Volby do poslanecké sněmovny 2013

Kandidátka TOP 09 ve Zlínském kraji pro volby do PSP ČR

Kandidátka pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Kraj: Zlínský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Petr Gazdík

Mgr. Petr Gazdík

39 let

učitel ZŠ, místostarosta

Suchá Loz, STAN

Narodil se 26. 6. 1974 v Uherském Hradišti. V roce 1992 ukončil maturitní zkouškou Gymnázium J.A.Komenského v Uherském Brodě.

V roce 1996 dokončil studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis).

V letech 1996 - 2002 byl Petr Gazdík učitelem na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově .

V roce 1998 absolvoval základní vojenskou službu (Hradní stráž).

V letech 2002 a 2006 byl zvolen starostou obce Suchá Loz

V roce 2008 byl Petr Gazdík zvolen zastupitelem Zlínského kraje za Starosty a nezávislé a předsedou Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK.

Další funkce - předseda pol. hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, místopředseda regionu Východní Slovácko 2004 - 2008, předseda MAS Východní Slovácko 2005 - doposud, vůdce Skautského střediska Suchá Loz.

Rodina: Petr Gazdík je ženatý, s manželkou Evou má tři dcery: Terezu (nar. 2003), Barboru (nar. 2004) a Alžbětu (nar. 2007).

Zájmy a záliby: Jeho zájmy jsou skauting a florbal.

39 učitel ZŠ, místostarosta Suchá Loz STAN
2. Vlastislav Navrátil

Vlastislav Navrátil

45 let

IT konzultant, zastupitel

Valašské Meziříčí, TOP 09

Narozen 1968 ve Valašském Meziříčí, kde žije dodnes.

23 let šťastně ženatý, dvě děti studující VŠ.

Zaměstnání:

do roku 2003 provozní vedoucí

od roku 2003 OSVČ - fotograf a IT konzultant.

 

Předseda krajské organizace TOP 09.

Od roku 2006 zastupitel ve Valašském Meziříčí, předseda Výboru sportu a volného času.

Aktivní amatérský sportovec – horské kolo, badminton, nohejbal.

 

Podílel se na zprůhlednění výběrových řízení radnice a zavedení elektronických aukcí.

Ve výboru sportu a v zastupitelstvu dlouhodobě prosazuje podporu mládežnického sportu

45 IT konzultant, zastupitel Valašské Meziříčí TOP 09
3. Josef Zicha

Josef Zicha

44 let

starosta Vysokého Pole - vesnice roku 2013

Vysoké Pole, STAN

Narodil se  2.7.1969 v osadě Ploština, v domě číslo 23, dnešním muzeu vypálené osady na sklonku 2. Světové války dne 19.4.1945. V roce 1975 se rodina přestěhovala do obce Vysoké Pole.

Po ukončení středoškolského vzdělání a ukončení základní vojenské služby se v roce 1990 stává živnostníkem. V roce 1998 je zvolen starostou obce a jeho živnost přebírá manželka Martina.  Od tohoto roku je starostou dodnes.

Mezi úspěchy za jeho starostování jistě patří mnohé ocenění v soutěži Vesnice roku. V této soutěži získal zelenou stuhu, oranžovou stuhu, bílou stuhu, mimořádné ocenění, zlatý erb a v letošním roce získal ocenění nejvyšší, zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2013.

44 starosta Vysokého Pole - vesnice roku 2013 Vysoké Pole STAN
4. MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

46 let

lékařka, radní, zastupitelka kraje

Kroměříž, TOP 09

Lenka Mergenthalová se narodila 8. 11. 1966 v Aši, nyní žije a pracuje v Kroměříži.

 

V letech 1981 – 1985 vystudovala gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově, 1986 – 1992 lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor všeobecné lékařství.

V roce 1995 a 1999 složila I. a II. atestaci v oboru anesteziologie a resuscitace.

V dubnu 2011 ukončila studium MBA ve zdravotnictví na Academy of health care management  v CMC Čelákovice.

 

Profesní zkušenosti získala v letech 1982 – 1986 jako THP pracovník v PNP Kroměříž, od roku 1993 pracuje jako anesteziolog (nemocnice v Kroměříži a Přerově). Pracovala postupně na pozicích sekundární lékařky ARO, vedoucí lékařky lůžkové části ARO, zástupkyně primáře oddělení a od roku 2006 jako primářka ARO Kroměřížské nemocnice a.s.  V letech 2007 – 2008 byla členkou představenstva Kroměřížské nemocnice a. s.

 

Od roku 2009 je členkou TOP 09. Podílela se na založení a budování struktury krajské organizace

TOP 09 ve Zlínském kraji a regionu Kroměřížsko. Je místopředsedkyní KV TOP 09, členkou VV TOP 09.

 

Po komunálních volbách v říjnu 2010 se stala zastupitelkou a neuvolněnou radní města Kroměříže. V roce 2010 kandidovala za region Kroměřížsko do Senátu PČR za koalici TOP09 a Starostové a nezávislí. V krajských volbách 2012 byla zvolena do Zastupitelstva Zlínského kraje, pracuje ve zdravotním výboru ZZK.

 

Je vdaná, má dvě dcery.

Mezi volnočasovými aktivitami preferuje cestování, lyžování, tenis a literaturu.

46 lékařka, radní, zastupitelka kraje Kroměříž TOP 09
5. Ondřej Běták

Ondřej Běták

41 let

náměstek primátora

Zlín, STAN

Je „kovaným“ Zlíňanem, narodil se zde 3. dubna 1972. Vyučil se na SOU gumárensko – plastikářském v Otrokovicích, poté řadu let pracoval ve společnosti Barum. Od roku 2001 byl spolumajitelem reklamní agentury. Působení v ní ukončil po nástupu do pozice náměstka primátora města Zlína, kterou zastává i dnes. Na radnici má na starosti například bezpečnost, městskou policii, sport, loterie nebo problematiku bytů ve vlastnictví radnice.

Je ženatý, s manželkou vychovávají dvě dcery.

Ondřej Běták je sportovcem, v mládí byl vybrán do sportovní třídy ZŠ, která spolupracuje s místním klubem. S tímto sportem musel skončil po vážném zranění. Nyní je zapáleným cyklistou, mimo jiné několikrát projel Alpy, včetně vrcholů zařazených do programu Tour de France.

41 náměstek primátora Zlín STAN
6. JUDr. Irena Korvasová Čánská

JUDr. Irena Korvasová Čánská

51 let

právnička

Uherské Hradiště, TOP 09

Narozena v Uherském Hradišti, kde v současné době žije. Matka tří dětí. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako právník Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Praktické zkušenosti má v oblastipráva občanského hmotného, práva obchodního a správního práva.

V politice se  angažuje od roku 2009, kdy se stala členkou TOP 09, strany která ji oslovila svým konzervativním směřováním a také odpovědností deklarovanou ve zkratce názvu strany. Členkou žádné jiné strany ani hnutí nikdy nebyla. Aktivně se věnuje charitativní činnosti ve zdravotnictví, je předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK při Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně.

51 právnička Uherské Hradiště TOP 09
7. Bc. Michal Špendlík

Bc. Michal Špendlík

41 let

starosta, zastupitel kraje

Želechovice nad Dřevnicí, STAN

Narodil se 19.11.1971 v Novém Městě na Moravě, dětství strávil na Vysočině v Bystřici nad Pernštejnem, kam jeho rodiče odešli ze Zlínska za prací. Od roku 1982 žije v Želechovicích nad Dřevnicí.

V roce 1989 maturoval v oboru slaboproudá elektrotechnika. Po vojně pracoval 16 let v bankovnictví a při zaměstnání v letech 1999-2002 vystudoval na Masarykově univerzitě, fakultě ekonomicko-správní bakalářský obor finančnictví. Od roku 2008 soukromě podniká v oblasti finančního poradenství a realit. V roce 2009 byl zvolen starostou obce Želechovice nad Dřevnicí, funkci vykonává dodnes. Je příznivcem hnutí Starostové a nezávislí, za něž v roce 2012 úspěšně kandidoval do zastupitelstva Zlínského kraje.

Je ženatý, s manželkou Lenkou mají dva syny Ondřeje 10 let a Vojtěcha 8 let. Ve volném čase rád sportuje, nejoblíbenějšími jsou tenis, pěší turistika, cykloturistika a vodáctví. Jako další záliby uvádí, četbu, poslech hudby, cestování, politické a ekonomické dění v zemi i ve světě.

41 starosta, zastupitel kraje Želechovice nad Dřevnicí STAN
8. MUDr. Martin Horenský, MBA

MUDr. Martin Horenský, MBA

42 let

lékař

Uherský Brod, TOP 09

42 lékař Uherský Brod TOP 09
9. Mgr. Ivana Majíčková, MBA

Mgr. Ivana Majíčková, MBA

52 let

starostka, předsedkyně výboru kraje

Kunovice, STAN

Ivana Majíčková se narodila 31. 3. 1961 v Uherském Hradišti, nyní žije a pracuje v Kunovicích. V letech 1976 – 1980 vystudovala Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. V roce 1985 dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogickou praxi vykovávala v průběhu deseti let v Tupesích, v Hluku a v Kunovicích. Od roku 1997 do roku 2002 se věnovala podnikání a průběžně si doplňovala své vzdělání jak jazykové (angličtina), tak odborné. V roce 1999 absolvovala kurz účetnictví, v letech 1997 – 1998 studovala The European school for correspondence courses of Marketing. V září 2013 ukončila studium MBA na Carolus Magnus University, Brusel, obor Všeobecný management.

Od roku 1990 pracovala pro město Kunovice v oblasti kultury, kde se jí podařilo navrátit lidové zvyky a obyčeje i bohatý kulturní život do samostatných Kunovic. V roce 2002 vstoupila do komunální politiky jako nezávislý kandidát a byla zvolena místostarostkou města Kunovice. Své zkušenosti z podnikání využila při vytvoření Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr. Po dvou volebních obdobích byla v roce 2010 zvolena starostkou. Má také bohaté zkušenosti z čerpání dotací z Evropských fondů. Aktivně podporovala první i druhou Zlínskou výzvu. Ve stejném roce se stala předsedkyní správní rady  Mikroregionu Dolní Poolšaví s.o. a  členkou dozorčí rady Regionu Slovácko. Uspěla i ve volbách v roce 2011 do Zastupitelstva Zlínského kraje, kde kandidovala za STAN jako nezávislý kandidát. V kraji zastává pozici předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Stala se místopředsedkyní Iniciativy za živý venkov o.s.  Je vdaná, má dvě dospělé dcery. Ve volných chvílích se především věnuje folkloru a udržování lidových  tradic.

52 starostka, předsedkyně výboru kraje Kunovice STAN
10. Mgr. Emil Sedlařík

Mgr. Emil Sedlařík

24 let

student, manažer

Kroměříž, TOP 09

Emil Sedlařík se narodil 31. 10. 1988 v Kroměříži, žije v místní části Vážany.

V letech 2004 – 2008 absolvoval studium a Obchodní akademii Kroměříž. Následně vystudoval bakalářský program politologie a bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity. Nyní dokončuje poslední semestr magisterského programu politologie se specializací na politický marketing a volební studia. Rovněž nastoupil do studia na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.

Již dva roky pracuje jako krajský manažer TOP 09 ve Zlínském kraji.

Od roku 2011 je předsedou osadního výboru místní části Vážany při městě Kroměříži. Je činný v občanských iniciativách.

Mezi jeho záliby patří fitness, dokumentární tvorba a zaměstnání.

24 student, manažer Kroměříž TOP 09
11. MUDr. Jarmila Číhalová

MUDr. Jarmila Číhalová

52 let

radní, členka výboru kraje

Kroměříž, STAN

Narodila se 24. 4. 1961 a své dětství a mládí prožila v Nivnici. Absolvovala Gymnázium J. Á. Komenského v Uh. Brodě, následně studovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od ukončení studií v roce 1985 žije a pracuje v Kroměříži.

 

Pracovala na Okresní hygienické stanici v Kroměříži, v letech 1992- 2002 jako ředitelka OHS a okresní hygienička. Po restrukturalizaci hygienické služby v r. 2003 pracovala jako vedoucí kroměřížského pracoviště Zdravotního ústavu. Je spoluautorkou šesti odborných publikací v oboru hygiena výživy. Je členkou poradního sboru ministra zdravotnictví pro řešení úrazové prevence.

 

Do Zastupitelstva města Kroměříže byla poprvé zvolena v r. 2002. V letech 2006- 2010 vykonávala funkci místostarostky, v tomto volebním období zastává funkci uvolněné radní pro oblast školství, kultury a sociální politiky.

Je místopředsedkyní klubu UNESCO Kroměříž, předsedkyní Správní rady Pečovatelské služby Kroměříž a členkou Správní rady společnosti Astras (Soc. služby pro osoby bez přístřeší). Je členkou celostátního výboru Starostů a nezávislých, členkou sociálního výboru ZZK.

52 radní, členka výboru kraje Kroměříž STAN
12. Mgr. Pavel Jungmann

Mgr. Pavel Jungmann

57 let

nakladatel

Zlín, STAN

Narodil se 16. 5. 1956 ve Zlíně.

Po gymnáziu absolvoval dvouleté  studium Vědeckých informací a knihovnictví v Brně a magisterské studium na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze obor Vědecké informace a knihovnictví. Tři roky studoval bakalářský obor dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně.

Do roku 1989 pracoval jako vedoucí antikvariátu ve Zlíně.

Účastnil se práce disentu ve Zlíně a v Praze. V roce 1989 spoluzakládal Občanské fórum ve Zlíně.

Od téhož roku začal podnikat jako knihkupec, nakladatel a galerista pod značkou Archa, kterou založil. Po několika stěhováních rekonstruoval prostory bývalé Union banky na Třídě T. Bati, kde provozoval plnosortimentní knihkupectví, nakladatelství a kavárnu. V roce 2008 vybudoval pobočku knihkupectví ve Zlatém Jablku ve Zlíně.

Nyní provozuje jen nakladatelsví Archa, které se specializuje na vydávání knih z oboru teorie architektury a výtvarného umění, poezie a podrobně se zaměřuje na vydávání švýcarské, rakouské a německé moderní prózy v českých překladech.

Spoluzaložil hnutí M.O.R., které se po třech měsících od svého vzniku stalo s 16 % hlasů voličů součástí koalice na zlínské radnici. Pracoval jako neuvolněný radní pro dopravu a územní plánování. Prosadil ve Zlíně architektonické soutěže, snažil se připravit opravy a úpravy dalších veřejných prostor. Po osobních hrubých nařčeních z radnice odešel.

Za STAN kandidoval do Senátu, několikrát podporoval i kandidátku STANu do Poslanecké sněmovny. Aktivně se účastnil prezidentské kampaně pro Karla Schwarzenberga.

Je ženatý, má tři děti.

57 nakladatel Zlín STAN
13. Antonín Koňařík

Antonín Koňařík

46 let

starosta

Hovězí, STAN

Narozen 7. října 1967 jako prvorozený a zároveň jediný syn Antonína a Blaženy Koňaříkových. V roce 1974 jsem začal navštěvovat místní Základní školu v Hovězí a začal se seznamovat s řadou nových věcí a samozřejmě se vzdělávat. Po skončení základní školy jsem nastoupil na Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí, kde jsem strávil čtyři roky a úspěšně odmaturoval. Po škole jsem byl povolán do vojenského stejnokroje a po dobu dvou let bránil státní hranici před napadením západním agresorem. Prvním zaměstnáním byl nástup do SD Jednota Vsetín, kde jsem z počátku zastával pozici nákupčího a posléze se vrátil ke stavbařině a pracoval v investičním oddělení.

   Po sametové revoluci v roce 1989 původní zaměstnavatel již tolik neinvestoval do výstavby nových obchodů a já hledal nové místo a zakotvil na Obecním úřadě Hovězí. Od roku 1990 – 1997 jsem pracoval jako stavební technik a staral se o výstavbu vodovodů, kanalizací, plynovodů a velkou výzvou a zároveň odměnou pro mne byla stavební akce rekonstrukce fotbalového hřiště. Od roku 1998-2001 jsem působil v místním zastupitelstvu a byl místostarostou obce. Po odchodu mého předchůdce do důchodu jsem postoupil na post starosty obce, který zastávám doposud.

     I přes náročné povolání si najdu rád čas na sportování. Samozřejmostí je fotbálek, který mne provází již od mládí, rád si zahraji i nohejbal, volejbal, flórbal, hokej a tenis. V zimním období lyžuji, chodím na běžky a přes léto rád jezdím na kole. Od roku 1990 jsem šťastně ženatý a společně s manželkou vychováváme dvě cery (23 a 19 let) a syna Toníka (9 let).

  Mé kořeny jsou od narození pevně spjaty s obcí Hovězí a jsem velmi rád a pyšný, že v této obci mohu bydlet a podílet se na vedení a přispívat k dalšímu rozvoji, zvelebování a zkrášlování své rodné vsi.                

46 starosta Hovězí STAN
14. Bc. Michal Vrba

Bc. Michal Vrba

37 let

podnikatel

Pitín, TOP 09

Narodil se 7.9.1976  v Uherském Hradišti. Do 30 let bydlel ve Slavičíně, v současné době bydlí s manželkou a dvěma dětmi v obci Pitín na moravsko-slovenském pomezí. V roce 1995 dokončil maturitní zkouškou Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně a v roce 2003 dokončil studium v bakalářském programu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, fakultě provozně ekonomické.

Od roku 2004 dosud je partnerem a manažerem ve firmách, které se zabývají účetním a ekonomických poradenstvím, procesním a projektovým řízením a službami v oblasti informačních a komunikačních technologií. V minulosti pracoval jako marketingový specialista nebo krizový manažer, v letech 2002 a 2003 řídil extraligový hokejový klub. V letech 2006 – 2012 se aktivně podílel na rekonstrukci Zámku Nový Světlov v Bojkovicích. Dlouhodobě spolupracuje i na dalších na regionálních a veřejně prospěšných projektech.

Mezi hlavní zájmy patří hudba a sport. Hraje na klavír a na kytaru, ze sportů se věnuje především basketbalu, který stále aktivně hraje za SK Slavičín.

37 podnikatel Pitín TOP 09
15. Josef Daněk

Josef Daněk

52 let

starosta

Valašská Polanka, STAN

Narodil jsem se 27.3.1961 ve Vsetíně a bydlím v rodinném domku ve Val.Polance čp.237.

Po ukončení maturitního studia na Střední průmyslové škole stavební  ve Val.Meziříčí v roce 1980 a po absolvování základní vojenské služby jsem pracoval jako stavbyvedoucí v ZD Přehrada Bystřička a to až do konce roku 1990. V listopadu 1990 jsem byl zvolen v komunálních volbách do funkce uvolněného místostarosty obce, kterou jsem vykonával 16 let. V roce 2006 jsem byl zvolen starostou obce a tuto funkci vykonávám doposud. V roce 2006 jsem byl zvolen rovněž předsedou Mikroregionu Hornolidečska ( sdružení 15-ti obcí  řešících regionální problematiku ). V roce 2006 jsem byl rovněž zvolen radním Mikroregionu Vsetínsko (sdružení 43-obcí řešících ještě větší regionální projekty) a v těchto funkcích pracuji doposud.

Jsem ženatý, mám tři děti a vnuka Honzu.

52 starosta Valašská Polanka STAN
16. Mgr. Vít Peštuka

Mgr. Vít Peštuka

42 let

akademický pracovník Justiční akademie

Kroměříž, TOP 09

Narodil se 17. 7. 1971 v Kroměříži.

Maturoval v roce 1990 na Gymnáziu v Kroměříži. V letech 1991 – 1996 studoval filosofii a teologii v Itálii v Římě. Jednoletou vojenskou službu absolvoval v roce 1997 u průzkumného praporu v Kroměříži. Poté pracoval v letech 1998 – 2003 v sekretariátu arcibiskupa olomouckého.

Je ženatý s manželkou Evou od roku 2003.

V letech 2004 – 2006 pracoval v sociálních službách jako zástupce ředitele Arcidiecézní charity Olomouc. Od roku 2007 je zaměstnancem Justiční akademie v Kroměříži a je odpovědný zejména za oblast dalšího vzdělávání trestních soudců a státních zástupců. Při zaměstnání studuje na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Mezi jeho záliby patří sport, příroda, práce na zahradě a studium cizích jazyků.

42 akademický pracovník Justiční akademie Kroměříž TOP 09
17. Ing. Martin Drkula

Ing. Martin Drkula

45 let

starosta

Zdounky, STAN

Martin Drkula je ženatý, má dvě děti. Je absolventem VUT Brno, fakulta strojní, ekonomika a řízení strojírenské výroby. Funkci starosty obce vykonává druhé volební období.
45 starosta Zdounky STAN
18. Ing. arch. Ladislav Semela

Ing. arch. Ladislav Semela

30 let

architekt

Luhačovice, TOP 09

30 architekt Luhačovice TOP 09
19. Oldřich Surala

Oldřich Surala

52 let

starosta

Huslenky, STAN

Narozen 28.09.1961 ve  Vsetíně, nyní bydlí v obci Huslenky čp. 448.

Po ukončení střední ekonomické školy nastoupil na vojenskou základní službu, kde vykonával funkci výkonného praporčíka. V letech 1982 – 1990 pracoval u SD Jednota Vsetín a od roku 1990 jako OSVČ – hostinské činnosti. V roce 2006 a 2010 byl zvolen starostou obce Huslenky. Jako starosta obce působí doposud.  Má dvě dospělé dcery. Záliby – práce na zahradě, kuchaření,  jízda na kole a vnoučata Nelka a Tomík.

52 starosta Huslenky STAN
20. Jaroslav Zlámal

Jaroslav Zlámal

48 let

živnostník

Chropyně, TOP 09

Narozen 31.3.1965 ve Valticích okr.Břeclav.  Je ženatý, má dvě dcery.

Vystudoval Střední průmyslovou školu v Břeclavi obor: Strojní zaměření. Po maturitě a absolvování vojenské základní služby pracoval jako mistr výroby ocelových konstrukci v podniku STS Kroměříž. Od roku 1994 je živnostníkem v oboru vodoinstalace, topení, plyn ve vlastní společnosti s realizacemi staveb v oboru po celé Evropě.

Jaroslav Zlámal je aktivním včelařem. Včelaření věnuje všechen svůj možný volný čas.

48 živnostník Chropyně TOP 09
21. Josef Smažinka

Josef Smažinka

47 let

starosta

Litenčice, STAN

Narodil se 6.8.1966 v Litenčicích, kde jeho předci žili již několik staletí.

Po ukončení základní školy absolvoval SOUZ v Kroměříži obor elektromechanik. V dubnu 1985 nastoupil dvouletou základní službu v Žatci. Po krátkém působení v zemědělství přešel do pozemního stavebnictví, kde zastával funkce předáka a stavbyvedoucího až do roku 2006.

Na podzim roku 2006 byl poprvé zvolen starostou obce Litenčice, které po krátkém působení v pozici starosty navrátil titul městyse. V roce 2010 byl opět zvolen starostou obce a tuto funkci zastává doposud.

V roce 1991 se oženil s manželkou Jitkou. Společně vychovávají dceru Lucii – studentku farmacie v Brně a syna Josefa, který v letošním roce ukončí státní gymnázium v Kroměříži. Manželka působí jako učitelka na druhém stupni základní školy v Litenčicích.

Josef Smažinka byl a je stále aktivním sportovcem a zastává také několik sportovních funkcí. V místním fotbalovém oddílu je předsedou a vlastní také trenérskou licenci. Aktivně hraje kuželky za místní Sokol Litenčice v krajském přeboru Jihomoravského kraje.

47 starosta Litenčice STAN
22. Ing. Dalibor Jirásek

Ing. Dalibor Jirásek

54 let

projektový manažer

Uherské Hradiště, TOP 09

Narozen v roce 1959 v Ostravě, nyní žije v Uherském Hradišti

V roce 1987 dokončilVysokou školu báňskou v Ostravě - obor ekonomika a řízení podniku.

Po absolvování VŠ několik let pracoval v bance, od roku 1994 pracuje v neziskovém sektoruv ekonomických funkcích, později jako koordinátor projektů financovaných z EU.Od roku2007 pracuje v Oblastní charitě Uherské Hradiště jako projektový a personální manažer.

V roce 2009 byl zakládajícím členem TOP 09 v Uherském Hradišti. V současné době je členem KV TOP 09 a místopředsedou TOP 09 v Uherském Hradišti.

Od roku 2010 je předsedou sociální a zdravotní komise při MÚ Uherské Hradiště, kde se mu mimo jiné podařilo prosadit větší vliv této komise při rozhodování o financování sociálních služeb z městského rozpočtu.

Rodina:

Rozvedený, 3 děti – Barbora 29 let, Jakub 20 let, Adéla 19 let.

Záliby:

Sport (je předsedou sportovního klubu a trenérem fotbalové mládeže) a cestování.           

54 projektový manažer Uherské Hradiště TOP 09

TOP 09: Poděkování za pomoc při kampani
25. 10. 2013

TOP 09: Poděkování za pomoc při kampani

Dneškem skončil hektický a urputný předvolební shon. Volby, se kterými nikdo z nás dopředu nepočítal, jsme však, troufám si s pokorou říci, obstojně zvládli.

Celý článek
Vlastislav Navrátil: Vím, kam jdu. Jdu volit a Vás prosím o totéž.
24. 10. 2013

Vlastislav Navrátil: Vím, kam jdu. Jdu volit a Vás prosím o totéž.

Každý názor je důležitý a každý hlas rozhoduje. Využijte prosím tedy i ten svůj a nenechte jej propadnout, nenechte za sebe rozhodovat někoho jiného.

Celý článek
Sázka s primátorem: Na kole ze Zlína až do sněmovny
22. 10. 2013

Sázka s primátorem: Na kole ze Zlína až do sněmovny

Vlastislav Navrátil, kandidát TOP 09 do Poslanecké sněmovny PČR a vášnivý cyklista, uzavřel sázku s primátorem města Zlína. Pokud uspěje ve volbách a získá mandát poslance, vydá se do Prahy na kole. Sázka vznikla po cyklistickém maratonu, kdy Navrátil prohlásil, že by snad dojel i do Prahy a primátor Miroslav Adámek jej vzal za slovo.

Celý článek
TOP 09: Kontaktní kampaň je v plném proudu
14. 10. 2013

TOP 09: Kontaktní kampaň je v plném proudu

TOP 09 se rozhodla realizovat především kontaktní kampaň a vydat se přímo mezi své voliče. S kandidáty se můžete setkat v MHD v rámci jízd trolejbusové „Linky svobody“. Rovněž navštěvují kavárny a restaurace v celém kraji, kde diskutují s voliči. Můžete je však potkat i u Vás doma, při kampani „od dveří ke dveřím“.

Celý článek
Kontaktní kampaň TOP 09: Víme, kam jdeme. Jdeme za voličem
2. 10. 2013

Kontaktní kampaň TOP 09: Víme, kam jdeme. Jdeme za voličem

TOP 09 ve Zlínském kraji zahájíla svou kontaktní kampaň pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod heslem „Víme, kam jdeme. Jdeme za voličem“. S kandidáty TOP 09 se nyní budete potkávat u svých dveří a také v hostincích a restauracích.

Celý článek
Navrátil vydržel co primátor!
21. 9. 2013

Navrátil vydržel co primátor!

Akce „Město cyklistům aneb Vydržíš co primátor!“ pořádané radnicí města Zlína se mimo jiné účastnil i Vlastislav Navrátil, krajský předseda TOP 09 a dvojka kandidátní listiny TOP 09 do Poslanecké sněmovny.

Celý článek
Gazdík: SPOZ zneužívá prezidenta, ne naopak
15. 9. 2013

Gazdík: SPOZ zneužívá prezidenta, ne naopak

Rozhovor s předsedou hnutí Starostové a nezávislí Petrem Gazdíkem

"Nevidím jako problém prezidentovu návštěvu Zlínského kraje - sliboval ji už před volbou prezidenta. Problém je spíše to, že svému kancléři umožní kandidovat a doprovázet ho na této cestě jako kandidát a zároveň jako úředník. Zde vidím evidentní střet zájmů," konstatuje Petr Gazdík.

Celý článek
TOP 09 s podporou Starostů jde do voleb ve Zlínském kraji
11. 9. 2013

TOP 09 s podporou Starostů jde do voleb ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji se lídrem kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stal Petr Gazdík, předseda hnutí Starostové a nezávislí a místostarosta obce Suchá Loz.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme