Rozhodujte se silou rozumu

7. a 8. října 2016

Chod světa dospěl do stádia nové podoby, o které zatím nejsme schopni říci, jaká bude. Dlouhodobě však neexistují pro nás i naše děti jiná realistická východiska, než je vzdělanost, rozšiřování znalostí a jejich využití. Vyspělá společnost bude vyžadovat velkou míru individuální odpovědnosti vědců, techniků, podnikatelů a samozřejmě i politiků. Na výzvy současnosti a budoucnosti, jakými jsou xenofobie, bída, ničení životního prostředí, klimatické změny, nebo nejrůznější výstřelky a přehmaty společnosti a jedinců, musíme odpovídat mobilizací lidských schopností. K řešení problémů nás může přiblížit jen poučený rozum, který napomůže vytvářet stabilní a odolnou společnost. Ve své politice se opíráme o střední třídu, která je pro nás rozhodujícím zdrojem duchovních a materiálních hodnot, naší nadějí pro současnost i budoucnost.

V globálním kontextu nejsme velkou zemí. Chceme-li zaujímat důstojné místo mezi národy, zajistit si bezpečnost, těšit se ekonomické prosperitě a podílet se na vědeckém pokroku lidstva, stěží si to zajistíme vlastními silami. Navzdory současným problémům, se dnes občané Evropské unie těší ekonomické prosperitě, svobodě a demokracii a jediným garantem naší vnější bezpečnosti je Severoatlantická obranná aliance. Naše tradice, práce našich předků, kultura a vše, čeho náš národ dosáhl ve své historii, jsou cenné a zavazující. Nehledejme oporu v zemích a národech, které nejsou schopné zajistit důstojný život na úrovni vyspělých demokracií. Svoboda a demokracie není zbytečností, ale nutností! A není zadarmo!

Naše politika bude i nadále neústupná v základních humanistických zásadách a zároveň účinná při řešení drobných i velkých výzev.

Priority TOP 09 pro Zlínský kraj

Prosperující, odpovědný a otevřený kraj

1) Kraj bez vlády komunistů
2) Kraj přívětivý pro lidi a podnikatele
3) Transparentní a komunikující krajský úřad

Zdravý, vzdělaný a přívětivý kraj

4) Efektivní zdravotnictví
5) Rozumné školství a podpora sportu
6) Kraj přívětivý nejen k seniorům

Kraj, do kterého je jak a za čím přijet

7) Kvalitní veřejná doprava a dopravní obslužnost
8) Moravská kultura
9) Turismus a zachování životního prostředí

Prosperující, odpovědný a otevřený kraj

1) Kraj bez vlády komunistů

Více než čtvrtstoletí po Sametové revoluci ve Zlínském kraji stále vládnou komunisti (koalice ČSSD, SPO a KSČM). TOP 09 se s tím nehodlá smířit a nedovolí, aby se to po podzimních krajských volbách opakovalo. Proto vyzývá občany, aby to změnili silou rozumu a přišli k volbám.

Kraji vládnou komunisti. Změníte to?

2) Kraj přívětivý pro lidi a podnikatele

Kraj přichází o pracovní sílu a základní „zdroj" inovací a občanské aktivity. Medián mzdy dosahuje ve Zlínském kraji 20 974 korun, což je třetí nejhorší výsledek v České republice. Ve Zlínském kraji také zaznamenáváme 3. nejnižší přírůstek obyvatelstva s tím, že tento přírůstek má negativní křivku.

Studenti po absolvování Univerzity Tomáše Bati odcházejí z kraje, protože je zde nic nedrží. Je třeba lépe připravit programy, které budou absolventy motivovat k tomu, aby zůstali ve Zlínském kraji.

Nová pracovní místa nevytvoří politik. Vytvoří je lidé. Firmy nebo jednotlivci. A ty je potřeba v tomto snažení podpořit. Třeba tím, že vytvoříme Karierní centrum Zlínského kraje. Jeho hlavním úkolem bude motivace firem a koordinace stáží a praxí mezi školami a firmami.

Podpořme finančně při prvním založení živnosti občany do 30 let s podmínkou mít po dobu 3 let od čerpání podpory trvalé bydliště ve Zlínském kraji.

A podporujme malé průmyslové zóny, místo megalomanských, dodnes neobsazených zón. Příkladem může být Lukov na Zlínsku. Podpoříme investory tam, kde skutečně podnikat chtějí, nikoliv tam, kde si to přeje politická reprezentace.

Toto jsou reálné, uskutečnitelné a prosaditelné kroky, jak zamezit vylidňování Zlínského kraje. Pomůžou zaměstnavatelům, zaměstnancům, živnostníkům.

3) Transparentní a komunikující krajský úřad

V tomto volebním období získal krajský úřad pod vedením ČSSD, SPO a KSČM anticenu „Zavřeno" pro nejhůře komunikující úřad v České republice, kterou uděluje odborná porota. Nechceme se před voliči schovávat za billboardy a nebudeme se před nimi po volbách zavírat ani na krajském úřadě. Chceme transparentní kraj otevřený lidem.

Kraj léta ignoruje zákon, podle kterého má povinnost poskytovat informace o platech a odměnách svých zaměstnanců a dalších osob placených z veřejných prostředků. Co bude krajským politikům bránit v tom, aby ignorovali zákon na zveřejňování smluv? Kraj je pod vedením současné koalice s účastí komunistů netransparentní, a to se musí změnit.

Na informace máte nárok, můžete je chtít, ale nic nedostanete! Přesně to se stalo občanovi, který žádal informaci o odměnách vedoucích odborů a ředitele úřadu, nejvyššího managementu kraje. Devatenáctkrát mu byla odpověď odepřena, a to v rozporu se stanoviskem nadřízeného orgánu. Ministerstvo vnitra toto rozhodnutí úřadu vždy zrušilo. Za porušování právního řádu tak získal Krajský úřad ve Zlíně anticenu, která poukazuje na neotevřenost a špatné poměry, které v něm panují.

V programech stran současné koalice se jistě dočteme, jak budou usilovat o otevřenost a transparentnost krajského úřadu. Budova číslo 21 se ale občanům neotevře tím, že to strany slíbí voličům ve svých programech. Musí pro to také něco dělat. Měly na to čtyři roky a neudělaly nic. Usilují o hlasy občanů, o jejich volební lístky. Ale jejich názory a dotazy je poté nezajímají.

Zdravý, vzdělaný a přívětivý kraj

4) Efektivní zdravotnictví

Krajské zdravotnictví v našem kraji je nemocné, my pro něj ale máme jednoduchý lék. Tím je odstranění neduhů v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Chorobou, která nemocnici sžírá, je neochota krajské koalice udělat smysluplné kroky k jejímu ozdravení.

V ostatních krajských nemocnicích došlo k výměně vedení, které dokázalo nemocnice stabilizovat. Jenže v té nejzadluženější krajské nemocnici k České republice máme vedení pořád stejné. A právě to je ta největší chyba. Dokonce to vypadalo, že nemocnici hrozí konkurz. Kraj do ní stále jen dává další a další peníze, které mizí jako v černé díře. Naposledy nemocnici půjčil 140 milionů korun, ale nedostal zpět ani jednu korunu. Proto chceme hloubkový audit fungování Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Občané musí vědět, kde se ztrácejí stovky milionů, které kraj do nemocnice neuváženě pumpuje. S tím je spojena i výměna vedení nemocnice, které současnou situaci nezvládá. V dalších krajských nemocnicích to funguje, tak proč ne ve Zlíně? Do vedení nemocnice musejí přijít odborníci a krizoví manažeři, kteří ji stabilizují. Pokud je nemocnice nemocná, nemůže sama dobře léčit. Nikdy se ale nevyléčí tím, že za ni bude její dluhy platit někdo jiný. Musí sama odpovědně hospodařit.

Stovky milionů, které kraj nemocnici daroval, mohly být využity jinde, efektivně a s rozumem. Současná krajská koalice razí staré dobré „zdroje jsou". Není divu. Stačí se podívat, kolik (ex)komunistů v ní sedí. S tímto stylem vedení ale zdroje dojdou. Když kraj budou řídit schopní a rozumní lidé a ve vedení krajské nemocnice budou pracovat odpovědní lidé, pak se nám tu bude všem lépe žít. Rozhodnutí je na Vás.

5) Rozumné školství a podpora sportu

Důležitá je podpora učebních oborů a zvýšení jejich atraktivity pro studenty. Především učební obory mají v kraji svoji historii už od dob Tomáše Bati.

Jednoznačně musíme udržet současný systém školních zařízení zřizovaných Zlínským krajem, - je třeba podporovat v provozu střední školy, udržet síť gymnázií a také zařízení speciálního školství. To znamená odborná učiliště a praktické školy.

Z celkového počtu 66 středních škol je Zlínský kraj zřizovatelem 46. Zbytek jsou školy soukromé, církevní, či spadající přímo pod ministerstva. U středních škol se zvyšuje zájem o technické obory, do nichž se hlásí někde až o 50 % víc žáků, než lze přijmout. Nadále budeme pokračovat v podpoře učebních a odborných oborů a středního vzdělávání – a to z různých oblastí jako jsou elektro, strojní, zemědělství, zdravotnictví, stavebnictví či služby.

Zasadíme se o optimalizaci sítě středních škol, s výhledem na zvyšování počtu technických oborů. Intenzivně podpoříme spolupráci mezi školami a příslušnými firmami, které nabízejí studentům budoucí zaměstnání (odbornost). Zaměříme se na větší efektivitu v systému prospěchových stipendií. Prosadíme vyšší mzdy pedagogů (motivace).

Jelikož je kraj zřizovatelem praktických a speciálních škol, dotýká se nás současný problém inkluze. Zlínský kraj patří mezi největší kraj s touto sítí škol, má jich celkem 21.

Zasadíme se o zachování praktických a speciálních škol pro žáky s handicapem. Tím usnadníme a zkvalitníme život rodičům a dětem s postižením. Chceme změnu legislativy v průběhu dvouletého přechodného období, týkající se opatření ministryně školství, kterým se mění od 1. 9. 2016 RVP (rámcový vzdělávací program) pro základní vzdělávání, a tím dochází ke speciální úpravě školních vzdělávacích programů praktických škol.

Podpoříme ředitele a učitele těchto škol - jsou to lidé kvalifikovaní v oboru speciální pedagogika. Zajistíme podporu jak pedagogů základních škol, tak i speciálních pedagogů, kteří si svobodně zvolili své povolání, a tato svoboda výběru povolání se danou legislativou narušuje. Zasadíme se o zlepšení komunikace školského úřadu s řediteli škol (ta dnes téměř nefunguje). Zabráníme neefektivnímu využití finančních prostředků z EU a budeme hledat jejich lepší využití.

Sport je nedílnou součástí našeho života. Kraj se jako jedna z institucí podílí na jeho financování. Proto podpoříme modernizaci stávající a budování nové sportovní infrastruktury v kraji. Zaměříme se především na mládežnický sport, který má v našem kraji velký potenciál. Chceme investovat především do našich dětí a budoucích generací. Rovněž podpoříme rozvoj hromadného sportu pro všechny.

6) Kraj přívětivý nejen k seniorům

V roce 2015 vynaložil Zlínský kraj na sociální služby 610 miliónů korun. Nejedná se jen o celkovou sumu peněz, která se nakonec dostane ke klientům a poskytovatelům sociálních služeb, ale i o to, kdy se k nim peníze dostanou. Problémem je nejistota pramenící z dofinancování služeb a jeho nedostatečnost. V jiných krajích to funguje lépe, tak proč to nedělat odpovědněji i u nás.

Ve Zlínském kraji je nejvyšší počet neuspokojených žadatelů o umístění do domovů pro seniory, a to celých 71,6 %. Kraj přitom odmítá financovat alternativní způsoby, kterými bychom se mohli o seniory postarat. Do domovů pro seniory jdou často lidé, kteří by byli schopni zůstat doma, pokud by za nimi mohla pravidelně docházet a starat se o ně pečovatelská služba. Nebo by měli mít možnost navštěvovat denní stacionáře pro seniory. Je tedy úkolem kraje, aby vytvářel účinný motivační tlak na obce, aby vytvářely podmínky pro rozvoj terénních sociálních pečovatelských služeb. Péče o občana seniora v jeho přirozeném domácím prostředí je vždy mnohonásobně levnější než pobytové služby. Také proto přispějeme k rozvoji většího počtu tolik potřebných denních stacionářů pro seniory, na jejichž provozu se musejí podílet větší mírou i sami klienti a jejich rodiny.

Chceme dlouhodoběji stabilizovat poskytování služeb ve Zlínském kraji a vytvořit tak lepší podmínky pro kvalitní a svědomité poskytovatele sociálních služeb. Nastavíme pravidla (jednotnou krajskou metodiku) pro spolufinancování sociálních služeb ve Zlínském kraji (solidárně nastaveno fixní částkou, dotace na lůžko, na úvazky, apod.). Na tomto nastavení se musí především dohodnout ti, kdo disponují veřejnými prostředky – MPSV, kraj, města a obce. Tím by nemuseli poskytovatelé každoročně při nedůstojném přesvědčování obcí vyčíslovat obcím, kolik péče jejich občanům poskytli. Cílem je víceletý způsob financování sociálních služeb.

Budeme lépe hájit zájmy klientů sociálních služeb tím, že prosadíme vytvoření tripartity ve Zlínském kraji. Tu by měli tvořit kraj, jednotlivé obce s rozšířenou působností a poskytovatelé sociálních služeb (kteří mají reprezentovat i zájmy klientů). Je třeba pravidelně zvát k zásadním rozhodnutím zástupce poskytovatelů a klientů, což se v mnoha případech dosud neděje.

Nebudeme podporovat 2 kategorie klientů – klienty, o které pečují příspěvkové organizace kraje a klienty, o které pečují za jiných podmínek (platy, vybavení, investice) neziskové organizace. Cílem je kvalita a zároveň i hospodárnost poskytovaných služeb pro všechny klienty sociálních služeb.

Prosadíme vytvoření personálních standardů sociálních služeb. Tím chceme podpořit spravedlivější podmínky pro poskytování sociálních služeb.

Máme před sebou také dlouhodobější úkol účinného jednotného sběrného místa pro zasílání dat a jiných podkladů, které musí poskytovatelé zasílat na nejrůznější instituce. Cílem je nezatěžovat neúměrně, zbytečně a opakovaně poskytovatele povinností posílat a vykazovat informace o své činnosti celé řadě institucí. Tak se budou moci více věnovat svému poslání: péči o své klienty.

Budeme směřovat péči co nejvíce za klientem. Příkladem jsou terénní sociální služby - domácí péče, domácí hospicová paliativní péče, odlehčovací služby, denní stacionáře. Cílem je, aby mohli lidé žít co nejdéle doma, pokud se tak rozhodnou. Měli by mít lepší podmínky než dosud pro dožití v prostředí, které znají. Podporujme ta lůžková zařízení, která mají schopnost přizpůsobit se flexibilně zdravotnímu stavu v důsledku věku, chronického nebo náhlého stavu klienta.

Podpoříme pečující rodiny, a tím pomůžeme ukázat význam mezigenerační solidarity. Rodiny stále častěji volí péči o těžce nemocného či umírajícího rodinného příslušníka doma. Především na venkově. Ve městech se setkáváme spíše s opačným trendem. Je tedy nutné poskytnout těm, kteří chtějí o své příbuzné pečovat, zázemí a především efektivní poradenství – poradenská centra pro pečující rodiny.

Ve Zlínském kraji je třeba více podporovat odborné sociální poradenství, které dokáže efektivně lidem pomáhat v boji s jejich dluhy, s hledáním práce a povede je k větší samostatnosti a odpovědnosti. Největší význam poradenství je však v oblasti prevence. Budeme podporovat i další formy sociální prevence, a to včetně prevence primární na školách, které by měly mít vypracované minimální programy sociální prevence, a tyto programy s podporou kraje účinně realizovat. Školy vedené snahou ušetřit na nepravém místě často zajišťují obsahy programů prevence z vlastních personálních zdrojů místo toho, aby zvaly profesionály na danou oblast zvenčí (protidrogová politika a další programy).

Vzhledem k výše uvedenému chceme posílit výdaje kraje na sociální služby, a to jak na péči, tak na sociální prevenci a omezovat bezmyšlenkovitou a nesystémovou podporu aktivit a služeb v sociální oblasti. Působit chceme jak v rámci kraje, tak celostátně, v součinnosti s ostatními kraji zejména v oblasti zákonodárné iniciativy kraje v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Chceme omezit demotivující zneužívání sociálních dávek a podpory jak lepší právní úpravou, tak účinnější kontrolou. Ušetřené prostředky se tak dostanou k těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují.

Kraj, do kterého je jak a za čím přijet

7) Kvalitní veřejná doprava a dopravní obslužnost

Zlínský kraj má nelichotivé předposlední místo ve statistikách nehodovosti. To současné vedení kraje „řeší" jednoduše. Nechalo si vypracovat studii, podle které by v roce 2020 mělo na silnicích zemřít 17 osob. Pokud bude na silnicích zmařeno 17 lidských životů, tak je to podle vládnoucí koalice úspěch. Jen aby jim řidiči ty statistiky dodržovali. Důležitá je prevence a kvalitní infastruktura, ne statistika dělaná od stolu. Proto se musíme soustředit na dopravní uzly a podporovat důležité a efektivní projekty.

V oblasti veřejné dopravy budeme usilovat o zlepšení návaznosti systému veřejné dopravy. Důležitá je zejména koordinace jízdních řádů v dopravních uzlových bodech a provázanost s veřejnou linkovou dopravou. V souvislosti s rozšířením počtu dopravců v dálkové železniční přepravě budeme věnovat pozornost také zlepšení návaznosti jejich jízdních řádů na dopravní systémy krajských center.

Kvalitní dopravní obslužnost je základním předpokladem k rozšíření využívání veřejné dopravy a umožňuje snížení podílu individuální dopravy, která je z perspektivního pohledu v mnoha ohledech problematická. Budeme usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti v odlehlých částech našeho kraje.

Kvalitní a dostatečně rozsáhlá infrastruktura je klíčovým faktorem pro všechny oblasti dopravy. Velký důraz budeme klást na včasné a kvalitní opravy krajských silnic se zřetelem na význam účelnosti a na efektivitu vynakládaných veřejných financí. V rámci krajských kompetencí budeme poskytovat maximální podporu výstavbě rychlostní silnice R55 na ose Otrokovice – Napajedla – Staré Město. Za důležitý považujeme také rozvoj infrastruktury směrem k posílení cestovního ruchu a volnočasových aktivit, tedy rozšiřování cyklostezek a podpora vodní dopravy. Povedeme jednání o možnostech změn týkajících se letiště Kunovice s cílem, aby se kraj mohl podílet na jeho řízení a rozvoji. Letiště Kunovice má potenciál stát se významnou vstupní branou do našeho kraje.

V neposlední řadě se musíme zaměřit na budování cyklostezek a na propojování jednotlivých měst. Cyklodopravou neděláme jen něco pro sebe, ale také pro životní prostředí a pro budoucí generace. Právě cyklodoprava a hromadná doprava mohou přispět k tomu, abychom si i v budoucnu mohli užívat krásnou přírodu našeho kraje. Stačí jen použít sílu rozumu.

8) Moravská kultura

Kultura je důležitou součástí moderní společnosti, která dokládá vyspělost každého národa či jeho oblastí. Zlínský kraj je uměle vytvořený samosprávný útvar, na jehož území leží několik specifických kulturních a folklórních oblastí.

Kulturu ve Zlínském kraji můžeme rozdělit do tří oblastí. 1. Zajištění existence a zkvalitnění provozu i aktivit organizací zřizovaných Zlínským krajem. 2. Zajištění podpory a rozvoje kulturního života v obcích a městech, tedy místní kultury. 3. Opravy, údržba a postupné oživování památkových objektů či krajinných prvků. Včetně objektů, které nejsou v majetku Zlínského kraje a významnou měrou dotvářejí místní tradice, vypovídají o historii a podporují svou existencí společenský život.

Je třeba zvýšit finanční podporu z Fondu kultury Zlínského kraje do oblasti místní kultury nejen minimálně na úroveň roku 2009 ale jednoznačně více, a to na 20 až 25 milionů korun ročně. Místní kultura je základem kulturního a společenského dění v jednotlivých obcích. Souhrn místních kulturních aktivit dává kraji a jeho obyvatelstvu celkový charakter, na který můžeme být právem hrdi. Mělo by se nám společně dařit žít a ukazovat naše tradice příchozím způsobem srozumitelným, neokázalým a přitom přitažlivým.

V rámci podpory místní kultury se zaměříme na specifické věkové skupiny i na alternativní projekty. Podpoříme zajímavé a kvalitní projekty nejen finanční dotací, ale také spolupořadatelkou pomocí či propagací v rámci krajských mediálních výstupů.

V rámci pomoci udržení pestrosti spolkového života podpoříme z části Fondu kultury – nový grantový projekt - aktivity místních spolků a jejich činnost. Budeme pokračovat v metodické, finanční i jiné podpoře knihoven v městech a obcích.

Vytvoříme koordinační orgán, který zmapuje místní kulturní aktivity, nastaví pravidla spolupráce mezi nimi a navrhne možnosti i pro „periferní" oblasti.
Podpoříme i tradiční rukodělné produkty a jejich výrobce, potravinářská specifika a jejich producenty a místní akční skupiny působící v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Budeme pokračovat ve spolupráci s obcemi, městy a s církvemi v programu Otevřené brány, který chceme rozšiřovat. Budeme podporovat projekt Noc kostelů. Budeme propagovat další podobné projekty, jako jsou poutních stezky a poutní místa a spolupracovat na jejich rozvoji.

Zlínský kraj zřizuje organizace jako Baťův institut, Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Filharmonii Bohuslava Martinů, Hvězdárnu Valašské Meziříčí, Krajskou galerii výtvarného umění, Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska, Muzeum regionu Valašsko a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Zajistíme provoz a opravu památkových objektů v majetku kraje a bude-li to pro kraj výhodné, zapojíme do jejich provozování i soukromé subjekty.

Vytvoříme smysluplný program v rámci Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu místních památek. Podpoříme tak obnovu a využívání objektů, které mají význam pro regionální dění a udržení historického povědomí a tradic, a to i v malých obcích nebo menších městech.

V rámci podpory cestovního ruchu budeme spolupracovat s vlastníky místních památek a podporovat jejich propagaci a návštěvnost.

9) Turismus a zachování životního prostředí

Zlínský kraj zřizuje centrálu jihovýchodní Moravy, jež má na starosti propagaci našeho kraje u nás i v zahraničí. Je však třeba podpořit místní aktivity, které vznikají nebo mohou vzniknout z aktivit podnikatelských subjektů či měst a obcí.

Vytvoříme program pro podporu destinačních managementů v jednotlivých oblastech – Zlínsko a Luhačovické Zálesí, Slovácko, Kroměřížsko a Valašsko, popř. dalších oblastí, jež představují určitou krajinnou nebo společenskou lokalitu. V případě vzniku dalších managementů budeme koordinovat jejich funkci a dbát na jejich propagaci a podporovat finančně jejich provoz.

Budeme spolupracovat s městy a obcemi v rámci jejich partnerské spolupráce s městy a regiony u nás a v zahraničí. V rámci partnerských vztahů měst a obcí budeme propagovat i Zlínský kraj či jeho části.

V rámci propagace kraje se zaměříme především na Evropu a její západní, jižní a severní oblasti a také země Visegradské čtyřky. Je nutné vyvážit investice a aktivity směřované doposud na východ a na Čínu s těmi, jež by měly jít do spolupráce s evropskými státy a zeměmi, s nimiž máme historické a společenské vztahy.

Omezíme financování projektů směřujících na vytváření imaginární spolupráce s Čínou nebo Ruskem a větší část budeme směřovat do spolupráce a prohlubování vztahů s evropskými zeměmi a okolními státy.

Budeme pružněji jednat s investory, kteří mají zájem přijít se svými záměry do Zlínského kraje a hledat pro ně vhodné lokality a podmínky – v rámci takzvaných brownfields (nevyužívaných území) nebo doposud vybudovaných průmyslových lokalit kraje nebo měst. A to jak v rámci odborů krajského úřadu, tak i servisních organizací (odstrašující příkladem současného stavu i minulých let je například Strategická průmyslová zóna Holešov).

Zlínský kraj má na svém území nejmenší zastoupení národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek v České republice. Ty plní ekologickou a estetickou funkci, zároveň mohou sloužit k podpoře cestovního ruchu. Zasadíme se o rozšíření těchto oblastí. Nechceme kanál Dunaj-Odra-Labe, který by jen hyzdil tvář krajiny Zlínského kraje. Jedná se o hloupý a megalomanský projekt.

Zasadíme se o rozvoj hromadné dopravy a cyklodopravy, která je k životnímu prostředí šetrnější tak, aby bylo zachováno pro naše děti a budoucí generace.

Zlínský kraj má na víc

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme