Lídři kandidátek v krajských volbách 2012

Mgr. Helena Langšádlová

Mgr. Helena Langšádlová

Kandidátka na hejtmanku Středočeského kraje

Helena Langšádlová se narodila 14. 10. 1963 v Praze a nyní žije v Černošicích. V letech 1979 –1983 studovala Střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. Roku 2004 nastoupila na Vysokou školu politických a společenských věd, kde vystudovala obor politologie.

Celý článek
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Kandidát na hejtmana Jihočeského kraje

Vystudoval magisterský obor dějepis-český jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a doktorský obor české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem a spoluautorem dvou knih a desítek vědeckých statí publikovaných doma i v zahraničí.

Celý článek
Ing. Pavel Čížek

Ing. Pavel Čížek

Kandidát na hejtmana Plzeňského kraje

Pavel Čížek se narodil se 20. 4. 1964 v Plzni. Po gymnáziu vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a následně pracoval jako agronom, zabývá se ovocnářstvím. V letech 1990–1994 působil Pavel Čížek jako zástupce starosty, od roku 1994 je pak starostou Spáleného Poříčí, obce s 2 600 obyvateli.

Celý článek
Ing. Jan Horník

Ing. Jan Horník

Kandidát na hejtmana Karlovarského kraje

Jan Horník se narodil 19. 3.1954 v Mariánských Lázních. S rodiči se přestěhoval do Karlových Varů, kde vystudoval gymnázium. V roce 1980 dokončil studium Vysoké školy zemědělské v Praze a po ukončení studia pracoval jako projektant v Agroprojektu.

Celý článek
MUDr. Karola Haasová

MUDr. Karola Haasová

Kandidátka na hejtmanku Ústeckého kraje

Karola Haasová se narodila 17. 7. 1964 v Ústí nad Labem, kde také se svou rodinou žije. Je vdaná a má 2 dcery (12 a 16 let). V roce 1988 ukončila studium na III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje v Centru imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Celý článek
Jiří Kočandrle

Jiří Kočandrle

Kandidát na hejtmana Libereckého kraje

Jiří Kočandrle se narodil 3. 10. 1964 v Mostě. Absolvoval zemědělskou technickou školu a v současnosti se stále vzdělává na vysoké škole regionálního rozvoje. Do roku 1996 byl totiž dlouhodobě v USA, po návratu do Česka pracoval jako vedoucí odbytu ve společnosti Crystalex a poté jako vedoucí útvaru podpory prodeje.

Celý článek
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Kandidát na hejtmana Královéhradeckého kraje

Rudolf Cogan se narodil 28. 5. 1971. Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v oboru finance Vysokou školu ekonomickou. Absolvoval rovněž ucelený blok studia na University of New South Wales v Sydney.

Celý článek
Jaroslav Zedník

Jaroslav Zedník

Kandidát na hejtmana Pardubického kraje

Jaroslav Zedník se narodil v Žamberku. Absolvoval SOUS v Ústí nad Orlicí, obor strojní zámečník a posléze nastoupil na Střední textilní školu v Ústí nad Orlicí, kde v roce 1983 odmaturoval.

Celý článek
PaedDr. Ladislav Jirků

PaedDr. Ladislav Jirků

Kandidát na hejtmana Vysočiny

Ladislav Jirků se narodil se 4. června 1946 v Jihlavě, kde vystudoval stavební průmyslovku a odkud v roce 1964 odešel na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK na obor tělesná výchova-český jazyk. Absolvoval zde v roce 1970.

Celý článek
Ing. Jan Vitula

Ing. Jan Vitula

Kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje

Jan Vitula se narodil 3. 11. 1968 v Brně, vyrůstal s rodiči a bratrem v Židlochovicích, kde žije doposud. V roce 1992 absolvoval Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu a nastoupil do bankovního sektoru, krátce působil i v soukromé firmě.

Celý článek
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Kandidát na hejtmana Olomouckého kraje

Bořivoj Šarapatka se narodil 1. července 1959 v Olomouci. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pokračoval postgraduálním studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Profesuru získal v roce 2005 na Slovenské polnohospodářské univerzitě v Nitře a od roku 1990 působí opět na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. J

Celý článek
Pavol Lukša

Pavol Lukša

Kandidát na hejtmana Moravskoslezského kraje

Pavol Lukša se narodil 15. srpna 1962 ve smíšeném manželství, maminka je Slovenka, otec pochází z Valašska, ve slovenské Turzovce. V listopadu 1962 se rodina přestěhovala do obce Čeladná, kde žije dodnes. Narodil.

Celý článek
Mgr. Petr Gazdík

Mgr. Petr Gazdík

Kandidát na hejtmana Zlínského kraje

Petr Gazdík se narodil 26. 6. 1974 v Uherském Hradišti. V roce 1992 ukončil studium Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě a roku 1996 studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis). V letech 1996– 2002 byl Petr Gazdík učitelem na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme