Michal Kučera: Složil jsem slib krajského zastupitele a byl zvolen krajským radním.

18. 11. 2020
Zodpovědný budu za oblast zemědělství a rozvoj venkova.
"Řádným hospodařením v krajině, problematikou voda/sucho, zadržováním vody v krajině, hospodařením v lesích a dalším jsem se zabýval již ve Sněmovně, a tady v kraji budu pokračovat.
Ústecký kraj není jen uhlí, máme tady národní park i chráněné krajinné oblasti, vinařství, chmelaře i rodinné farmy. Je tedy na co navazovat. A na práci se těším",  řekl ke zvolení radním Michal Kučera. 
Spolu se s dalším spojencem Jiřím Řehákem, který byl zvolen náměskem hejtmana kraje a bude zabývat oblastí regionálního rozvoje a cestovního ruchu, kultury a památkové péče, usednou v radě kraje. 
Do výboru dále usednou za naši stranu TOP 09 Jana Jirušková, která byla zvolena místopředsedkyní kontrolního výboru a Richard Červený jakožto člen finančního výboru. 
Všem zvoleným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů. 
Snad se všem podaří zajistit lepší příběhy pro náš kraj. 

Radka Ostřížová, krajská manažerka Ústeckého kraje