PROGRAM TOP 09 UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Dejme tradici nový impulz

PROGRAM TOP 09 UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Dejme tradici nový impulz

CÍL:

Město Uherské Hradiště - vstřícný partner pro občany i podnikatele

PROGRAMOVÁ VÝCHODISKA:

Program TOP 09 v Uherském Hradišti stavíme na silných stránkách města, při dodržení základních kamenů naší strany: TRADICE – ODPOVĚDNOST - PROSPERITA

 

TRADICE

Vycházíme ze dvou hlavních předpokladů, které v nasledujícím volebním období chceme funkčně propojit:

1. Respekt k tradici, která dává městu jeho specifický a nenapodobitelný charakter

 • Historie Královského města
 • Vzájemná blízkost
 • Lidová kultura a tvořivost
 • Historicky dané zázemí strojírenských a leteckých podniků
 • Vztah k půdě

 2.Reakce na změny, které s sebou nese moderní informační doba

 • Rozvoj špičkových technologií
 • Energetická soběstačnost a efektivita
 • Návrat ke kvalitním, lokálním potravinám
 • Propojení komunity obyvatel a motivace k vyššímu zapojení do života města

ODPOVĚDNOST

1. Zlepšení propojení centra města se všemi jeho místními částmi

 • Informovanost – webové stránky, facebook, přesné informace o dění ve městě, neformální setkávání v každé místní části
 • Bezpečnost – efektivní ochrana obyvatel
 • Komplexní řešení dopravy
  • zlepšení dopravní situace lze řešit pouze zlepšením mobility na všech úrovních: pro pěší, cyklisty, automobilisty, systému parkování, systému MHD, údržbou a revitalizací veřejných prostranství

2. Podpora neziskových, dobrovolných a zájmových organizací a sdružení

 

3. Funkční koncepce zmírňování problémů bezdomovectví pro majoritní populaci

 • Vybudování kontaktního místa pro základní hygienu
 • Propojení jednotlivých institucí sociálních služeb a zlepšení osvěty obyvatel

4. Využití stávajícího potenciálu města

Za posledních 12 let se v UH vybudovalo a renovovalo mnoho staveb a město získalo atraktivní podobu

 • Aktivní údržba renovovaných staveb a komunikací
 • Renovace infrastruktury a starší zástavby
 • Rozvoj města bez zbytečných zásahů do okolní přírody

 

PROSPERITA

1. Lepší podmínky pro podnikání

 • Podpora lokálních firem a jejich existence vedle velkých nadnárodních společností
 • Důraz na rozvoj kvalitních služeb a komunitního podnikání založeném na místních zdrojích a výrobcích (nájmy, otevřená komunikace)
 • Sociální podnikání – propojení neziskového a komerčního sektoru (zapojení znevýhodněných skupin do chodu města) – využití podporovaných sociálních programů skrze neziskové organizace
 • Pokračovaní v trendu zjednodušování administrativních procesů na úřadech
 • Podpora turistického ruchu, díky strategické poloze města (zvýšení propagace, kvality služeb a nabídky lokálních produktů)

2. Kvalitní vzdělávání

 • Podpora podmínek pro moderní výuku na základních školách
 • Propagace města musí jít ruku v ruce s propagací vzdělávacích institucí – dobrá kvalita vzdělávacích institucí zvyšuje atraktivitu města
 • Větší propojení školství, hospodářské komory a města (start up projekty)
 • Budeme se podílet na propagaci oborů, které budou mít uplatnění na lokálním trhu práce i v budoucnu (mezi ty patří i nadále například řemeslné, strojní a letecké obory)

PROČ?

CHCEME UDRŽET A ZVÝŠIT POČET OBYVATEL UHERSKÉHO HRADIŠTĚ A ZABRÁNIT ODLIVU KVALIFIKOVANÝCH LIDÍ DO VĚTŠÍCH MĚST

NĚKTERÁ KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ:

 • Parkování u strategických míst půl hodiny zdarma
 • Posílení bezpečnosti obyvatel díky srozumitelnější komunikaci  městských strážníků s občany
 • Důraz na estetickou a funkční část jednotlivých městských zón
 • Vybudování kontaktního místa pro osobní hygienu pro lidi bez domova

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme