Zlín

Volební program TOP 09 Zlín pro roky 2015 - 2018

TOP 09 témat pro Zlín v období let 2014 – 2018

 1.    Budeme prosazovat vyrovnané hospodaření města
 • budeme pokračovat v trendu snižování výdajů a hledání rezerv v hospodaření radnice
 • nebudeme zvyšovat daňovou zátěž obyvatel ani místní poplatky
 • budeme pokračovat v maximální otevřenosti při zadávání veřejných zakázek
 • nebudeme privatizovat městské společnosti – současně jejich počet nebudeme dále zvyšovat
 • vyřešíme situaci ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. související s neúměrně vysokou cenou vody
 • budeme i nadále v maximální míře využívat systém elektronických aukcí a výběrových řízení za účelem snížení nákladů města

2.    Podpoříme spravedlivý rozvoj všech částí města Zlína

 • budeme rozpočtově i z dotačních titulů podporovat zvyšování kvality bydlení na sídlišti Jižní Svahy a v dalších sídlištích (budování nových parkovacích míst, sportovišť a dětských hřišť)
 • zaměříme se současně na centrum města a budeme aktivně ekonomicky působit proti jeho vylidňování (jednání k návratu pobočky České pošty do centra města, podpora společenských a kulturních akcí, spoluvytváření příznivých podmínek pro podnikání v centru města)
 • opravíme tržiště „Pod Kaštany“ a přilákáme na něj pořádání farmářských trhů
 • navážeme na revitalizaci areálu bývalého Svitu
 • vyčleníme v rozpočtu přesně stanovené částky pro rozvoj místních částí a budeme jim věnovat zvýšenou pozornost
 • zachováme celistvost města, nejsme pro vznik městských částí s vlastními radnicemi – z našeho pohledu by to znamenalo pouze další náklady na platy politiků, úředníků a zvýšení byrokracie pro naše občany, raději tyto finanční prostředky použijeme na konkrétní investice v městských částech
 • zvýšíme početní stav městské policie s ohledem na bezpečnost v městských částech a v centru města, zejména v oblasti vlakového a autobusového nádraží

3.    Doprava zůstává prioritou

 • budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst, zejména na sídlištích
 • hodláme věnovat velkou pozornost řešení dopravní obslužnosti v areálu bývalého Svitu (vyhodnocení provozu autobusové linky 38, její případné rozšíření, oprava komunikací v areálu atd.)
 • budeme prosazovat ve spolupráci s dotčenými subjekty a se Správou železniční dopravní cesty co nejrychlejší výstavbu nové budovy hlavního vlakového nádraží Zlín-střed
 • umožníme platby za parkovné prostřednictvím SMS
 • zvýšíme počet zastávek MHD s bezbariérovým přístupem
 • podpoříme budování cyklostezek (dokončení páteřní cyklostezky a její napojení na Otrokovice, Vizovice a Lukov, včetně zajištění bezpečného průjezdu centrem města)
 • zrealizujeme rekonstrukci Mostní ulice

4.    Evropské peníze – zajistíme účinné čerpání dotací z fondů EU do potřebných oblastí

 • připravíme projekty na čerpání dotací z fondů Evropské unie pro programové období 2014 – 2020
 • zaměříme projekty v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města zejména na vznik nových pracovních míst, řešení dopravní infrastruktury, ekologie a zlepšení kvality života ve městě

5.    Chceme kvalitní školství a dobře fungující sociální systém

 • budeme podporovat stávající a zahájíme výstavbu nových domů klidného stáří
 • zvýšíme kapacity mateřských škol s využitím mobilních stavebních prvků a zajistíme zvýšení počtu jejich pedagogických pracovníků
 • podpoříme další prohlubování spolupráce Univerzity Tomáše Bati a města Zlína
 • podpoříme sociálně a zdravotně znevýhodněné děti (aktivnější spolupráce města a neziskových organizací, rozšíření možností vzdělávání)

6.    Zlín – město zeleně

 • zvýšíme počet kontejnerů, odpadkových košů i nádob pro psí exkrementy ve městě a zlepšíme tím dostupnost třídění odpadů
 • zahájíme kroky k vybudování zařízení pro energetické využití odpadů (studie proveditelnosti, dopady na životní prostředí atd.)
 • budeme nadále podporovat projekt Stromy pod kontrolou
 • budeme pokračovat v revitalizaci městských parků (například parku kolem zlínského zámku)
 • chceme zajistit větší využití lesů pro sport a relaxaci (Stezky zdraví)
 • podporujeme další rozvoj ZOO Lešná

7.    Sport – nastavíme rovné podmínky pro všechny

 • chceme podporovat všechny sporty ve Zlíně
 • zavedeme průhledný a spravedlivý systém rozdělování peněz sportovním oddílům, menší sporty nesmí být znevýhodňovány
 • zasadíme se o revitalizaci a budování sportovišť a dětských hřišť 
 • podpoříme menší organizace ve zkvalitňování jejich sportovního vybavení a užívaných prostor, například v podobě rekonstrukce zázemí atletického stadionu 

8.    Zlín jako kulturní a společenské centrum jihovýchodní Moravy

 • navážeme na podporu kulturních aktivit (v projektech typu Živé náměstí, jehož cílem je kulturní oživení centra města) a zasadíme se o rozšíření na Jižní Svahy a do dalších částí města)
 • budeme pokračovat v podpoře Filharmonie BM a Městského divadla Zlín
 • hodláme současně finančně podporovat amatérské umělecké soubory – folklórní, divadelní, hudební či pěvecké, které přispívají nejen k zachování a rozvoji kulturních hodnot města, ale i k výchově mládeže
 • považujeme za velmi důležitou každoroční podporu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín
 • hodláme lépe využít a prezentovat z hlediska cestovního ruchu unikátní architektonické dědictví města

9.    Koordinovaně pro růst zaměstnanosti a podporu podnikání

 • podpoříme mikroprojekty pro začínající podnikatele
 • zlepšíme dopravní přístupnost průmyslové zóny v Příluku
 • ustavíme za účelem vytvoření nových pracovních míst ve městě Zlíně a pro optimalizaci podmínek pro podnikání a investice komisi pro konkurenceschopnost, složenou ze zástupců největších zlínských zaměstnavatelů v čele s primátorem města

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme