Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín, Zlínský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Jiří Brož

Ing. Jiří Brož

51 let

ředitel

51 ředitel Rožnov pod Radhoštěm TOP 09
2. Vladislava Rozínková

Vladislava Rozínková

35 let

manažer

35 manažer Rožnov pod Radhoštěm bezpp
3. Bc. Radim Krpec

Bc. Radim Krpec

32 let

manařer

32 manařer Rožnov pod Radhoštěm TOP 09
4. MUDr. René Mazánek

MUDr. René Mazánek

49 let

lékař

49 lékař Rožnov pod Radhoštěm TOP 09
5. Eduard Křižák

Eduard Křižák

57 let

technik

57 technik Rožnov pod Radhoštěm bezpp
6. Petr Vlček

Petr Vlček

29 let

technik

29 technik Rožnov pod Radhoštěm bezpp
7. Lenka Pružincová

Lenka Pružincová

technik

-- technik Rožnov pod Radhoštěm bezpp
8. Edita Martinková

Edita Martinková

studentka

-- studentka Rožnov pod Radhoštěm bezpp
9. Ing. Jan Panc

Ing. Jan Panc

55 let

podnikatel

55 podnikatel Rožnov pod Radhoštěm bezpp
10. Aleš Poruba -- podnikatel Rožnov pod Radhoštěm bezpp
11. Jakub Ambros

Jakub Ambros

student

-- student Rožnov pod Radhoštěm bezpp
12. Zdeňka Mičkalová

Zdeňka Mičkalová

technik

-- technik Rožnov pod Radhoštěm bezpp
13. Radomír Vašek

Radomír Vašek

podnikatel

-- podnikatel Rožnov pod Radhoštěm bezpp
14. Denisa Bernasová -- podnikatelka Rožnov pod Radhoštěm bezpp
15. Ing. Petr Novotný

Ing. Petr Novotný

Technik

-- Technik Rožnov pod Radhoštěm bezpp
16. Ing. David Báča

Ing. David Báča

manažer

-- manažer Rožnov pod Radhoštěm bezpp
17. Mgr. Radovan Stoklasa 45 podnikatel Rožnov pod Radhoštěm TOP 09
18. Václav Janeček -- student Rožnov pod Radhoštěm bezpp
19. Veronika Blinková -- studentka Rožnov pod Radhoštěm bezpp
20. Ing. Jiří Hurta

Ing. Jiří Hurta

důchodce

-- důchodce Rožnov pod Radhoštěm bezpp
21. Martin Kavan 42 podnikatel Rožnov pod Radhoštěm bezpp

Volební program

Budoucnost s tradicí

 

TOP09 spatřuje budoucnost Rožnova pod Radhoštěm založenou na jeho tradičních hodnotách turismu, kultuře, sportu a elektrotechnické průmyslové výrobě, které chceme pro další generace zachovat a rozvíjet. Chceme vrátit důvěru občanů ve volené vedení města a účinně spolupracovat s politickými partnery na zkvalitnění života u nás.

TOP09 není lhostejné dlouhodobé přehlížení navyšování deficitu veřejného rozpočtu našeho města a považujeme za prvořadé, aby byl co nejdříve zlikvidován. Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu budeme jako nutná opatření prosazovat:

 • okamžité zastavení prohlubování dluhu města
 • analýzu veřejného rozpočtu a jeho zefektivnění změnou struktury přímého navázání výdajů na příjmy
 • snížení administrativních nákladů na veřejnou správu snížením byrokracie
 • snížení provozních nákladů na veřejnou správu centralizací úřadů za využití stávající nemovitosti města a následný prodej volného nemovitého majetku soukromým subjektům
 • předání organizace některých veřejných akcí pořádaných městem soukromé společnosti formou výběrového řízení

 

TOP09 bude bojovat s korupcí a usilovat o zprůhlednění prostředí veřejných zakázek a jejich veřejnou kontrolu:

 • informace o veřejných zakázkách budou veřejně dostupné v elektronické podobě včetně vyhodnocení jednotlivých nabídek
 • u veřejných zakázek se nepůjde odvolávat na obchodní tajemství

•     zavedení metody internetové aukce pro zadávání veřejných zakázek zboží a služeb

•     nemožnost uzavřít smlouvu s právnickou osobou s neprůhlednou vlastnickou strukturou

TOP09 záleží na našem městě a spoluobčanech, proto považujeme za nezbytné a sociálně odpovědné učinit změny, které povedou k vytvoření stabilního ekonomického prostředí vedoucího k prosperitě města a zvyšování živnotní úrovně jeho občanů.

TOP09  nehodlá nečině přihlížet jak stále více občanů města vyjíždí za prací do okolních i vzdálených měst a chce zabránit odlivu občanů i podnikatelských subjektů z důvodu lepších podmínek pro výstavbu rodinných domů a firem. Naopak chce otevřít město všem, kteří tu s námi chtějí pracovat, podnikat, žít nebo si jen užívat dovolené. V tomto ohledu považujeme za důležité a budeme podporovat  a usilovat o:

V oblasti občanského soužití

 • odstraníme z  městských vyhlášek ustanovení omezující práva občanů
 • nahradíme represi komunikací s občany

V oblasti zdravotnictví

 • zabránění prodeje polikliniky do soukromého vlastnictví a její ponechání ve vlastnictví města jako záruku stability podmínek pro soukromé lékaře a úrovně zdravotní péče pro občany

 

V oblasti bydlení a výstavby

 • revizi územního plánu města, který je ve své současné podobě zásadní brzdou rozvoje města
 • uvolnění podmínek jak pro bytovou výstavbu tak pro podnikání
 • volbu způsobu vytápění a povolení výstavby soukromých ekologických kotelen
 • developerské projekty renovace starých nepoužívaných budov k výstavbě bytů
 • aktivní intervenci v soudních sporech vedených o majetek bývalé Tesly Rožnov

 

V oblasti podnikání

 • zkvalitnění propagace města pro získání nových investorů
 • zvýšení zaměstnanosti vytvořením nové průmyslové zóny ve spolupráci s okolními obcemi a uvolněním územního plánu

 

V oblasti vzdělání

 • rozvoj odborných středních škol jejichž vzdělávací struktura odpovídá aktuálním i budoucím požadavkům trhu práce v regionu
 • vznik detašovaného pracoviště některé z vysokých škol či vyšších odborných škol v přímé návaznosti na místní středoškolské studium
  • veškeré iniciativy celoživotního vzdělávání, ať už se jedná o nástavbové studium a rozšiřování kvalifikace pro střední věk, či univerzity třetího věku pro seniory

 

V oblasti turismu

 • zkvalitnění služeb a intenzivnější propagaci města související s cestovním ruchem
 • efektivní spolupráci na společných projektech s městy a obcemi mikroregionu Rožnovsko
 • projekty na zatraktivnění regionu a zvýšení turistického ruchu

V oblasti dopravy

 • společně s městem Valašské Meziříčí o stavbu dálničního přivaděče v Lešné
 • pokračování výstavby dálnice Brno – Zlín – Trenčín
  • dokončení projektů na modernizaci a rekonstrukci městské dopravní infrastruktury
  • realizace kruhového objezdu u Videčské a jednosměrné napojení Nádražní ulice pro výjezd  od náměstí.
  • stávající parková stání na Lázu upravit pro parkování na střeše a získat tak nových cca 150 parkovacích míst.

 

V oblasti životního prostředí

 • čistotu města a zejména řeky Bečvy a jejích přítoků

V oblasti sportu a kultury

 • pořádání množství různorodých akcí namísto realizace megalomanského projektu  výstavby jednotného kulturního střediska
 • sloučení firem Krytý bazén a Komerční domy a vytvoření tak efektivního nástroje k zajištění modernizace a provozu sportovních zařízení
 • zamezení přístavby výplavového bazénu ke krytému bazénu a směřování této investovat do modernizace letního koupaliště
 • zachování Sokolovny a její zmodernizaci ke sportovnímu a zábavnímu využití pro celou rodinu
 • výstavbu skateparku v areálu zimního stadionu a výstavbu oploceného hřiště s umělým povrchem pro širokou veřejnost

 

Vladislava Rozínková                              Ing.Jiří Brož                                   Radim Krpec

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme