Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Kroměříž (Kroměříž, Zlínský)
Volební strana: TOP 09 pro Kroměříž i místní části (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

47 let

předsedkyně představenstva Kroměřížské nem., radní

47 předsedkyně představenstva Kroměřížské nem., radní Kroměříž TOP 09 TOP 09
2. Mgr. Emil Sedlařík 25 manažer, předseda místní části Vážany TOP 09 TOP 09
3. MUDr. Jaroslav Novák 44 chirurg - zástupce primáře Kroměříž bezpp TOP 09
4. Mgr. Jiří Kelnar 26 konzultant Kroměříž TOP 09 TOP 09
5. Mgr. Vít Peštuka 43 pracovník Justiční akademie Kroměříž TOP 09 TOP 09
6. Pavlína Liczková 41 zdravotní sestra Kroměříž bezpp TOP 09
7. Bc. Tomáš Florián 25 student, manažer Kroměříž TOP 09 TOP 09
8. Mgr. Bc. Veronika Klímová 28 tisková mluvčí Kroměříž bezpp TOP 09
9. Jan Michalčík 38 pracovník České pošty Kroměříž TOP 09 TOP 09
10. Mgr. MgA. Lenka Tomm 32 pedagožka, jednatelka Helemik man. Kroměříž bezpp TOP 09
11. Ing. Petr Zaoral 38 pedagog Kroměříž TOP 09 TOP 09
12. Bc. Jan Blažek 22 student architektury Kroměříž bezpp TOP 09
13. Jiří Svarovský 23 student Kroměříž bezpp TOP 09
14. Zdeňka Šebestíková 44 pracovnice callcentra Kroměříž bezpp TOP 09
15. Mgr. Josef Mršťák 34 pedagog Vážany bezpp nez. kan.
16. Jana Frajtová 44 sanitární pracovnice Drahlov bezpp TOP 09
17. Martin Knap 26 číšník Kroměříž bezpp TOP 09
18. Dagmar Nováková 54 účetní Kroměříž bezpp TOP 09
19. Jiří Osina 30 hokejový trenér Kroměříž bezpp TOP 09
20. Petr Drábek 23 OSVČ Vážany bezpp TOP 09
21. Jiří Horák 26 kadeřník - Freestyling.cz Kroměříž bezpp nez. kan.
22. Michal Kopeček 21 student Vážany bezpp nez. kan.
23. Alžběta Kelnarová, DiS. 23 personalistka Kroměříž bezpp TOP 09
24. Božena Lučanová 57 IT pracovnice Kroměříž bezpp TOP 09
25. Ing. Jakub Blažek 25 konstruktér Kroměříž bezpp TOP 09
26. Jarmila Čechmánková 57 nákupčí Kroměříž bezpp nez. kan.
27. Mgr. Marie Kyšnerová 64 pedagožka Vážany bezpp TOP 09

krome-r-i-z-karel

„Podíleli jsme se na restartu Kroměříže a budeme v něm dále pokračovat. Stabilní hospodaření, transparentnost a profesionalita jsou naše priority pro Kroměříž.“ 

Lenka Mergenthalová

Volební program TOP 09 pro Kroměříž 2014

Pracujeme pro vás již čtyři roky…

…za tu dobu jsme pro vás s dalšími zastupiteli například 

 • ukončili neodpovědné rozprodávání městského majetku
 • spolupracovali na umoření městského dluhu
 • realizovali internetové přenosy ze zastupitelstva města a pořídili transparentní hlasovací zařízení
 • vybudovali nové Informační centrum pro turisty i občany města
 • zmodernizovali kino Nadsklepí
 • zachovali a zmodernizovali koupaliště Bajda
 • zabránili navezení OTOSANu do Kroměříže
 • bránili zprivatizování městské firmy Vodovody a kanalizace, a. s.
 • společně s vámi jsme zajistili, že je „jihovýchodní obchvat“ již minulostí 

Nechceme a nebudeme dávat plané sliby

 

Jednotné a pospolité město: Podpoříme spravedlivý rozvoj všech částí města Kroměříže

Zaměříme se na rozvoj místních částí, které byly doposud poněkud zanedbávány a z hlediska rozpočtování považovány za okrajové a nevýznamné. Nebýt aktivity místních výborů a blížících se voleb, tak by se například nových hřišť nikdy nedočkaly.“

Emil Sedlařík 

 • Zachováme celistvost města - nechceme totiž, aby se město rozpadalo na menší obce. Znamenalo by to pouze další náklady na platy politiků a úředníku a výpadek v příjmu z rozpočtového určení daní (RUD) pro všechny občany. Raději tyto finanční prostředky použijeme na konkrétní investice
 • V rozpočtu vyčleníme přesně stanovené částky pro rozvoj místních částí a místním částem budeme věnovat zvýšenou pozornost
 • Přinesli jsme Kroměříži větší příjmy z RUD v řádech milionů a část patří i místním částem
 • Místní části přinášejí Kroměříži přibližně 35 milionů korun ročně, a my jim chceme na investice poskytnout 20 % z této částky 

Voda je základ života

„Můj dědeček pracoval ve VAKu Kroměříž a nejen od něj vím, že je voda pro město a jeho občany jednou z nejdůležitějších komodit, kterou si nemůžeme dovolit nechat zprivatizovat. Kroměříž je známa jednou z nejkvalitnějších vod přímo z kohoutku. V zastupitelstvu se zasedím o to, aby tomu tak zůstalo.“

Jaroslav Novák 

 • Město Kroměříž má nyní cenu vody o více než 15 Kč za m3 nižší, než je tomu například ve Zlíně, kde došlo k privatizaci
 • Nepřipustíme, aby se to stalo i v Kroměříži

Prosadíme vyrovnané hospodaření města

 • Budeme pokračovat v nastoupeném trendu snižování nákladů a hledání rezerv v hospodaření radnice
 • Budeme pokračovat v maximální otevřenosti při zadávání veřejných zakázek
 • Maximálně využijeme prostředků EU
 • Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž obyvatel ani místní poplatky
 • Nepřipustíme privatizaci městské společnosti, především VAK, a. s.
 • Nebudeme rozprodávat majetek města
 • Podpoříme programy finanční gramotnosti občanů

Připravíme přívětivé úřady pro všechny

 • Ač se město Kroměříž prezentuje jako bezbariérové, opak je pravdou. Některé jeho úřady a především budova radnice jsou přístupné jen s velkými obtížemi. Mnoho lidí si tento stav neuvědomuje, dokud se nedostanou do situace, kdy sami musejí přístupnost úřadu řešit
 • Kde to bude jen trochu možné, tam zpřístupníme úřady pro všechny občany
 • Zavedeme diskrétní zóny, ve kterých budou moci občané jednat s úřadníkem, pokud se nebudou moci dostat do vyššího patra
 • Zavedeme institut „prostředníka komunikace“, který si vyslechne problémy spoluobčanů a pomůže jim v komunikaci s úředníky
 • Zrealizujeme on-line tlumočení pro neslyšící a možnost využití indukční smyčky
 • Připravíme na úřadech popisky pro nevidomé, které chybí
 • Senioři a spoluobčané s postižením musejí mít zajištěn stejný přístup k výkonu svých práv

Zajistíme bezpečné město

 • Prohloubíme „community policing“ – vazbu mezi strážníkem a občanem. Za první republiky měl každý strážník svůj obvod. Několik ulic, které si pravidelně prošel. Všichni jej znali, požíval úcty a občané měli větší pocit bezpečí. Takovýto trend chceme prohloubit i v Kroměříži
 • Jedná se o beznákladovou změnu parametrů fungování městské policie, která bude ku prospěchu všech

Kroměříž – město zeleně

 • Budeme pokračovat v revitalizaci městských parků
 • Územní plán musí respektovat životní prostředí a stávající osídlení
 • Budeme více koordinovat výstavbu v okrajových částech města
 • Chceme zajistit větší využití lesů a travnatých ploch pro sport a relaxaci
 • Nepřipustíme zavezení hliniště ve Vážanech OTOSANEM
 • Zvýšíme počet kontejnerů, odpadkových košů i nádob pro psí exkrementy ve městě a zlepšíme tím dostupnost třídění odpadů

Sport – nastavíme rovné podmínky pro všechny

 • Budeme spravedlivě podporovat všechny sportovní aktivity v Kroměříži
 • Zavedeme průhledný a spravedlivý systém rozdělování peněz sportovním oddílům, menší sporty nesmí být znevýhodňovány
 • Zasadíme se o revitalizaci a budování sportovišť a dětských hřišť 
 • Podpoříme menší organizace ve zkvalitňování jejich sportovního vybavení a užívaných prostor
 • Podpoříme volnočasové aktivity pro děti a mládež

Kroměříž – přívětivá pro návštěvníky z domova i ze zahraničí 

 • Zaměříme se na propagaci, přitažlivost a přívětivost města
 • Podpoříme organizátory a podnikatelské iniciativy k rozšíření turistické nabídky ve městě, zejména tvorbu ucelených pobytových a víkendových programů, zpřístupnění dalších památek a zajímavostí
 • Učiníme Kroměříž - město kultury – atraktivnější pro turisty z ČR i ze zahraničí (prohloubení průvodcovských služeb, důrazem na jazykovou vybavenost pracovníků ve službách)
 • Přitáhneme prostřednictvím svých kontaktů a cílené propagace města další zahraniční turisty do Kroměříže
 • Podpoříme pořádání kulturních a společenských akcí se zaměřením na historii a tradice

Koordinovaně pro růst zaměstnanosti a podporu podnikání 

 • Podpoříme mikroprojekty pro začínající podnikatele
 • Za účelem vytvoření nových pracovních míst v Kroměříži a pro optimalizaci podmínek pro podnikání a investice v Kroměříži vytvoříme poradní orgán rady města složený ze zástupců největších kroměřížských zaměstnavatelů 
 • V Kroměříži se rozrůstá mnoho firem a menších podniků. Nabídneme jim možnost sebepropagace na stránkách města Kroměříže.

Kroměříž – město pejskařů 

 • Vytvoříme parky pro psy, které budou výhodné pro pejskaře i pro ty, kteří pejska nemají a uvítají, že pejskaři mají svá vyhrazená místa
 • Projekt je provázán s čistotou města a především čistotou dětských pískovišť
 • Krom papírových sáčků na psí exkrementy budou distribuovány i biorozložitelné sáčky, které si majitelé psů budou moci vyzvednout na radnici

Soutěž o vyhlídkový let nad Kroměříží ve větroni na www.kromerizsnadhledem.cz

krome-r-i-z-karel

TOP 09: Chceme jednotné město, ne odtržené místní části
6. 10. 2014

TOP 09: Chceme jednotné město, ne odtržené místní části

Zachováme celistvost města. nechceme totiž, aby se město rozpadalo na menší obce, jako se tomu děje v jiných městech Zlínského kraje. Znamenalo by to pouze další náklady na platy politiků a úředníků a výpadek v příjmu z rozpočtového určení daní (RUD) pro všechny občany Kroměříže. Raději tyto finanční prostředky použijeme na konkrétní investice v místních částech. 

Celý článek
TOP 09: Čtyřnohý miláček – respekt je třeba na obou stranách
28. 9. 2014

TOP 09: Čtyřnohý miláček – respekt je třeba na obou stranách

Záleží nám na pejscích i pejskařích a jsme rádi a respektujeme fakt, že je jich v Kroměříži tolik. Je ovšem nutné, aby byl respekt oboustranný. Tedy aby i pejskaři a samotní pejsci respektovali jistá pravidla.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme