Kandidáti do Ústavního soudu s komunistickou minulostí

"Kozli připraveni být zahradníky"

27. 3. 2013

President Zeman navrhl čtveřici kandidátů na ústavní soudce a deklaruje je jako odborníky. Kromě odbornosti si ovšem dva z nich nesou stigma aktivního členství v KSČ.

Kandidát Jaroslav Fenyk, vstoupil do KSČ v roce 1981 v 19 letech jako absolvent vojenské střední školy a popisuje to takto: „Byl jsem kluk, nevěděl jsem, do čeho lezu“. Kandidát Jan Filip byl členem komunistické strany v letech 1974 až 1989, na brněnské právnické fakultě působil i v celozávodním výboru KSČ.

Pokud tito dva odborníci mají v Ústavním soudě spolurozhodovat o našich osudech, pak nemůže být až tak podstatné, jací jsou odborníci, protože členství ve zločinecké organizaci KSČ to vše přebíjí.

V případě kandidáta Jaroslava Fenyka šlo o mladého dospělého člověka, který byl nejspíše naprosto ztotožněn s ideologií KSČ. Šlo jistě o následek demagogické vojenskopolitické výchovy střední vojenské školy, kterou absolvoval a také pravděpodobně o kladný vztah rodiny ke komunistickému zřízení. Do KSČ se totiž tehdy nedostal každý. Nestačilo mít pouze zájem a nemohlo to být ani dílem náhody. Strana si kandidáty a jejich rodinu prověřovala v zaměstnání a v bydlišti. Pokud kandidát a rodina nesdíleli kladný a aktivní přístup k politice KSČ, pak se zájemce členem KSČ stát nemohl. V případě Jaroslava Fenyka byl vztah k politice KSČ dále umocněn tím, že tento kandidát vykonával funkci vojenského prokurátora. Toto byla pozice, kterou mohli vykonávat jen ti nejvěrnější členové KSČ. O tyto lidi se KSČ v armádě opírala a z nich měli strach jak velitelé, tak politruci.

Kandidát Jan Filip zase vstoupil do KSČ v roce 1974, což bylo období, kdy se KSČ ještě stále mstila za jaro roku 1968 a právě takovíto lidé umožnili režimu získat vnitřní stabilitu. Tehdejší noví členové KSČ museli vyjádřit souhlas s okupací bratrskými vojsky. Aktivita v celozávodním KSČ taky hovoří sama za sebe.

Je zřejmé, že v obou těchto případech president Zeman hodně opomněl, jak věci před rokem 1989 fungovaly. Nebo mu charakteristika těchto kandidátů nevadí, protože sám byl také komunistou, byť osvíceným.

Najmenováním těchto dvou kandidátů do Ústavního soudu si tato země z revoluce roku 1989 udělá dobrý den. Tito lidé režim KSČ drželi a dnes mají oproti tomu demokracii chránit. To už chybí jen dát kozlům rýče.

Jaroslav Moureček, TOP 09 Ostrava-Jih

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme