Kandidáti na senátory ve volbách 2016

Jan Horník

Jan Horník

Kandidát do Senátu za obvod č. 1 - Karlovy Vary (za STAN)

Narodil se 19.03.1954 v Mariánských Lázních. V roce 1980 dokončil studium Vysoké školy zemědělské v Praze, obor meliorace, se zaměřením na odvodnění a závlahy, zemědělské stavby a tvorbu a ochranu životního prostředí. Po ukončení studia pracoval jako projektant v Agroprojektu.

Celý článek

Jiří Biolek

Kandidát do Senátu za obvod č. 4 - Most (za STAN)

Pochází z lékařské a sokolské rodiny. Narodil se v Praze, celý svůj život však prožil na severu Čech v Litvínově. Od skončení lékařských studií  na Fakultě dětského lékařství Karlovy Univerzity v  roce 1973 působí na dětském a dorostovém oddělení mostecké nemocnice, které vede jako primář již 25 let. Je ženatý a jeho dcera, věrna rodinné tradici, studuje lékařství.

Celý článek
Jiří Dort

Jiří Dort

Kandidát do Senátu za obvod č. 7 - Plzeň-město

Narodil se 15. března 1952 v Plzni. Jako dětský lékař a neonatolog se celý profesní život věnuje nemocným dětem - zejména novorozencům a záchraně jejich životů. Zasadil se o vybudování Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.

Celý článek
David Žák

David Žák

Kandidát do Senátu za obvod č. 10 - Český Krumlov

David Žák vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity a v současnosti vyučuje výtvarnou výchovu a tvůrčí psaní na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích. Během své kariéry pracoval mimo jiné v Československém rozhlase, v Rádiu Faktor a v Českém rozhlase (2000–2001). 

Celý článek
Pavel Klíma

Pavel Klíma

Kandidát do Senátu za obvod č. 13 - Tábor

Pavel Klíma se narodil v roce 1971 v Táboře. Od roku 2003 pracuje v nedalekých Malšicích jako ředitel místní základní a mateřské školy. Jako aktivní výtvarník připravil několik dobročinných aukcí uměleckých děl na podporu Domácího hospice Jordán v Táboře a působí také jako kurátor Galerie Malšice.

Celý článek
Tomáš Trč

Tomáš Trč

Kandidát do Senátu za obvod č. 16 - Beroun

Tomáš Trč, narozen 31.5.1955 v Praze, základní školu navštěvoval v Kladně. Pro persekuci rodičů po 68. roce se rodina přestěhovala do Vlašimi, kde navštěvoval Gymnasium. Nebyl přijat na Fakultu všeobecného lékařství  a proto pracoval v tzv. „ nultém ročníku“. Ke studiu byl přijat o rok později. Během studií byl 3x vyznamenán děkanem za výborné studijní výsledky .

Celý článek
Jakub Lepš

Jakub Lepš

Kandidát do Senátu za obvod č. 19 - Praha 11

Jakub Lepš vystudoval ekonomii a americká studia na Univerzitě Karlově. V Budapešti na Středoevropské univerzitě vystudoval politologii. V součané době je místostarostou Prahy 11.

Celý článek
Jiří Holubář

Jiří Holubář

Kandidát do Senátu za obvod č. 22 - Praha 10

Narodil se v roce 1956 v Liberci. Absolvoval gymnázium na Praze 9, v roce 1975 nastoupil do nultého ročníku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou studoval v letech 1976 až 1982. Mezi lety 1982 až 2004 působil jako sekundární lékař a odborný asistent  se specializací proktologii a později traumatologii.

Celý článek
Jiří Růžička

Jiří Růžička

Kandidát do Senátu za obvod č. 25 - Praha 6

Jiří Ružička se narodil v roce 1948 v Praze. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oboru tělesná výchova – český jazyk a literatura. Od roku 1978 učí na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde je od roku 1990 ředitelem.

Celý článek

Petr Holeček

Kandidát do Senátu za obvod č. 28 - Mělník (za STAN)

Byl jsem učitelem, v současné době druhým volebním období starostou, předtím místostarostou a od roku 1990 nepřetržitě zastupitelem našeho města.

Celý článek
Ilona Tajchnerová

Ilona Tajchnerová

Kandidátka do Senátu za obvod č. 31 - Ústí nad Labem

JUDr. Ilona Tajchnerová,  vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také získala doktorát. Pracuje jako advokátka a současně je i zapsaným mediátorem u Ministerstva spravedlnosti. Je pevná ve svých postojích, avšak snaha nalézt vzájemné pochopení a  porozumění je pro ni velmi důležitá.

Celý článek
Tomáš Czernin

Tomáš Czernin

Kandidát do Senátu za obvod č. 37 - Jičín

Tomáš Czernin se narodil v roce 1962, je ženatý a má 4 děti. Po absolvování stavební fakulty ČVUT pracoval jako projektant. V roce 2002 byl zvolen zastupitelem obce Dymokury jako nestraník, od roku 2009 je členem TOP 09.

Celý článek
Jiří Čáslavka

Jiří Čáslavka

Kandidát do Senátu za obvod č. 43 - Pardubice

Kandidát do Poslanecké sněmovny PČR, bývalý zastupitel MČ Praha 10 (SZ), analytik, etnolog. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru etnologie. Působil v různých manažerských funkcích v podnikovém sektoru. Pracoval jako poradce ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Celý článek
Jaroslav Zedník

Jaroslav Zedník

Kandidát do Senátu za obvod č. 46 - Ústí nad Orlicí

Jaroslav Zedník se narodil v Žamberku a je dlouholetým starostou České Třebové a zastupitelem Pardubického kraje. Absolvoval SOUS v Ústí nad Orlicí, obor strojní zámečník a posléze nastoupil na Střední textilní školu v Ústí nad Orlicí, kde v roce 1983 odmaturoval. 

Celý článek
Milan Kolář

Milan Kolář

Kandidát do Senátu za obvod č. 52 - Jihlava

Milan Kolář se narodil v Jihlavě, je ženatý a má tři děti. Vystudoval VŠE v Praze. V současné době vyučuje počítačovou grafiku na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě. V roce 2002 a 2010 byl zvolen zastupitelem města Jihlavy. Od roku 2014 je náměstkem primátora pro oblasti školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví a sociálních věcí.

Celý článek
Barbora Antonová

Barbora Antonová

Kandidátka do Senátu za obvod č. 58 - Brno-město

Celý článek

Bronislav Sedláček

Kandidát do Senátu za obvod č. 64 - Bruntál (za STAN)

Narodil se 1. 6. 1964 ve Vsetíně. Téměř od narození však žije v Bruntále. Po absolvování Gymnázia v Bruntále vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 1988. Následně v letech 1993 – 2005 absolvoval atestace I. a II. stupně, které rozšířil o atestaci v oboru traumatologie.

Celý článek

Vojtěch Škrabal

Kandidát do Senátu za obvod č. 76 - Kroměříž (za STAN)

Narodil jsem se 17. května roku 1961 ve Zlíně do rodiny středoškolského učitele a bankovní úřednice. Mládí až do gymnaziálních let jsem prožil v městě Napajedla. Můj otec, sám horlivý muzikant, mne od mala trpělivě vedl ke studiu muziky, konkrétně hře na housle. Tato má záliba se pak vine mým dalším životem až doposud.

Celý článek
Peter Hromádka

Peter Hromádka

Kandidát do Senátu za obvod č. 34 - Liberec

MUDr. Peter Hromádka (46) v současné době vykonává funkce přednosty chirurgického centra a primáře všeobecné chirurgie Krajské nemocnice Liberec. Je absolventem fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy Hradec Králové. Je členem mnoha odborných společností (Česká chirurgická společnost JEP, Hrudní sekce České chirurgické společnosti, ČLK). Pracoval i jako expediční lékař při expedicích do Himalájí – např. expedice Mount Everest 1996 a 10 let pracoval jako lékař záchranné služby.

Celý článek
Zdeněk Nytra

Zdeněk Nytra

Nezávislý kandidát do Senátu za obvod č. 70 - Ostrava-město (s podporou ODS a TOP 09)

Celý svůj profesní život pracuji v požární ochraně, nejprve jako velitel útvaru drážních hasičů, v letech 1994 až 2000 jako ředitel HZS města Ostravy a od roku 2001 jako ředitel HZS Moravskoslezského kraje. Mimo své pracovní zařazení jsem viceprezidentem CTIF (celosvětová organizace hasičů pro prevenci, hašení a mládež a sdružující 36 států)

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme