Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů

Dluhová brzda je nezbytností

12. 10. 2012

TOP 09 a STAN: Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů

Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Finanční ústava mimo jiné stanoví maximální limit pro výši vládního dluhu a vznik Národní rozpočtové rady. TOP 09 a Starostové souhlasí a podporují tento návrh, protože zavádí principy odpovědného hospodaření také na krajích.

Finanční ústava pro Česko bude v případě schválení parlamentem platit od roku 2014. Tzv. dluhová brzda v praxi pro jakoukoliv vládu znamená, že pokud veřejný dluh překročí 40 procent HDP, musí začít uplatňovat aktivní opatření proti většímu zadlužení. V případě, že by se státní dluh zvýšil až na 50 a více procent HDP, musela by požádat sněmovnu o důvěru. Veřejný dluh byl loni (podle údajů ČSÚ 41,16 procenta HDP).

 „Je naprosto správné, že tento zákon platí také pro krajské rozpočty. Věříme, že i náš kraj bude do budoucna hospodařit odpovědně a nebude dál zvyšovat své zadlužení, které momentálně dosahuje téměř 4 mld. korun. Bude rozumné zasadit se po krajských volbách v zastupitelstvu kraje, abychom se na tyto teze ústavy pro kraj začali připravovat již nyní, přestože dluhová brzda bude pro kraje platit až od roku 2018,“ říká kandidát na hejtmana Pavol Lukša. Pro kraje má platit, že celková výše dluhu nesmí překročit 60 procent průměru jeho skutečných příjmů za poslední 4 roky. Překročí-li se tato hranice, kraj ročně musí dluh snížit podle daného postupu. Pokud se krajští politici do šetření nepustí, stát ročně zadrží část krajských daní (5 % z rozdílu mezi dluhem a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři roky).

Finanční ústava dokonce říká, že si poslanci a senátoři budou muset snížit své platy o pětinu v případě nehospodárného nakládání s penězi (při překročení limitu 45 procent HDP). Pro kraje zákon takové opatření nemá. "Pokud budeme ve vedení kraje, zavážeme se k podobnému kroku dobrovolně," slíbil kandidát na hejtmana Pavol Lukša.

Kandidáti TOP 09 a Starostů voličům už deklarovali, že se zaměří zejména na výdajovou stránku rozpočtu kraje.  Slíbili jsme také snížit počet stávajících náměstků ze 6 na čtyři a zeštíhlit tak správu našeho kraje. Přijďte 12. a 13. října k volbám, nenechte břemenem dluhů zatížit Vaše děti. 

V Ostravě 11. 10. 2012                                            Marcela Masná, krajská manažerka Moravskoslezský kraj
Kontakt:

Marcela Masná

Krajská manažerka Moravskoslezský kraj

 

TOP 09 | Vítkovická1 | 702 00 Moravská Ostrava

Tel: 737 209 730, email: marcela.masna@top09.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme