Volební program TOP09 Rožnov pod Radhoštěm

Budoucnost s tradicí

 

TOP09 spatřuje budoucnost Rožnova pod Radhoštěm založenou na jeho tradičních hodnotách turismu, kultuře, sportu a elektrotechnické průmyslové výrobě, které chceme pro další generace zachovat a rozvíjet. Chceme vrátit důvěru občanů ve volené vedení města a účinně spolupracovat s politickými partnery na zkvalitnění života u nás.

TOP09 není lhostejné dlouhodobé přehlížení navyšování deficitu veřejného rozpočtu našeho města a považujeme za prvořadé, aby byl co nejdříve zlikvidován. Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu budeme jako nutná opatření prosazovat:

 • okamžité zastavení prohlubování dluhu města
 • analýzu veřejného rozpočtu a jeho zefektivnění změnou struktury přímého navázání výdajů na příjmy
 • snížení administrativních nákladů na veřejnou správu snížením byrokracie
 • snížení provozních nákladů na veřejnou správu centralizací úřadů za využití stávající nemovitosti města a následný prodej volného nemovitého majetku soukromým subjektům
 • předání organizace některých veřejných akcí pořádaných městem soukromé společnosti formou výběrového řízení

 

TOP09 bude bojovat s korupcí a usilovat o zprůhlednění prostředí veřejných zakázek a jejich veřejnou kontrolu:

 • informace o veřejných zakázkách budou veřejně dostupné v elektronické podobě včetně vyhodnocení jednotlivých nabídek
 • u veřejných zakázek se nepůjde odvolávat na obchodní tajemství

•     zavedení metody internetové aukce pro zadávání veřejných zakázek zboží a služeb

•     nemožnost uzavřít smlouvu s právnickou osobou s neprůhlednou vlastnickou strukturou

TOP09 záleží na našem městě a spoluobčanech, proto považujeme za nezbytné a sociálně odpovědné učinit změny, které povedou k vytvoření stabilního ekonomického prostředí vedoucího k prosperitě města a zvyšování živnotní úrovně jeho občanů.

TOP09  nehodlá nečině přihlížet jak stále více občanů města vyjíždí za prací do okolních i vzdálených měst a chce zabránit odlivu občanů i podnikatelských subjektů z důvodu lepších podmínek pro výstavbu rodinných domů a firem. Naopak chce otevřít město všem, kteří tu s námi chtějí pracovat, podnikat, žít nebo si jen užívat dovolené. V tomto ohledu považujeme za důležité a budeme podporovat  a usilovat o:

V oblasti občanského soužití

 • odstraníme z  městských vyhlášek ustanovení omezující práva občanů
 • nahradíme represi komunikací s občany

V oblasti zdravotnictví

 • zabránění prodeje polikliniky do soukromého vlastnictví a její ponechání ve vlastnictví města jako záruku stability podmínek pro soukromé lékaře a úrovně zdravotní péče pro občany

 

V oblasti bydlení a výstavby

 • revizi územního plánu města, který je ve své současné podobě zásadní brzdou rozvoje města
 • uvolnění podmínek jak pro bytovou výstavbu tak pro podnikání
 • volbu způsobu vytápění a povolení výstavby soukromých ekologických kotelen
 • developerské projekty renovace starých nepoužívaných budov k výstavbě bytů
 • aktivní intervenci v soudních sporech vedených o majetek bývalé Tesly Rožnov

 

V oblasti podnikání

 • zkvalitnění propagace města pro získání nových investorů
 • zvýšení zaměstnanosti vytvořením nové průmyslové zóny ve spolupráci s okolními obcemi a uvolněním územního plánu

 

V oblasti vzdělání

 • rozvoj odborných středních škol jejichž vzdělávací struktura odpovídá aktuálním i budoucím požadavkům trhu práce v regionu
 • vznik detašovaného pracoviště některé z vysokých škol či vyšších odborných škol v přímé návaznosti na místní středoškolské studium
  • veškeré iniciativy celoživotního vzdělávání, ať už se jedná o nástavbové studium a rozšiřování kvalifikace pro střední věk, či univerzity třetího věku pro seniory

 

V oblasti turismu

 • zkvalitnění služeb a intenzivnější propagaci města související s cestovním ruchem
 • efektivní spolupráci na společných projektech s městy a obcemi mikroregionu Rožnovsko
 • projekty na zatraktivnění regionu a zvýšení turistického ruchu

V oblasti dopravy

 • společně s městem Valašské Meziříčí o stavbu dálničního přivaděče v Lešné
 • pokračování výstavby dálnice Brno – Zlín – Trenčín
  • dokončení projektů na modernizaci a rekonstrukci městské dopravní infrastruktury
  • realizace kruhového objezdu u Videčské a jednosměrné napojení Nádražní ulice pro výjezd  od náměstí.
  • stávající parková stání na Lázu upravit pro parkování na střeše a získat tak nových cca 150 parkovacích míst.

 

V oblasti životního prostředí

 • čistotu města a zejména řeky Bečvy a jejích přítoků

V oblasti sportu a kultury

 • pořádání množství různorodých akcí namísto realizace megalomanského projektu  výstavby jednotného kulturního střediska
 • sloučení firem Krytý bazén a Komerční domy a vytvoření tak efektivního nástroje k zajištění modernizace a provozu sportovních zařízení
 • zamezení přístavby výplavového bazénu ke krytému bazénu a směřování této investovat do modernizace letního koupaliště
 • zachování Sokolovny a její zmodernizaci ke sportovnímu a zábavnímu využití pro celou rodinu
 • výstavbu skateparku v areálu zimního stadionu a výstavbu oploceného hřiště s umělým povrchem pro širokou veřejnost

 

Vladislava Rozínková                              Ing.Jiří Brož                                   Radim Krpec

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme