovice, TOP 09

Bc. Barbora Pánková
29 let


rozvedená, 1 dítě

Od roku 2003 učitelka MŠ (Morávka, Raškovice, Frýdek-Místek),

od roku 2013 vedoucí učitelka MŠ, Základní a mateřská škola Raškovice.

Od roku 2010 jsem členkou TOP O9.

V současné době jsem členskou výboru regionální organizace TOP 09 Frýdek-Místek a členkou revizní komise TOP09 Moravskoslezského kraje.

29 učitelka v mateřské škole Raškovice TOP 09
26. Mgr. Dalibor Tomek

Mgr. Dalibor Tomek

49 let

středoškolský učitel

Nový Jičín, TOP 09

Mgr. Dalibor Tomek
49 let


ženatý, 2 děti
vysokoškolské

středoškolský učitel

Od roku 2011 členem TOP09,
předseda Místní organizace TOP09 Nový Jičín.

Založil jsem novou místní organizaci TOP09 Nový Jičín.

49 středoškolský učitel Nový Jičín TOP 09
27. Ing. Jaroslav Moureček

Ing. Jaroslav Moureček

54 let

informatik

Ostrava, TOP 09

Ing. JAROSLAV MOUREČEK
54 let
rozvedený, 2 děti
Jsem zakládajícím členem TOP 09 v Ostravě (od roku 2009) a místopředsedou regionální organizace TOP 09 v Ostravě.
Od absolvování VŠ v roce 1982 do současnosti působím ve funkci specialisty IT - informatika v soukromých i státních firmách.
V Městském úřadu Ostrava–Jih pracuji v komunální a rozpočtové komisi, od roku 2013 jsem zastupitelem a předsedou kontrolního výboru zastupitelstva. Na magistrátu města Ostravy pracuji v majetkové a informační komisi.

54 informatik Ostrava TOP 09
28. Ing. Karel Hanák

Ing. Karel Hanák

59 let

starosta města Hradec nad Moravicí, externí pracovník Slezské univerzity v Opavě

Hradec nad Moravicí, STAN

Ing. Karel Hanák
59 let

ženatý, 2 děti

Člen hnutí Starostové a nezávislí od jejího založení.

Zaměstnání:
do roku 2006 1975 – 2001 technik, vedoucí oddělení, ředitel pobočky pojišťovny,

2002 - 2006 uvolněný zastupitel města – místostarosta,

od roku 2006 uvolněný zastupitel města – místostarosta.

Od roku 2010 jsem zastupitelem města Hradce nad Moravicí – starosta.
Podílel jsem se aktivně na získání dotační prostředků a jejích realizace ve městě - obnova infrastruktury města, výstavba ČOV. Jsem jedním ze zakladatelů Místní akční skupiny – Opavské Slezsko.

59 starosta města Hradec nad Moravicí, externí pracovník Slezské univerzity v Opavě Hradec nad Moravicí STAN
29. Bc. Milan Milián

Bc. Milan Milián

37 let

informatik

Bruntál, TOP 09

Bc. Milan Milián
37 let


ženatý, 1 dítě

od roku 2010 jsem členem TOP 09,

Předseda místní organizace Bruntál.

Zaměstnání:
do roku 2011 referent IT
od roku 2011 vedoucí OTŘ

37 informatik Bruntál TOP 09
30. Ing. Jan Frňka

Ing. Jan Frňka

31 let

živnostník

Frýdek-Místek, TOP 09

Ing. Jan Frňka
31 let

svobodný

Vysokoškolské ekonomické vzdělání jsem absolvoval na Slezské univerzitě v Opavě – Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Od roku 2007 podnikám a nyní provozuji restauraci Hostinec U Křivého psa ve Frýdku-Místku.

Členem TOP 09 jsem od roku 2009 a v současnosti jsem místopředsedou místní organizace TOP 09 Frýdek –Místek a členem regionální organizace Frýdek-Místek. Od roku 2011 působím v majetkové komisi Rady města Frýdku-Místku.

31 živnostník Frýdek-Místek TOP 09
31. Mgr. Pavel Buzek

Mgr. Pavel Buzek

47 let

starosta obce Dolní Lutyně, místopředseda Místní akční skupiny Bohumínsko

Dolní Lutyně, STAN

Mgr. Pavel Buzek
47 let

ženatý, dcera Kateřina


Zaměstnání:
učitel matematiky a fyziky na základní, pak na střední průmyslové škole,
od roku 1997 ředitel školy a toho času 7 let starosta.

Od roku 2002 jsem zastupitelem.
Prosazuji dlouhodobě udržitelný rozvoj obce i regionu a výsledky nechť posoudí voliči.

47 starosta obce Dolní Lutyně, místopředseda Místní akční skupiny Bohumínsko Dolní Lutyně STAN
32. Radmila Kotterbová 56 manažerka Ostrava TOP 09
33. Mgr. Jan Vavřík 35 ředitel základní školy a mateřské školy Vrbno pod Pradědem TOP 09
34. Mgr. Pavel Netušil

Mgr. Pavel Netušil

42 let

středoškolský učitel

Příbor, TOP 09

Mgr. Pavel Netušil
42 let

ženatý, 2 děti

od roku 2009 jsem členem TOP 09,

místopředseda regionální organizace Nový Jičín.

Zaměstnání:
od roku 1994 středoškolský učitel,

od roku 2010 jsem zastupitelem v Příboře, kde jsem také zakladatelem a předsedou MO TOP 09.
V komunální politice se zabývám především oblastí dopravy a životního prostředí, pracuji v několika komisích města a ve finančním výboru.

42 středoškolský učitel Příbor TOP 09
35. Bernard Halfar

Bernard Halfar

57 let

starosta obce Štěpánkovice

Štěpánkovice, STAN

Bernard Halfar
57 let


rodinný stav : ženatý, dvě děti

Vyučen, USO, 7 semestrů průmyslové energetiky, dva semestry organizace řízení.

Místostarosta obce Stěpánkovice od roku od 2002, starosta od roku 2006.

Člen hnutí STAN 3 roky.

Podílel jsem se na rozvoji spolkové činnosti v obci.

57 starosta obce Štěpánkovice Štěpánkovice STAN
36. Ing. Lubomír Vavroš

Ing. Lubomír Vavroš

51 let

letecký instruktor

Studénka, TOP 09

Ing. Lubomír Vavroš
51 let

ženatý, tři děti
vysokoškolské

letecký instruktor, pilot, vysokoškolský pedagog,

člen strany TOP 09 od založení, předseda místní organizace TOP 09 ve Studénce, člen regionálního a krajského výboru TOP 09 Moravskoslezského kraje, člen finančního výboru města Studénky.

Celý profesní život jsem strávil v letectví jako pilot, instruktor i manažer. Za největší úspěch považuji skutečnost, že jsem spoluzakladatelem profesionálního střediska leteckého výcviku na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově.

51 letecký instruktor Studénka TOP 09

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme