Kandidáti na senátory ve volbách 2010

Obvod č. 1 - Karlovy Vary: Jan Horník

Obvod č. 1 - Karlovy Vary: Jan Horník

Narodil se 19. 3. 1954 v Mariánských Lázních. S rodiči se přestěhoval do Karlových Varů, kde vystudoval gymnázium. V roce 1980 dokončil studium Vysoké školy zemědělské v Praze, obor meliorace, se zaměřením na odvodnění a závlahy, zemědělské stavby a tvorbu a ochranu životního prostředí.  Po ukončení studia pracoval jako projektant v Agroprojektu.

Celý článek
Obvod č. 4 - Most: MUDr. Sáša Štembera

Obvod č. 4 - Most: MUDr. Sáša Štembera

Sáša Štembera se narodil 25. 12. 1949 v Litvínově. Po maturitní zkoušce na střední všeobecně vzdělávací škole v Pardubicích vystudoval  a roku 1974 odpromoval na Fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity v Hradci Králové. V roce 1987 pracoval jako zástupce primáře a od roku 1994 se stal primářem.

Celý článek
Obvod č. 7 - Plzeň-město: Ing. Pavel Čížek

Obvod č. 7 - Plzeň-město: Ing. Pavel Čížek

Pavel Čížek se narodil 20. 4. 1964. Vystudoval Gymnázium Blovice a poté začal studovat VŠ zemědělskou v Praze, kterou ukončil v roce 1986. Mezi lety 1990 a 1994 byl místostarostou obce Spálené Poříčí a od roku 1994 do 2010 byl zvolen starostou.

Celý článek
Obvod č. 10 - Český Krumlov: PhDr. Zdeněk Troup

Obvod č. 10 - Český Krumlov: PhDr. Zdeněk Troup

Zdeněk Troup se narodil 2. 7. 1955 v Prachaticích. Po vystudování Gymnázia Prachatice a Střední knihovnické školy v Praze nastoupil na Filosofickou fakultu UK, kterou dostudoval roku 1980. Poté byl zaměstnancem Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Od roku 2010 je náměstkem ředitele ČB pracoviště NPÚ.

Celý článek
Obvod č. 13 - Tábor: Ing. Petr Krůček

Obvod č. 13 - Tábor: Ing. Petr Krůček

Petr Krůček se narodil 22. 2. 1969 v Táboře. Po studiích na SPŠS v Táboře absolvoval v roce 1992 ČVUT fakultu strojního inženýrství. Po studiích se vrátil do Tábora. Krátce pracoval ve společnosti Kovosvit Sezimovo Ústí. V roce 1994 začal pracovat ve společnosti Decros s.r.o., kde působil na různých obchodních pozicích a později i jako ředitel společnosti.

Celý článek
Obvod č. 16 - Beroun: Ing. Věra Kovářová

Obvod č. 16 - Beroun: Ing. Věra Kovářová

Věra Kovářová se narodila 20. 1. 1964 v Praze. Vystudovala gymnázium v Praze a poté VŠE obor zahraniční obchod. Od roku 2006 do 2008 byla místostarostkou a od roku 2008 do 2009 byla starostkou obce Chýně. Současně byla lektorkou německého jazyka a vytvářela koncepce výuky jazyků.

Celý článek
Obvod č. 19 - Praha 11: Mgr. Pavel Hlaváč

Obvod č. 19 - Praha 11: Mgr. Pavel Hlaváč

Do obecné školy chodil v Sedlci, do měšt'anky v Kutné Hoře. Tam na gymnáziu, v roce 1957 maturoval. Mezi lety 1958 - 1963 studovat na Komenského evang. bohoslovecké fakultě.

Celý článek
Obvod č. 22 - Praha 10: Jaromír Štětina

Obvod č. 22 - Praha 10: Jaromír Štětina

Jaromír Štětina se narodil 6. 4. 1943 v Praze. Vyrůstal v pohraničí u Frýdlantu v severních Čechách, kam se jeho rodiče přistěhovali v roce 1945. Absolvoval jedenáctiletku, maturoval na gymnáziu v Praze 10 ve Voděradské ulici. V letech 1961 až 1967 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze 3.

Celý článek
Obvod č. 25 - Praha 6: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Obvod č. 25 - Praha 6: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Bedřich Moldan se narodil 15. srpna 1935 v Praze. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu a od začátku sedmdesátých let se zabývám životním prostředím jak odborně – dnes profesorem Univerzity Karlovy – tak při práci na jeho zlepšení: jako ministr životního prostředí bezprostředně po listopadu.

Celý článek
Obvod č. 28 - Mělník: Mgr. Nina Nováková

Obvod č. 28 - Mělník: Mgr. Nina Nováková

Nina Nováková se narodila 14. 3. 1954 v Brandýse nad Labem, kde dosud žije. V roce 1973 maturovala na místním gymnáziu. V roce 1978 promovala na Filosofické fakultě University Karlovy v oborech latina - bohemistika. V devadesátých letech vystudovala na pedagogické fakultě UK obor základy společenských věd a katechetický kurs na KTF UK.

Celý článek
Obvod č. 31 - Ústí nad Labem: Mgr. Liběna Dobrovolná

Obvod č. 31 - Ústí nad Labem: Mgr. Liběna Dobrovolná

Liběna Dobrovolná se narodila 17. 10. 1959. Vystudovala SPgŠ v Novém Jičíně a poté PF UK v Praze. Mezi lety 2000 až 2005 byla soudkyní Krajského soudu Ústí nad Labem a poté byla soudkyní Krajského soudu v Praze mezi lety 2005 až 2010.

Celý článek
Obvod č. 34 - Liberec: MUDr. Jan Marušiak, Ph.D.

Obvod č. 34 - Liberec: MUDr. Jan Marušiak, Ph.D.

Jan Marušiak se narodil 18. 11. 1955. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařstí UK v Praze a poté byl vědeckým aspirantem v Pražském IKEMu. Od roku 1981 pracuje na chirurgickém oddělení Nemocnice Liberec. Od roku 1999 je ve funkci primáře Oddělení cévní a rekonstrukční chirurgie.

Celý článek
Obvod č. 37 - Jičín: Ing. Tomáš Czernin

Obvod č. 37 - Jičín: Ing. Tomáš Czernin

Tomáš Czernin se narodil 4. března 1962 v Plzni. Vystudoval ČVUT, fakultu stavební v Praze. Pracoval jako projektant v Pražském projektovém ústavu mezi lety 1998 a 2002 byl zástupcem starosty v obci Dymokury.

Celý článek
Obvod č. 40 - Kutná Hora: MUDr. Zdeněk Nováček

Obvod č. 40 - Kutná Hora: MUDr. Zdeněk Nováček

Zdeněk Nováček se narodil 22. září 1954 v Čáslavi. Vystudoval Gymnásium v Čáslavi a poté FLV UK Praha. Mezi lety 1986 a 1994 pracoval na chirurgii nemocnice v Kutné Hoře. Od roku 1994 do 2008 byl primářem chirurgie a od roku 2008 vede soukromou praxi.

Celý článek
Obvod č. 46 - Ústí nad Orlicí: Ing. Ludmila Müllerová

Obvod č. 46 - Ústí nad Orlicí: Ing. Ludmila Müllerová

Ludmila Müllerová se narodila 27. září 1954 v Lanškrouně (okres Ústí nad Orlicí). Po maturitě na gymnáziu v Lanškrouně absolvovala nástavbové studium na SEŠ Tišnov. Posléze vystudovala v Brně provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské, kde získala titul inženýr.

Celý článek
Obvod č. 49 - Blansko: Mgr. Ivana Holomková

Obvod č. 49 - Blansko: Mgr. Ivana Holomková

Ivana Holomková se narodila 6. 2. 1965 v Brně. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Mezi lety 2002 až 2010 byla starostkou obce Spešov.

Celý článek
Obvod č. 52 - Jihlava: MUDr. Zdeňka Drlíková

Obvod č. 52 - Jihlava: MUDr. Zdeňka Drlíková

Zdeňka Drlíková se narodila v roce 1947 v Jihlavě. Po studiu na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se začala věnovat psychiatrii a nastoupila do Psychiatrické léčebny v Jihlavě, kde prožila svůj celý profesní život. Nejdříve zde pracovala jako sekundární lékařka, později primářka, od r. 1990 vykonává zároveň i funkci ředitelky léčebny.

Celý článek
Obvod č. 55 - Brno-město: Ing. Karel Bořecký

Obvod č. 55 - Brno-město: Ing. Karel Bořecký

Karel Bořecký se narodil 28. února 1968 v Kyjově. Po ukončení základní školy se rozhodl studovat SPŠ Stavební v Brně. Studium ukončil maturitní zkouškou v roce 1986. Ve stejném roce byl přijat ke studiu na VUT Stavební fakultě v Brně. Vysokoškolské studium úspěšně ukončil v roce 1990.

Celý článek
Obvod č. 58 - Brno-město: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Obvod č. 58 - Brno-město: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Jiří Vorlíček se narodil 24. října 1944.Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Jaroměři a poté Lékařskou fakultu UJEP v Brně. Mezi lety 1997 až 2003 byl děkanem LF Masarykovy Univerzity a od roku 2003 do 2008 byl proděkanem LF Masarykovy univerzity.

Celý článek
Obvod č. 61 - Olomouc: prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS

Obvod č. 61 - Olomouc: prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS

Jiří Klein se narodil 19. dubna 1963 v Přerově.Vystudoval Gymnásium tř. Jiřího z Poděbrad v Olomouci a poté Lékařskou fakultu Univerzity Olomouc. Vyučoval na Lékařské fakulté Univerzity Palackého v Olomouci na katedře chirurgie a od roku 2010 je primářem chirurgického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Celý článek
Obvod č. 64 - Bruntál: MUDr. Marián Olejník, MBA

Obvod č. 64 - Bruntál: MUDr. Marián Olejník, MBA

Marián Olejník se narodil 2. 2. 1953. Maturitní zkoušku složil na SVŠ a poté promoval na Lékařské fakultě. Mezi léty 1977 až 1988 byl sekundárním lékařem, poté zástupcem primáře gyn.por. odd. Mezi lety 1989 až 2005 byl primářem gyn. por. odd. Od roku 1993 je ředitelem nemocnice Rýmařov.

Celý článek
Obvod č. 67 - Nový Jičín: MUDr. Miroslav Kobsa

Obvod č. 67 - Nový Jičín: MUDr. Miroslav Kobsa

Miroslav Kobsa vystudoval Gymnásium Třebíč. Později nastoupil na Lékařskou fakultu UJEP Brno- obor pediatrie. V současné době primář dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, opakovaně ve funkci náměstka ředitele pro léčebnou péči, v rámci krizového managementu přechodně ředitel Nemocnice v Bílovci.

Celý článek
Obvod č. 70 - Ostrava-město: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.

Obvod č. 70 - Ostrava-město: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.

Tomáš Čermák se narodil 8. 2. 194. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou VUT v Brně. Mezi lety 1985 - 1989 pracoval jako vedoucí katedry elektrotechniky a le. pohonů FSE VŠB. V letech 1990 až 2010 byl pětkrát zvolen rektorem. Od roku 2010 působí jako profesor konzultant.

Celý článek
Obvod č. 73 - Frýdek-Místek: Ing. Igor Petrov

Obvod č. 73 - Frýdek-Místek: Ing. Igor Petrov

Igor Petrov se narodil 7. 5. 1959. Bydlí v Třinci v Moravskoslezském kraji, kde také absolvoval základní školu s vyučovacím polským jazykem. Střední průmyslovou školu automobilovou ukončil v roce 1974 maturitou (v Bruntále). V roce 1982 Igor Petrov absolvoval vysokou školu - ekonomickou fakultu.

Celý článek
Obvod č. 76 - Kroměříž: MUDr. Lenka Mergenthalová

Obvod č. 76 - Kroměříž: MUDr. Lenka Mergenthalová

Lenka Mergenthálová se narodila roku 1966. Vystudovala Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1993 je lékařkou ARO v Kroměřížské nemocnici. Od roku 2006 je primářkou ARO.

Celý článek
Obvod č. 79 - Hodonín: Mgr. Risto Ljasovský

Obvod č. 79 - Hodonín: Mgr. Risto Ljasovský

Risto Ljasovský se narodil 27. 3. 1961 v Brně. Vystudoval SPS strojnickou a poté Pedagogickou fakultu MU v Brně. Mezi lety 1985 až 1989 působil jako učitel ZŠ a poté mezi 1989 až 1993 jako středoškolský učitel. Od roku 1993 byl ředitelem ZŠ a mezi lety 2006 - 2010 starostou města Strážnice.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme