× Pohněme s tím. Společně!

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sněmovní volby 20. - 21. října 2017

TOP 09 chce, aby byla Česká republika úspěšnou zemí s odolnou společností. Jsme jedinou pravicovou proevropskou stranou, hájíme zájmy střední třídy. Silná střední třida je pro nás zárukou prosperity i sociální soudržnosti. Zachování evropských kulturních a demokratických hodnot, podpora vzdělávání, svoboda v podnikání, vstup do eurozóny, zvyšování mezd a další body našeho programu jsou hlavními milníky na naší cestě k úspěšné a odolné společnosti. Na cestě, ze které neuhneme.

Volební program

TOP 09 předkládá volební program na léta 2017–2021, který naplňuje první třetinu naší VIZE 2030. Reagujeme na dlouhodobé výzvy, před nimiž naše společnost stojí. Nepodléháme iluzi, že uplynulé roky růstu a relativního bezpečí jsou setrvalým stavem a že bez aktivní a odpovědné politiky se nám může bez problémů dařit i nadále. Dobré časy vláda využila pouze k tomu, že stát nabobtnal, stal se více nákladným a zaměstnává tisíce nových úředníků. Nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet. Pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí a kteří nechtějí být na vedlejší koleji.

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Zlínský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Kristýna Zelienková

Ing. Kristýna Zelienková

43 let

poslankyně

Ostrožská Lhota, bezpp

Narodila se v roce 1974 na Moravě v Uherském Ostrohu, kde také vyrůstala. Vystudovala gymnázium v Uherském Hradišti a poté management cestovního ruchu na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Několik let v USA podnikala v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví, nyní žije opět v Uherském Ostrohu ve Zlínském kraji. Založila společnost Czech Hotel Consulting, která se zabývá poradenstvím v oblasti ubytování a cestovního ruchu.

Do politiky vstoupila v roce 2013, kdy se stala poslankyní Parlamentu České republiky. Kristýna Zelienková byla zvolena za hnutí ANO, které slibovalo narovnání poměrů ve státní správě a v podnikatelském prostředí. Během práce poslankyně nabyla přesvědčení, že zájmem hnutí je především koncentrace politické moci a prosperita vybraných firem. Členství v hnutí ANO proto ukončila v roce 2016 a v dubnu 2017 se stala poslankyní TOP 09.

Ve sněmovně prosadila ukončení šikany řidičů ze strany České kanceláře pojistitelů. Podařilo se jí také změnit zákon o místních poplatcích, aby po dovršení plnoletosti nebyla automaticky uvalovaná exekuce na děti, za které rodiče neplatili odvoz odpadu.

Pracuje také v Radě Evropy, která ji pověřila přípravou zprávy o politické krizi na Ukrajině. Věnuje se problematice migrace a považuje se za přesvědčenou eurooptimistku.

43 poslankyně Ostrožská Lhota bezpp
2. Mgr. Rudolf Seifert

Mgr. Rudolf Seifert

57 let

starosta města Holešova

Holešov, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1960. V minulosti jsem zasedal v krajském zastupitelstvu Zlínském hraje a zastával funkci místostarosty města Holešov. Po posledních komunálních volbách jsem byl v Holešově zvolen Starostou. Jsem členem TOP 09, předsedou regionální organizace Kroměřížsko a členem krajského výboru. 

57 starosta města Holešova Holešov TOP 09
3. Ing. Iva Vavrečková

Ing. Iva Vavrečková

48 let

vedoucí pracovník

Zádveřice-Raková, TOP 09

Narodila jsem se v roce 1968. V současnosti pracuji v Městských lázních Zlín, kde se starám mimo jiné o školení plavčíků. Jsem dlouholetou členkou TOP 09, které není lhostejná budoucnost naší země. 

48 vedoucí pracovník Zádveřice-Raková TOP 09
4. Mgr. Jan Rafaj

Mgr. Jan Rafaj

38 let

majitel skateshopu

Valašské Meziříčí, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1979. V současnosti provozuji ve Valašském Meziříčí stakeshop. U nás na Valašsku se drží slovo a myslím, že by to tak mělo platit všude - hlavně v politice. Proto jsem členem TOP 09 a zasedám také v krajském výboru zlínské TOPky. 

38 majitel skateshopu Valašské Meziříčí TOP 09
5. Mgr. Vít Peštuka

Mgr. Vít Peštuka

46 let

akademický pracovník Justiční akademie

Kroměříž, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1971, žiji a pracuji v Kroměříži. Jsem šťastně ženatý, od ledna tohoto roku mám jedno dítě. Členem TOP 09 jsem od roku 2011.

Po gymnáziu, jsem se rozhodl zkusit studovat bohosloví. A to přesto, že jsem se připravoval na gymnáziu na studium medicíny. K závěru studia jsem však usoudil, že bych chtěl zkusit léčit příčiny, a ne následky nemocí lidí a společnosti a připadalo mi, že farář – presbyter to může dělat účinněji.

Absolvoval jsem přípravný nultý ročník v Litoměřicích. Pak mi bylo nabídnuto olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem studium v Římě. Od roku 1991 do roku 1996 jsem tedy strávil v Římě. Absolvoval jsem studium filosofie na Lateránské univerzitě a teologie na Gregoriánské. Mou víru pobyt v Římě posílil, ale po celou dobu se mi nedařilo vnitřně souhlasit se způsobem života, který vedou katoličtí kněží, a tak jsem po vystudování nedal souhlas se svým vysvěcením. Přesto měl s arcibiskupem olomouckým korektní vztahy, a proto mi nabídl práci ve svém sekretariátu, kde jsem měl na starosti komunikaci se zahraničím a osobní archiv arcibiskupa.

V době povodní v roce 1997 jsem absolvoval jednoroční vojenskou službu u průzkumného praporu. Pak jsem dalších 5 let pracoval na arcibiskupství. Poté mi byla nabídnuta práce zástupce ředitele arcidiecézní charity v Olomouci. Tuto práci jsem vykonával až do konce roku 2006, kdy jsem se rozhodl vrátit se zpět do Kroměříže.

V Kroměříži pracuji na Justiční akademie a mám na starosti celoživotní vzdělávání soudců a státních zástupců. Tato práce spočívá v tom že, připravuji plán vzdělávání pro příslušný kalendářní rok. Jsem odpovědný za oblast trestního soudnictví (nějakou dobu jsem měl i soudnictví správní). Představuje to cca 60 seminářů, konferencí, mezinárodních konferencí, workshopů či kulatých stolů za rok. Pro tyto akce sháním a domlouvám lektory z řad soudců, státních zástupců, advokátů, akademiků, nevládních organizací a dalších. Podstatnou charakteristikou velké většiny seminářů, které připravuji, je to, aby justice více rozuměla těmto problematikám a trestně stíhala jen tam, kde jiné prostředky selhávají.

Mezi mé koníčky patří sport – závodně jsem hrál do dorostu fotbal a tenis. Běh, moře, hory, les – houbaření, příroda, zahrada. Baví mne také jazyky - domluvím se německy, anglicky, rusky, italsky, rozumím řecky, latinsky, španělsky. A to, co mě baví, je také politika.

46 akademický pracovník Justiční akademie Kroměříž TOP 09
6. Bc. Milan Baroň

Bc. Milan Baroň

31 let

produktový manažer

Zlín, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1986 ve Zlíně, kde do dnes žiji. Po absolvování Univerzity Tomáš Bati jsem začal pracovat jako manažer. V současnosti jsem předsedou místní organizace TOP 09 ve Zlíně a místopředsedou krajské organizace. Ve Zlíně se věnuji například tématu ceny vody a přístupu, který má k vodě místní magistrát. 

31 produktový manažer Zlín TOP 09
7. Mgr. Zuzana Vandame

Mgr. Zuzana Vandame

42 let

jednatelka

Uherské Hradiště, TOP 09

Narodila jsem se v roce 1975 v Uherském Hradišti. Podnikám a v minulosti jsem pracovala například na marketingu firmy Coca-Cola. Jsem předsedkyní místní organizace TOP 09 v Uherském Hradišti. Mám dvě děti. 

42 jednatelka Uherské Hradiště TOP 09
8. Vlastislav Navrátil

Vlastislav Navrátil

49 let

koordinátor webových projektů

Valašské Meziříčí, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1968 ve Valašském Meziříčí, kde žiji dodnes. Od roku 1990 jsem šťastně ženatý, mám dvě děti studující VŠ.

Do roku 2003 jsem pracoval jako barman a provozní vedoucí. Od roku 2003 poté jako OSVČ - fotograf, IT konzultant a koordinátor webových projektů.

Od roku 2006 jsem zastupitel ve Valašském Meziříčí. Podílel jsem se na zprůhlednění výběrových řízení radnice a zavedení elektronických aukcí.

49 koordinátor webových projektů Valašské Meziříčí TOP 09
9. Josef Omelka

Josef Omelka

61 let

podnikatel ve stavebnictví

Uherské Hradiště, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1956 v Jarošově. Absolvoval jsem SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. V současné době realizuji stavební práce jako autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby. Do poslanecké sněmovny kandiduji, protože chci zlepšit podmínky pro podnikatele. Ve volném čase se zajímám o sport, hlavně fotbal.

61 podnikatel ve stavebnictví Uherské Hradiště TOP 09
10. Marian Piňos 48 manažer Zlín TOP 09
11. Jaroslav Zlámal 52 technik Chropyně TOP 09
12. Ivo Bierhaus 58 živnostník Opava
13. Věroslav Horák 58 technik Zlín TOP 09
14. Ing. Dalibor Jirásek

Ing. Dalibor Jirásek

58 let

projektový manažer

Uherské Hradiště, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1959 v Ostravě. Vystudoval jsem ekonomický směr Vysoké školy báňské a prakticky celý profesní život se věnuji neziskovým organizacím. V současnosti pracuji jako projektový a personální manažer v Oblastní charitě Uherské Hradiště.

Do poslanecké sněmovny kandiduji za TOP 09, protože je to podle mne jediná strana, která má jednoznačné (a hlavně neměnné) postoje k aktuálním otázkám naší země a také jasně formulovanou představu o naší budoucnosti.

Mám 3 dospělé děti. Svůj volný čas věnuji především sportu, jsem předsedou fotbalového oddílu a zároveň se věnuji tréninku těch nejmenších. 

58 projektový manažer Uherské Hradiště TOP 09
15. Tomáš Schildberger 40 instalatér Huslenky TOP 09
16. Jan Michalčík

Jan Michalčík

41 let

poštovní úředník

Kroměříž, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1976 v Kroměříži , kde jsem vystudoval Gymnázium a stále zde bydlím. Již 20 let pracuji na České poště Kroměříž. Léta sleduji politiku, jsem 7 let členem TOP 09 a do poslanecké sněmovny kandiduji, protože se mi nelíbí směřování a možný vývoj naší společnosti. Volno trávím s roční dcerkou a rodinou. Když zbyde čas rád čtu a poslouchám hudbu.

41 poštovní úředník Kroměříž TOP 09
17. Robin Míček 24 podnikatel Zlín TOP 09
18. Mgr. Petr Zemek, Th.D.

Mgr. Petr Zemek, Th.D.

47 let

komeniolog

Hradčovice, TOP 09

Celý můj život je spojen s regionem Slovácka. Narodil jsem se v roce 1970 v Uherském Hradišti a kromě let studia žiji až dosud v malebné obci Hradčovice. Vystudoval jsem obor teologie na CMTF UP v Olomouci (1994) a první státní zkouškou jsem zakončil studium historie na FF UP (1996). Pracoval jsem jako vychovatel mentálně postižené mládeže, středoškolský učitel a od roku 2002 působím v Muzeu J. A.

Komenského v Uherském Brodě jako komeniolog, redaktor odborného časopisu Studia Comeniana et historica a v posledních deseti letech i jako zástupce ředitele této státní příspěvkové organizace. V roce 2007 jsem absolvoval studia historické teologie na ETF UK v Praze. Manželka Blanka vystudovala matematickou analýzu na PřF UP a živí se jako programátor, máme dvě děti, Vojtěcha a Pavla. Ve svém volném čase se věnuji zemědělství, zvláště vinohradnictví.

47 komeniolog Hradčovice TOP 09
19. Lukáš Činč

Lukáš Činč

21 let

student

Zlín, TOP 09

Narodil jsem se ve Zlíně v roce 1995 a zatím ještě studuji. Jsem členem TOP 09 a také mládežnické organizace TOP tým, se kterou se snažíme zvýšit zájem o politiku mezi mladými lidmi. 

21 student Zlín TOP 09
20. Ing. Petr Zaoral 41 středoškolský pedagog Kroměříž TOP 09
21. Milan Strážnický 47 podnikatel Vlčnov TOP 09
22. Hugo Strachvic

Hugo Strachvic

46 let

správce nemovitostí

Kroměříž, TOP 09

Narodil jsem se v roce 1971. Se svou rodinou žiji v Kroměříži. Pracuji jako správce majetku, který před prodejem patřil šlechtickému rodu Strachviců. Členem TOP 09 jsem od roku 2017, protože mi není lhostejná budoucnost České republiky. 

46 správce nemovitostí Kroměříž TOP 09

Zelienková: S velvyslanci přinášíme Zlínskému kraji nové příležitosti

22. 6. 2017
Velvyslanci Izraele, Řecka, Ukrajiny a Bulharska diskutovali ve Zlíně s podnikateli, zástupci profesních sdružení a s rektorem Univerzity Tomáše Bati. Unikátní setkání zorganizovala poslankyně TOP 09 Kristýna Zelienková s cílem přiblížit podnikatelům tyto země a umožnit jim vzájemnou spolupráci.
Číst více

TOP 09 zahájila kampaň ve Zlínském kraji

21. 6. 2017
TOP 09 se nebojí zapotit se při běhu nebo namočit při plavbě na lodi, vyrobené ze stránek nesvobodného tisku. Její kandidáti se nehodlají schovávat za billboardy, ale diskutují s lidmi. Ve Zlínském kraji mezi ně kandidáti do Sněmovny vyrazili v kampani nazvané nEUhneme.
Číst více

Kristýna Zelienková povede kandidátku TOP 09 ve Zlínském kraji

30. 5. 2017
Poslankyně Kristýna Zelienková (42), která vede kandidátku TOP 09 ve Zlínském kraji, je velkou patriotkou svého kraje. Pochází z Uherského Ostrohu a do svého rodiště se po letech vrátila. Má zkušenosti s problémy malých měst a obcí, ale působí i na evropské úrovni jako členka delegace do Rady Evropy. Má dvě děti.
Číst více
 <  1 2 Články 11 - 13 z 13

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme