Karel Schwarzenberg - lídr v Praze

Karel Schwarzenberg - lídr v Praze

senátor Parlamentu ČR za obvod č. 25 - Praha 6
předseda TOP 09

Narodil se 10. prosince 1937 v Praze - Bubenči jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga a jeho manželky Antonie. V prosinci 1948 museli opustit republiku a uchýlit se do zahraničí. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval práva a v Mnichově lesnictví.

Celý článek
Miroslav Kalousek - lídr ve Středočeském kraji

Miroslav Kalousek - lídr ve Středočeském kraji

poslanec Parlamentu ČR za Jihočeský kraj
1. místopředseda TOP 09

Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a poté pracoval v Praze ve výrobním podniku jako vedoucí investičního útvaru.

Celý článek
Vlasta Parkanová - lídryně v Jihočeském kraji

Vlasta Parkanová - lídryně v Jihočeském kraji

poslankyně Parlamentu ČR za Středočeský kraj
členka výkonného výboru TOP 09

Narodila se 21. listopadu 1951 v Praze. Vyrůstala v Táboře, kde v roce 1970 složila maturitní zkoušku. V tomtéž roce byla přijata ke studiu na Právnické fakultě UK v Praze, kterou absolvovala v roce 1975.

Celý článek
Jaroslav Lobkowicz - lídr v Plzeňském kraji

Jaroslav Lobkowicz - lídr v Plzeňském kraji

podnikatel

Narodil se 16. 8.1942 v Plzni jako nejstarší z 5 dětí, maturoval v Plzni v roce 1959. Z kádrových důvodů nemohl Jaroslav Lobkowicz studovat vysokou školu, vyučil se tedy televizním opravářem. Po dvou letech na vojně pracoval v Televizní službě v Plzni. Od roku 1968 žil v Mnichově. Vystudoval elektrotechniku na Technische Universität v Mnichově, studium ukončil v roce 1972. Pracoval u firmy Siemens.

Celý článek
Josef Malý - lídr v Karlovarském kraji

Josef Malý - lídr v Karlovarském kraji

podnikatel
člen výkonného výboru TOP 09

Narodil se 4. listopadu 1953, bydlí v Karlových Varech. V letech 1969 - 1973 studoval Gymnázium Lovosice a poté nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kterou dokončil v roce 1978.

Celý článek
Jaromír Drábek - lídr v Ústeckém kraji

Jaromír Drábek - lídr v Ústeckém kraji

předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR
místopředseda TOP 09

Narodil se 5. 3. 1965 v Jablonci nad Nisou, kde dosud žije. Zde také v  letech 1979-1983 studoval gymnázium. Poté nastoupil na ČVUT v Praze, fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika, který úspěšně ukončil roku 1988. V letech 1992-1998 byl doktorandem ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, obor řídicí technika.

Celý článek
Václav Horáček - lídr v Libereckém kraji

Václav Horáček - lídr v Libereckém kraji

starosta Železného Brodu

Narodil se 17. 8. 1956 v Hořicích v Podkrkonoší. Žije v Jirkově u Železného Brod.  Vystudoval Gymnasium-U Balvanu v Jablonci nad Nisou a Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Od roku 1994 je starostou města Železný Brod.

Celý článek
Leoš Heger - lídr v Královehradeckém kraji

Leoš Heger - lídr v Královehradeckém kraji

lékař, rentgenolog
člen smírčího výboru TOP 09

Narodil se 11. února 1948 v Hradci Králové, kde absolvoval Lékařskou fakultu UK a poté pracoval ve Fakultní nemocnici HK jako rentgenolog. Podílel se zde na zavádění ultrazvukové diagnostiky a vedl první CT pracoviště v republice. 

Celý článek
Pavel Severa - lídr v Pardubickém kraji

Pavel Severa - lídr v Pardubickém kraji

poslanec Parlamentu ČR za Pardubický kraj

Narodil se 6. května 1965 v Litomyšli. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve Vysokém Mýtě - obor dopravní stavby. Studium zakončil maturitní zkouškou. Ve studiu pokračoval na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů (později Metropolitní univerzita Praha), bakalářskou zkoušku složil v roce 2008.

Celý článek
Ladislav Jirků - lídr na Vysočině

Ladislav Jirků - lídr na Vysočině

rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava

Narodil se 4. června 1946 v Jihlavě, vystudoval Střední průmyslovou školu v Jihlavě a FTVS UK v Praze, učitelství obor tělesná výchova - čeština ukončil v roce 1970. Doktorát ( PaedDr.) získal v roce 1982 na VÚT FTVS UK v Praze.

Celý článek
Anna Putnová - lídryně v Jihomoravském kraji

Anna Putnová - lídryně v Jihomoravském kraji

děkanka FP VUT v Brně

Narodila se 24. 7. 1960 v  Brně. Je vysokoškolskou učitelkou FP VUT v Brně. V roce 1985 dokončila doktorát na UJEP v Brně, obor biologie, dále absolvovala studium MBA na Nottingham Business School. V roce 2003 získala habilitaci v oboru Odvětvová ekonomika a management na téma Podnikatelská etika - výzva pro českou ekonomiku na cestě do EU.

Celý článek
Jitka Chalánková - lídryně v Olomouckém kraji

Jitka Chalánková - lídryně v Olomouckém kraji

dětská lékařka

Narodila se 23. 3. 1957 v Bruntále v rodině lékaře. Absolvovala Gymnázium v Olomouci - Hejčíně. V roce 1982 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého - obor všeobecné lékařství. Pracovala jako dětská lékařka v Prostějově. Je společnicí s.r.o. ProMedica, provozovatele nestátního zdravotnického zařízení - diagnostika a odborné ambulance.

Celý článek
Pavol Lukša - lídr v Moravskoslezském kraji

Pavol Lukša - lídr v Moravskoslezském kraji

starosta obce Čeladná
místopředseda TOP 09

Narodil se 15. srpna 1962 v Turzovce, dnešní Slovensko. V listopadu 1962 se rodina přestěhovala do obce Čeladná, kde žije dodnes. Studium na Střední Lesnicko-technické škole v  Hranicích na Moravě zakončil maturitní zkouškou. Po absolvování základní vojenské služby v roce 1983 pracoval u  Severomoravských státních lesů Krnov.

Celý článek
Petr Gazdík - lídr ve Zlínském kraji

Petr Gazdík - lídr ve Zlínském kraji

starosta obce Suchá Loz
předseda hnutí Starostové a nezávislí

Narodil se 26. 6. 1974 v Uherském Hradišti.  V roce 1992 ukončil maturitní zkouškou Gymnázium J.A.Komenského v Uherském Brodě. V  roce 1996 dokončil studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis).

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme