Desatero proti nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

16. 10. 2013

Nebudeme Vám lhát a tvrdit, že politik umí mávnutím kouzelného proutku vytvořit statisíce udržitelných pracovních míst. To je především úkolem poctivých podnikatelů a zaměstnavatelů.

Na rozdíl od jiných politiků Vám neslibujeme něco, co nejde splnit. Nebudeme Vám lhát a tvrdit, že politik umí mávnutím kouzelného proutku vytvořit statisíce udržitelných pracovních míst. To je především úkolem poctivých podnikatelů a zaměstnavatelů. Aby se jim to dařilo, musíme jim vytvořit vhodné prostředí a motivovat lidi, aby získali vhodnou kvalifikaci. Nebudeme jen planě mluvit, spoustu konkrétních opatření jsme prosadili a další připravujeme:

1) Pro podniky s dočasným výpadkem výroby jsme zavedli program, ve kterém mohou své zaměstnance nechat zvyšovat kvalifikaci a stát jim hradí část mzdy.

2) Absolventi škol bez praxe by neměli váhat využít program Stáže ve firmách. Podniky pak získají dotaci, pokud zaměstnají nezaměstnaného člověka do 30 let.

3) Podporujeme daňové úlevy pro firmy, které umožní praxi studentům a učňům. Návrh se nyní nachází v legislativním procesu.

4) Chceme podpořit perspektivní obory technického a přírodovědeckého směru vyšším příspěvkem na studenta, a reagovat tak na nedostatek vzdělaných pracovníků v těchto odvětvích.

5) Odchody firem z hutnického a těžařského sektoru musíme brát jako příležitost nahradit je „čistším" průmyslem, a zlepšit tak i stav ovzduší. Navrhujeme vyslat zástupce kraje do perspektivních a rostoucích zemí, kde bude vyjednávat o investicích do našeho regionu. Placen bude podle toho, kolik investic přiláká.

6) Prosadili jsme vyšší daňové úlevy pro investice do vědy, výzkumu a vývoje. Pomohou výzkumným institucím v kraji i podnikům zvýšit svou konkurenceschopnost a vytvářet pracovní místa.

7) Zaměstnanost u nás je vysoce závislá na vývozu. Proto jsme posílili financování státních proexportních institucí (Česká exportní banka, pojišťovna EGAP) a od tohoto roku zavedli zvýhodněné úvěry pro exportéry.

8) Od roku 2013 jsme prosadili vyšší příjmy malých a středních obcí. Získají navíc miliardy, které mohou investovat do své infrastruktury. To znamená práci pro místní podniky, živnostníky a jejich zaměstnance.

9) Chceme, aby krajské i státní instituce vytvářely více sdílených pracovních míst a částečných úvazků určených pro znevýhodněné spoluobčany, např. pro tělesně postižené.

10) Navrhli jsme vytvoření dětských skupin, které by řešily nedostatek míst ve školkách, vytvořily pracovní místa a zároveň usnadnily rodičům návrat na trh práce.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme