Kandidáti TOP 09 a Starostů do Evropského parlamentu 2014

1. RNDr. Luděk Niedermayer

1. RNDr. Luděk Niedermayer

48 let, ekonom, matematik, bez politické příslušnosti za TOP 09

Luděk Niedermayer se narodil 13. 3. 1966 v Brně. Po skončení brněnské Masarykovy univerzity (dříve JEP), kde vystudoval Operační výzkum a teorii systémů a pak působil krátce v oblasti výzkumu teorie struktur, nastoupil v roce 1991 do centrální banky. 

Celý článek
2. JUDr. Jiří Pospíšil

2. JUDr. Jiří Pospíšil

38 let, poslanec PS PČR, spolupracovník Medy Mládkové, bez politické příslušnosti za TOP 09

Jiří Pospíšil se narodil 24. listopadu 1975 v Chomutově. Vystudoval gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni. V roce 1999 ukončil studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2002 získal titul JUDr.

Celý článek
3. JUDr. Stanislav Polčák

3. JUDr. Stanislav Polčák

34 let, člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy, pedagog, právník, STAN

Stanislav Polčák se narodil 21. února 1980 ve Slavičíně. Pochází z Vysoké Pole. Poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl zvolen ve volbách 2010 v Praze (nominován za stranu Starostové a nezávislí). Specializuje se na evropské, správní a autorské právo. Byl zaměstnán v advokátní kanceláři Martina Vlčka a vedl poslaneckou kancelář europoslance Tomáše Zatloukala.

Celý článek
4. prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

4. prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

54 let, vysokoškolský pedagog, TOP 09

Bořivoj Šarapatka se narodil 1. července 1959 v Olomouci. Absolvoval Mendelovu univerzitu v Brně (dříve VŠZ Brno) a postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde profesně působí od roku 1990. 

Celý článek
5. Ing. Jaromír Štětina

5. Ing. Jaromír Štětina

71 let, senátor, spisovatel, novinář, bez politické příslušnosti za TOP 09

Člověk má mít před sebou vzor. Pro mne to je velký ruský humanista Sergej Kovaljov, a jeho krédo: Porušování lidských práv nemůže být vnitřní záležitostí žádného státu. Díky Kovaljovovi jsem pochopil, že svět je jen jeden.

Celý článek
6. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

6. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

34 let, starosta, VŠ učitel EU a diplomacie, prezident Evropské asociace pro rozvoj venkova, místopředseda SMS ČR, STAN

Radim Sršeň se starostou obce Dolní Studénky stal ve velmi mladém věku 30 let. Zvolení jej překvapilo, ale rozhodl se výzvu občanů přijmout. Díky zkušenostem, které nasbíral během studia v zahraničí, se mu daří získávat pro obec důležité dotace a přispívá tak k jejímu dalšímu rozvoji. Ať už je to výstavba dětského hřiště, centrálního parkoviště nebo nových autobusových zastávek. 

Celý článek
7. Ing. Tomáš Czernin

7. Ing. Tomáš Czernin

52 let, lesník a zemědělec, TOP 09

Moje rodina získala Dymokury do vlastnictví sňatkem v roce 1833. Působení předků zde bylo přerušeno až 2. světovou válkou, kdy byl dědeček za své protinacistické postoje uvězněn a babička byla s dětmi donucena opustit obec. 

Celý článek
8. Mgr. Ivana Majíčková, MBA

8. Mgr. Ivana Majíčková, MBA

53 let, starostka Kunovic, bez politické příslušnosti za STAN

Ivana Majíčková se narodila 31. 3. 1961 v Uherském Hradišti, nyní žije a pracuje v Kunovicích. V kraji zastává pozici předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Stala se místopředsedkyní Iniciativy za živý venkov o.s.

Celý článek
9. Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

9. Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

43 let, myslivec, sokolník, vědecký pracovník, TOP 09

Ve svém životě se Bohumil zasadil nejen o odpovědné uchování kulturního dědictví minulosti, ale i o rozvíjení budoucnosti. Profese elektroinženýra mu umožnila nahlédnout do kvantového nanosvěta polovodičů i do makrosvěta kosmu. 

Celý článek
10. RNDr. Ivo Šanc, CSc.

10. RNDr. Ivo Šanc, CSc.

59 let, starosta Kutné Hory, bez politické příslušnosti za STAN

Ivo Šanc se narodil 15. 5. 1955 ve Vrchlabí, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Působí jako starosta Kutné Hory již ve druhém funkčním období. V minulosti pracoval Ivo Šanc v oblasti výzkumu a vzdělávání jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Disponuje bohatou zkušeností ve vedoucích funkcích. Hovoří několika světovými jazyky.

Celý článek
11. Mgr. Marek Polach

11. Mgr. Marek Polach

35 let, diplomat zastoupení Prahy v Bruselu, TOP 09

Marek Polach zastupuje hlavní město Prahu v Bruselu jako diplomat – specialista evropských vztahů. Má zodpovědnost za vyhledávání dotačních titulů v oblasti Komunitárních programů EU s možností uplatnění v hl. městě Praze především v rámci konceptu Smart Cities (užití moderních technologií s cílem realizace projektů pro zlepšení v oblasti městské dopravy, energetických úspor a využití informačních a komunikačních technologií). 

Celý článek
12. Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

12. Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL.M.

49 let, podnikatel v silniční motorové dopravě, TOP 09

Luděk Mikulecký se narodil 9. prosince 1964 v Hustopečích u Brna. Po absolvování gymnázia v Hustopečích studoval na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, kterou ukončil získáním titulu Ing. v roce 1988. V letech 2006 až 2008 dodělával postgraduální vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně, studijní obor Právo v podnikání, v letech 2010-2013 vystudoval bakalářské studium na Akademií Sting (právní specializace-Právo v podnikání).

Celý článek
13. Ing. Zuzana Kyliánová

13. Ing. Zuzana Kyliánová

57 let, organizační poradkyně, TOP 09

Dnes konzultantka a lektorka managementu, ve své lektorské a konzultační činnosti se zaměřuje na metody a techniky pro zvýšení efektivity práce a výkonu firmy jako celku.

Celý článek
14. JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

14. JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

42 let, starosta Nové Paky, bez politické příslušnosti za STAN

Narodil se 25. 8. 1971. Je starostou města Nová Paka. Působí jako advokát, zároveň je také členem zastupitelstva kraje.

Celý článek
15. Jiří Kočandrle

15. Jiří Kočandrle

49 let, místostarosta České Lípy, TOP 09

Jiří Kočandrle se narodil 3. 10. 1964 v Mostě. Absolvoval zemědělskou technickou školu a v současnosti se stále vzdělává na vysoké škole regionálního rozvoje. 

Celý článek
16. Mgr. Reda Ifrah

16. Mgr. Reda Ifrah

30 let, politolog, TOP 09

Vystudoval jsem Evropská studia a politologii na Palackého univerzitě v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2004 jsem založil cestovní kancelář. O rok později jsem spoluzaložil a do roku 2012 byl ředitelem neziskové společnosti věnující se evropské problematice.

Celý článek
17. Mgr. Klára Pavlíčková

17. Mgr. Klára Pavlíčková

27 let, ředitelka obchodu, TOP 09

Vystudovala jsem magisterský program, obor Evropská teritoriální studia, na Metropolitní univerzitě Praha. V roce 2004/2005 jsem absolvovala roční studium na americké střední škole McCluer North, které jsem zakončila maturitou. Během vysokoškolského studia jsem působila jeden semestr, v rámci programu Erasmus, na britské univerzitě Nottingham Trent University.

Celý článek
18. Ing. Michal Burian, Ph.D.

18. Ing. Michal Burian, Ph.D.

56 let, expert v oblasti evropských fondů, bez politické příslušnosti za STAN

Narodil se 25. 12. 1957. Je expertem na udržitelný cestovní ruch a věnuje se jeho rozvoji doma i v zahraničí. Specializuje se na využití fondů EU. Současně pracuje jako ředitel společnosti Eden centre.

Celý článek
19. Ing. Josef Merta

19. Ing. Josef Merta

36 let, ředitel společnosti, TOP 09

Josef Merta se narodil 2. května 1978. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně – fakulta podnikatelská. Nyní vykonává funkci ředitele společnosti ADN Autodružstvo Náchod.

Celý článek
20. Bc. Tomáš Velička

20. Bc. Tomáš Velička

45 let, ředitel Poradny pro primární prevenci, TOP 09

Tomáš Velička se narodil 2. 7. 1968. Působí jako ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava o.s., kde se podílí na řízení poradny, primární prevenci rizikového chování, vzdělávání pedagogů, intervenční programy.

Celý článek
21. Ing. Ludmila Bubeníková

21. Ing. Ludmila Bubeníková

59 let, ekonomka, starostka Velké Polomi, STAN

Narodila se 24. 2. 1955 na severní Moravě, kde žije dodnes. V roce 1977 ukončila studium na Obchodní fakultě VŠE v Bratislavě.

Celý článek
22. Ing. Oldřich Souček

22. Ing. Oldřich Souček

47 let, vedoucí vývojového týmu, TOP 09

Oldřich Souček se narodil 28. 5. 1966 v Českých Budějovicích, vystudoval Gymnazium Karla Šatala v Českých Budějovicích a Military Academy v Brně. Je ženatý a má jednoho syna.

Celý článek
23. Mgr. Aleš Janoušek

23. Mgr. Aleš Janoušek

38 let, ředitel gymnázia, TOP 09

Aleš Janoušek se narodil se 20. 11. 1975 v Plzni. Je ženatý a má dvě děti. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor španělština. Po studiu nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako učitel španělštiny. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský. 

Celý článek
24. Bc. František Gábor

24. Bc. František Gábor

44 let, válečný veterán, ředitel, TOP 09

Po ukončení studia na vojenské střední škole působil František Gábor po řadu let v armádě ČSR a ČR. Na počátku 90. let se účastnil operací spojeneckých vojsk v Saudské Arábii, Kuvajtu a Iráku Pouštní štít a Pouštní bouře. Mimo jiné byl oceněn bitevním řádem krále Saúdské Arábie, Záslužným křížem Ministra obrany ČR.

Celý článek
25. Mgr. Michal Feigler

25. Mgr. Michal Feigler

25 let, advokátní koncipient a mediátor, TOP 09

Evropa má být výjimečnou, nikoli plnou výjimek. Hospodářský a ekonomický růst, stejně jako pracovní místa, si není třeba kupovat na dluh, stačí přestat brát těm, kdo je vytváří.

Celý článek
26. Mgr. Simeon Popov

26. Mgr. Simeon Popov

38 let, právník, rozhodce, TOP 09

38 let, právník, rozhodce, TOP 09

Celý článek
27. PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH

27. PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH

58 let, vysokoškolský pedagog, mediátor, TOP 09

Dlouhodobě se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, firemní a politickou kulturou, marketingem a strategických řízením ve vzdělávání dospělých, zdravotnickým právem a marketingovou komunikací, působí jako mediátor, se specializací na problematiku zdravotnictví, věnuje se občanskému právu v kontextu práva EU.

Celý článek
28. Ing. Josef Kalousek

28. Ing. Josef Kalousek

54 let, ředitel střední školy, TOP 09

Josef Kalousek má organizační schopnosti, je zvyklý na vedení lidí, práce s lidskými zdroji, zvyklý hovořit před publikem na veřejnosti, rád se stále v něčem vzdělává a zdokonaluje, má analytické a koncepční myšlení.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme