Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Statutární město: Zlín (Zlín, Zlínský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Robert Hamrla 37 podnikatel Mladcová TOP 09
2. Bc. Milan Baroň 28 analytik Malenovice TOP 09
3. Věroslav Horák 55 vedoucí provozu MHD Zlín TOP 09
4. Marian Piňos 45 manager Zlín TOP 09
5. Ing. Jaroslav Tobola 43 ředitel společnosti PILANA Wood Louky TOP 09
6. David Gargulák 41 hypoteční a pojišťovací poradce Zlín TOP 09
7. Ing. Tomáš Kolařík 32 provozní hotelu Březůvky TOP 09
8. Ing. Petr Zavadil 26 manager Mladcová TOP 09
9. Ivan Tomaštík 42 manager hotelu Zlín TOP 09
10. Barbora Valíková 20 studentka mezinárodních vztahů a evropských studií Malenovice TOP 09
11. Ing. Zdenek Vítek 48 ekonom Zlín TOP 09
12. Petr Slovák 36 sales representative Zlín TOP 09
13. Jakub Novák 25 prodavač ve službách Zlín TOP 09
14. Mgr. Pavel Džavík 26 project manager Zlín TOP 09
15. Mgr. Michaela Mitáčková 36 PR manager Kostelec bezpp
16. Dušan Kotík 42 řidič záchranář Zlín TOP 09
17. Klára Krahulíková 27 OSVČ Zlín TOP 09
18. Daniel Sedláček 44 expedient Zlín TOP 09
19. Bc. Michaela Klosová 31 personalistka Zlín bezpp
20. Mgr. et Mgr. Zdenka Vymětalová 29 manager společenské odpovědnosti Zlín bezpp
21. Ing. Tadeáš Novák 25 podnikatel Zlín TOP 09
22. Gabriela Žabčíková 35 OSVČ Zlín bezpp
23. Roman Šťovíček 31 OSVČ Prštné TOP 09
24. Petra Benešová 49 podnikatelka Zlín bezpp
25. Ondřej Kubeša 18 student, podnikatel Mladcová bezpp
26. Ing. Pavel Zezulka 39 podnikatel Malenovice bezpp
27. Petr Studénka 27 fotbalový manager Zlín bezpp
28. Themistoklis Vidras 28 manager stomatologického centra Malenovice bezpp
29. Pavel Piškula 36 řidič Zlín TOP 09
30. Daniel Nikolov 19 student Mladcová bezpp
31. Zuzana Janalíková 31 fotografka Zlín bezpp
32. Petr Koseček 35 řidič Zlín TOP 09
33. Ing. Bronislav Cibulka 51 jednatel společnosti Malenovice bezpp
34. Radana Skobová 28 aranžérka - dekoratérka Zlín bezpp
35. Tomáš Zábojník 30 OSVČ, podnikatel Zlín bezpp
36. Petr Šimeček 27 výkupčí Prštné bezpp
37. Petra Gonzalez 35 kadeřnice Zlín bezpp
38. Erik Piňos 25 ředitel společnosti Malenovice bezpp
39. Petra Dostálová 48 vedoucí závodu Malenovice bezpp
40. Milan Hvozdenský 28 obchodní zástupce Zlín bezpp
41. Markéta Švachulová 35 OSVČ Zlín bezpp

Volební program TOP 09 Zlín pro roky 2015 - 2018

TOP 09 témat pro Zlín v období let 2014 – 2018

 1.    Budeme prosazovat vyrovnané hospodaření města
 • budeme pokračovat v trendu snižování výdajů a hledání rezerv v hospodaření radnice
 • nebudeme zvyšovat daňovou zátěž obyvatel ani místní poplatky
 • budeme pokračovat v maximální otevřenosti při zadávání veřejných zakázek
 • nebudeme privatizovat městské společnosti – současně jejich počet nebudeme dále zvyšovat
 • vyřešíme situaci ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. související s neúměrně vysokou cenou vody
 • budeme i nadále v maximální míře využívat systém elektronických aukcí a výběrových řízení za účelem snížení nákladů města

2.    Podpoříme spravedlivý rozvoj všech částí města Zlína

 • budeme rozpočtově i z dotačních titulů podporovat zvyšování kvality bydlení na sídlišti Jižní Svahy a v dalších sídlištích (budování nových parkovacích míst, sportovišť a dětských hřišť)
 • zaměříme se současně na centrum města a budeme aktivně ekonomicky působit proti jeho vylidňování (jednání k návratu pobočky České pošty do centra města, podpora společenských a kulturních akcí, spoluvytváření příznivých podmínek pro podnikání v centru města)
 • opravíme tržiště „Pod Kaštany“ a přilákáme na něj pořádání farmářských trhů
 • navážeme na revitalizaci areálu bývalého Svitu
 • vyčleníme v rozpočtu přesně stanovené částky pro rozvoj místních částí a budeme jim věnovat zvýšenou pozornost
 • zachováme celistvost města, nejsme pro vznik městských částí s vlastními radnicemi – z našeho pohledu by to znamenalo pouze další náklady na platy politiků, úředníků a zvýšení byrokracie pro naše občany, raději tyto finanční prostředky použijeme na konkrétní investice v městských částech
 • zvýšíme početní stav městské policie s ohledem na bezpečnost v městských částech a v centru města, zejména v oblasti vlakového a autobusového nádraží

3.    Doprava zůstává prioritou

 • budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst, zejména na sídlištích
 • hodláme věnovat velkou pozornost řešení dopravní obslužnosti v areálu bývalého Svitu (vyhodnocení provozu autobusové linky 38, její případné rozšíření, oprava komunikací v areálu atd.)
 • budeme prosazovat ve spolupráci s dotčenými subjekty a se Správou železniční dopravní cesty co nejrychlejší výstavbu nové budovy hlavního vlakového nádraží Zlín-střed
 • umožníme platby za parkovné prostřednictvím SMS
 • zvýšíme počet zastávek MHD s bezbariérovým přístupem
 • podpoříme budování cyklostezek (dokončení páteřní cyklostezky a její napojení na Otrokovice, Vizovice a Lukov, včetně zajištění bezpečného průjezdu centrem města)
 • zrealizujeme rekonstrukci Mostní ulice

4.    Evropské peníze – zajistíme účinné čerpání dotací z fondů EU do potřebných oblastí

 • připravíme projekty na čerpání dotací z fondů Evropské unie pro programové období 2014 – 2020
 • zaměříme projekty v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města zejména na vznik nových pracovních míst, řešení dopravní infrastruktury, ekologie a zlepšení kvality života ve městě

5.    Chceme kvalitní školství a dobře fungující sociální systém

 • budeme podporovat stávající a zahájíme výstavbu nových domů klidného stáří
 • zvýšíme kapacity mateřských škol s využitím mobilních stavebních prvků a zajistíme zvýšení počtu jejich pedagogických pracovníků
 • podpoříme další prohlubování spolupráce Univerzity Tomáše Bati a města Zlína
 • podpoříme sociálně a zdravotně znevýhodněné děti (aktivnější spolupráce města a neziskových organizací, rozšíření možností vzdělávání)

6.    Zlín – město zeleně

 • zvýšíme počet kontejnerů, odpadkových košů i nádob pro psí exkrementy ve městě a zlepšíme tím dostupnost třídění odpadů
 • zahájíme kroky k vybudování zařízení pro energetické využití odpadů (studie proveditelnosti, dopady na životní prostředí atd.)
 • budeme nadále podporovat projekt Stromy pod kontrolou
 • budeme pokračovat v revitalizaci městských parků (například parku kolem zlínského zámku)
 • chceme zajistit větší využití lesů pro sport a relaxaci (Stezky zdraví)
 • podporujeme další rozvoj ZOO Lešná

7.    Sport – nastavíme rovné podmínky pro všechny

 • chceme podporovat všechny sporty ve Zlíně
 • zavedeme průhledný a spravedlivý systém rozdělování peněz sportovním oddílům, menší sporty nesmí být znevýhodňovány
 • zasadíme se o revitalizaci a budování sportovišť a dětských hřišť 
 • podpoříme menší organizace ve zkvalitňování jejich sportovního vybavení a užívaných prostor, například v podobě rekonstrukce zázemí atletického stadionu 

8.    Zlín jako kulturní a společenské centrum jihovýchodní Moravy

 • navážeme na podporu kulturních aktivit (v projektech typu Živé náměstí, jehož cílem je kulturní oživení centra města) a zasadíme se o rozšíření na Jižní Svahy a do dalších částí města)
 • budeme pokračovat v podpoře Filharmonie BM a Městského divadla Zlín
 • hodláme současně finančně podporovat amatérské umělecké soubory – folklórní, divadelní, hudební či pěvecké, které přispívají nejen k zachování a rozvoji kulturních hodnot města, ale i k výchově mládeže
 • považujeme za velmi důležitou každoroční podporu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín
 • hodláme lépe využít a prezentovat z hlediska cestovního ruchu unikátní architektonické dědictví města

9.    Koordinovaně pro růst zaměstnanosti a podporu podnikání

 • podpoříme mikroprojekty pro začínající podnikatele
 • zlepšíme dopravní přístupnost průmyslové zóny v Příluku
 • ustavíme za účelem vytvoření nových pracovních míst ve městě Zlíně a pro optimalizaci podmínek pro podnikání a investice komisi pro konkurenceschopnost, složenou ze zástupců největších zlínských zaměstnavatelů v čele s primátorem města
TOP 09: Známe řešení, jak zlevnit vodu ve Zlíně!
1. 10. 2014

TOP 09: Známe řešení, jak zlevnit vodu ve Zlíně!

Zatímco obyvatelé Brna zaplatí za vodu necelých 70 korun, ve Zlíně musí občané sáhnout mnohem hlouběji do kapsy. Za kubík totiž zaplatí přes 80 korun. A to přitom voda není nedostatkové zboží a je jí v každém městě dostatek. Ale bohužel se s ní obchoduje jako s každým jiným zbožím a mnohdy za nesprávná rozhodnutí, která učinili zástupci radnic, na to doplácí jen „obyčejní“ lidé.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme