Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Uherské Hradiště (Uherské Hradiště, Zlínský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Zuzana Vandame 39 konzultantka, analytička, OSVČ Mařatice TOP 09
2. Mgr. Evžen Uher 61 místostarosta města Uherské Hradiště Uherské Hradiště TOP 09
3. Ing. Dalibor Jirásek 55 manažer Oblastní Charity Uherské Hradiště TOP 09
4. Josef Omelka 58 OSVČ - stavebnictví Jarošov TOP 09
5. Marek Dobeš 36 OSVČ - pohostinství Uherské Hradiště TOP 09
6. Ing. Jana Zálešáková 53 jednatelka, Crisis consulting, s.r.o. Mařatice TOP 09
7. JUDr. Irena Korvasová Čánská 52 ředitelka Nadačního fondu Krtek Uherské Hradiště TOP 09
8. Ing. Ivan Lepka 52 výkonný ředitel Uherské Hradiště TOP 09
9. Pavel Zpěvák 54 OSVČ - instalatér Míkovice bezpp
10. Mgr. Michelle Temenugov - Voračková, MBA 38 manažerka mezinárodní společnosti, lektorka Mařatice bezpp
11. MgA. Tomáš Martinák 35 akademický sochař a restaurátor Mařatice bezpp
12. Ing. Miroslav Buček 27 obchodní manažer Uherské Hradiště bezpp
13. Jiří Herůdek 28 taneční mistr, TK Rokaso, o.s. Jarošov bezpp
14. MVDr. Jan Machálek 72 výroba a hygiena potravin Mařatice TOP 09
15. Ing. Martin Klíma 42 konstruktér Uherské Hradiště bezpp
16. Lubor Komárek 48 OSVČ - pohostinství Jarošov bezpp
17. Petr Franta 45 OSVČ - stavebnictví, výškové práce Mařatice bezpp
18. Michaela Koryčánková 44 finanční poradkyně Uherské Hradiště bezpp
19. Marek Jurák 30 marketingový manažer 1FC Slovácko Uherské Hradiště bezpp
20. Patrik Bazala 44 jednatel společnosti Uherské Hradiště bezpp
21. Mgr. Jan Kosek 38 OSVČ - zdravý životní styl Uherské Hradiště bezpp
22. Mgr. Zdeněk Vávra 48 vedoucí Azylového bydleni Cusanus Uherské Hradiště bezpp
23. Bc. Lukáš Fůsek 28 IT technik Jarošov bezpp
24. Josef Konvalinka 64 důchodce Rybárny bezpp
25. Kamil Nevřiva 51 osvětlovač v divadle Mařatice bezpp
26. Václav Chvojka 55 správce sportovního areálu Mařatice bezpp
27. Bohdana Jančíková 41 operátorka montáže Jarošov bezpp

Volební program

PROGRAM TOP 09 UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Dejme tradici nový impulz

CÍL:

Město Uherské Hradiště - vstřícný partner pro občany i podnikatele

PROGRAMOVÁ VÝCHODISKA:

Program TOP 09 v Uherském Hradišti stavíme na silných stránkách města, při dodržení základních kamenů naší strany: TRADICE – ODPOVĚDNOST - PROSPERITA

 

TRADICE

Vycházíme ze dvou hlavních předpokladů, které v nasledujícím volebním období chceme funkčně propojit:

1. Respekt k tradici, která dává městu jeho specifický a nenapodobitelný charakter

 • Historie Královského města
 • Vzájemná blízkost
 • Lidová kultura a tvořivost
 • Historicky dané zázemí strojírenských a leteckých podniků
 • Vztah k půdě

 2.Reakce na změny, které s sebou nese moderní informační doba

 • Rozvoj špičkových technologií
 • Energetická soběstačnost a efektivita
 • Návrat ke kvalitním, lokálním potravinám
 • Propojení komunity obyvatel a motivace k vyššímu zapojení do života města

ODPOVĚDNOST

1. Zlepšení propojení centra města se všemi jeho místními částmi

 • Informovanost – webové stránky, facebook, přesné informace o dění ve městě, neformální setkávání v každé místní části
 • Bezpečnost – efektivní ochrana obyvatel
 • Komplexní řešení dopravy
  • zlepšení dopravní situace lze řešit pouze zlepšením mobility na všech úrovních: pro pěší, cyklisty, automobilisty, systému parkování, systému MHD, údržbou a revitalizací veřejných prostranství

2. Podpora neziskových, dobrovolných a zájmových organizací a sdružení

 

3. Funkční koncepce zmírňování problémů bezdomovectví pro majoritní populaci

 • Vybudování kontaktního místa pro základní hygienu
 • Propojení jednotlivých institucí sociálních služeb a zlepšení osvěty obyvatel

4. Využití stávajícího potenciálu města

Za posledních 12 let se v UH vybudovalo a renovovalo mnoho staveb a město získalo atraktivní podobu

 • Aktivní údržba renovovaných staveb a komunikací
 • Renovace infrastruktury a starší zástavby
 • Rozvoj města bez zbytečných zásahů do okolní přírody

 

PROSPERITA

1. Lepší podmínky pro podnikání

 • Podpora lokálních firem a jejich existence vedle velkých nadnárodních společností
 • Důraz na rozvoj kvalitních služeb a komunitního podnikání založeném na místních zdrojích a výrobcích (nájmy, otevřená komunikace)
 • Sociální podnikání – propojení neziskového a komerčního sektoru (zapojení znevýhodněných skupin do chodu města) – využití podporovaných sociálních programů skrze neziskové organizace
 • Pokračovaní v trendu zjednodušování administrativních procesů na úřadech
 • Podpora turistického ruchu, díky strategické poloze města (zvýšení propagace, kvality služeb a nabídky lokálních produktů)

2. Kvalitní vzdělávání

 • Podpora podmínek pro moderní výuku na základních školách
 • Propagace města musí jít ruku v ruce s propagací vzdělávacích institucí – dobrá kvalita vzdělávacích institucí zvyšuje atraktivitu města
 • Větší propojení školství, hospodářské komory a města (start up projekty)
 • Budeme se podílet na propagaci oborů, které budou mít uplatnění na lokálním trhu práce i v budoucnu (mezi ty patří i nadále například řemeslné, strojní a letecké obory)

PROČ?

CHCEME UDRŽET A ZVÝŠIT POČET OBYVATEL UHERSKÉHO HRADIŠTĚ A ZABRÁNIT ODLIVU KVALIFIKOVANÝCH LIDÍ DO VĚTŠÍCH MĚST

NĚKTERÁ KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ:

 • Parkování u strategických míst půl hodiny zdarma
 • Posílení bezpečnosti obyvatel díky srozumitelnější komunikaci  městských strážníků s občany
 • Důraz na estetickou a funkční část jednotlivých městských zón
 • Vybudování kontaktního místa pro osobní hygienu pro lidi bez domova
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme