Volební program TOP 09 pro Kroměříž 2014

„Podíleli jsme se na restartu Kroměříže a budeme v něm dále pokračovat. Stabilní hospodaření, transparentnost a profesionalita jsou naše priority pro Kroměříž.“ 

Lenka Mergenthalová

Pracujeme pro vás již čtyři roky…

…za tu dobu jsme pro vás s dalšími zastupiteli například 

 • ukončili neodpovědné rozprodávání městského majetku
 • spolupracovali na umoření městského dluhu
 • realizovali internetové přenosy ze zastupitelstva města a pořídili transparentní hlasovací zařízení
 • vybudovali nové Informační centrum pro turisty i občany města
 • zmodernizovali kino Nadsklepí
 • zachovali a zmodernizovali koupaliště Bajda
 • zabránili navezení OTOSANu do Kroměříže
 • bránili zprivatizování městské firmy Vodovody a kanalizace, a. s.
 • společně s vámi jsme zajistili, že je „jihovýchodní obchvat“ již minulostí 

Nechceme a nebudeme dávat plané sliby

 

Jednotné a pospolité město: Podpoříme spravedlivý rozvoj všech částí města Kroměříže

Zaměříme se na rozvoj místních částí, které byly doposud poněkud zanedbávány a z hlediska rozpočtování považovány za okrajové a nevýznamné. Nebýt aktivity místních výborů a blížících se voleb, tak by se například nových hřišť nikdy nedočkaly.“

Emil Sedlařík 

 • Zachováme celistvost města - nechceme totiž, aby se město rozpadalo na menší obce. Znamenalo by to pouze další náklady na platy politiků a úředníku a výpadek v příjmu z rozpočtového určení daní (RUD) pro všechny občany. Raději tyto finanční prostředky použijeme na konkrétní investice
 • V rozpočtu vyčleníme přesně stanovené částky pro rozvoj místních částí a místním částem budeme věnovat zvýšenou pozornost
 • Přinesli jsme Kroměříži větší příjmy z RUD v řádech milionů a část patří i místním částem
 • Místní části přinášejí Kroměříži přibližně 35 milionů korun ročně, a my jim chceme na investice poskytnout 20 % z této částky 

Voda je základ života

„Můj dědeček pracoval ve VAKu Kroměříž a nejen od něj vím, že je voda pro město a jeho občany jednou z nejdůležitějších komodit, kterou si nemůžeme dovolit nechat zprivatizovat. Kroměříž je známa jednou z nejkvalitnějších vod přímo z kohoutku. V zastupitelstvu se zasedím o to, aby tomu tak zůstalo.“

Jaroslav Novák 

 • Město Kroměříž má nyní cenu vody o více než 15 Kč za m3 nižší, než je tomu například ve Zlíně, kde došlo k privatizaci
 • Nepřipustíme, aby se to stalo i v Kroměříži

Prosadíme vyrovnané hospodaření města

 • Budeme pokračovat v nastoupeném trendu snižování nákladů a hledání rezerv v hospodaření radnice
 • Budeme pokračovat v maximální otevřenosti při zadávání veřejných zakázek
 • Maximálně využijeme prostředků EU
 • Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž obyvatel ani místní poplatky
 • Nepřipustíme privatizaci městské společnosti, především VAK, a. s.
 • Nebudeme rozprodávat majetek města
 • Podpoříme programy finanční gramotnosti občanů

Připravíme přívětivé úřady pro všechny

 • Ač se město Kroměříž prezentuje jako bezbariérové, opak je pravdou. Některé jeho úřady a především budova radnice jsou přístupné jen s velkými obtížemi. Mnoho lidí si tento stav neuvědomuje, dokud se nedostanou do situace, kdy sami musejí přístupnost úřadu řešit
 • Kde to bude jen trochu možné, tam zpřístupníme úřady pro všechny občany
 • Zavedeme diskrétní zóny, ve kterých budou moci občané jednat s úřadníkem, pokud se nebudou moci dostat do vyššího patra
 • Zavedeme institut „prostředníka komunikace“, který si vyslechne problémy spoluobčanů a pomůže jim v komunikaci s úředníky
 • Zrealizujeme on-line tlumočení pro neslyšící a možnost využití indukční smyčky
 • Připravíme na úřadech popisky pro nevidomé, které chybí
 • Senioři a spoluobčané s postižením musejí mít zajištěn stejný přístup k výkonu svých práv

Zajistíme bezpečné město

 • Prohloubíme „community policing“ – vazbu mezi strážníkem a občanem. Za první republiky měl každý strážník svůj obvod. Několik ulic, které si pravidelně prošel. Všichni jej znali, požíval úcty a občané měli větší pocit bezpečí. Takovýto trend chceme prohloubit i v Kroměříži
 • Jedná se o beznákladovou změnu parametrů fungování městské policie, která bude ku prospěchu všech

Kroměříž – město zeleně

 • Budeme pokračovat v revitalizaci městských parků
 • Územní plán musí respektovat životní prostředí a stávající osídlení
 • Budeme více koordinovat výstavbu v okrajových částech města
 • Chceme zajistit větší využití lesů a travnatých ploch pro sport a relaxaci
 • Nepřipustíme zavezení hliniště ve Vážanech OTOSANEM
 • Zvýšíme počet kontejnerů, odpadkových košů i nádob pro psí exkrementy ve městě a zlepšíme tím dostupnost třídění odpadů

Sport – nastavíme rovné podmínky pro všechny

 • Budeme spravedlivě podporovat všechny sportovní aktivity v Kroměříži
 • Zavedeme průhledný a spravedlivý systém rozdělování peněz sportovním oddílům, menší sporty nesmí být znevýhodňovány
 • Zasadíme se o revitalizaci a budování sportovišť a dětských hřišť 
 • Podpoříme menší organizace ve zkvalitňování jejich sportovního vybavení a užívaných prostor
 • Podpoříme volnočasové aktivity pro děti a mládež

Kroměříž – přívětivá pro návštěvníky z domova i ze zahraničí 

 • Zaměříme se na propagaci, přitažlivost a přívětivost města
 • Podpoříme organizátory a podnikatelské iniciativy k rozšíření turistické nabídky ve městě, zejména tvorbu ucelených pobytových a víkendových programů, zpřístupnění dalších památek a zajímavostí
 • Učiníme Kroměříž - město kultury – atraktivnější pro turisty z ČR i ze zahraničí (prohloubení průvodcovských služeb, důrazem na jazykovou vybavenost pracovníků ve službách)
 • Přitáhneme prostřednictvím svých kontaktů a cílené propagace města další zahraniční turisty do Kroměříže
 • Podpoříme pořádání kulturních a společenských akcí se zaměřením na historii a tradice

Koordinovaně pro růst zaměstnanosti a podporu podnikání 

 • Podpoříme mikroprojekty pro začínající podnikatele
 • Za účelem vytvoření nových pracovních míst v Kroměříži a pro optimalizaci podmínek pro podnikání a investice v Kroměříži vytvoříme poradní orgán rady města složený ze zástupců největších kroměřížských zaměstnavatelů 
 • V Kroměříži se rozrůstá mnoho firem a menších podniků. Nabídneme jim možnost sebepropagace na stránkách města Kroměříže.

Kroměříž – město pejskařů 

 • Vytvoříme parky pro psy, které budou výhodné pro pejskaře i pro ty, kteří pejska nemají a uvítají, že pejskaři mají svá vyhrazená místa
 • Projekt je provázán s čistotou města a především čistotou dětských pískovišť
 • Krom papírových sáčků na psí exkrementy budou distribuovány i biorozložitelné sáčky, které si majitelé psů budou moci vyzvednout na radnici

Soutěž o vyhlídkový let nad Kroměříží ve větroni na www.kromerizsnadhledem.cz

krome-r-i-z-karel

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme