Chomutov má zvolené vedení regionu na další dva roky

18. 3. 2019

Dnes, 18. března v odpoledních hodinách proběhl regionální sněm chomutovské organizace. Chomutov byl posledním regionem, který sněmovní maraton v Ústeckém kraji ukončil.

Regionální předseda Michal Vlach svolal členskou základnu do prostor ZŠ Březno u Chomutova, kde je ředitelem. Michal Vlach nechal plénum sněmu navrhnout jméno nového předsedy po předchozím představení situace v Chomutově. Ta zde není úplně optimistická. Delegáti navrhli Michala Vlacha a Jana Rödlinga. Jan Rödling s nominací nesouhlasil, tak se  rozhodovalo pouze o Michalu Vlachovi. Ten získal potřebný počet hlasů a svůj post předsedy obhájil. Místopředsedou se stal Jan Rödling a členem regionálního výboru byl zvolen Antonín Purchart. 

Jelikož v Chomutově není dostatečný počet členů, nedošlo k volbě regionální revizní komise. Kompetence za region převezme krajská revizní komise. 

Po volbě RV se volili delegáti krajského sněmu, který se uskuteční 6. dubna v Lounech. Automaticky se sněmu účastní Michal Vlach a Bohuslav Roll, ti jsou členy současného krajského výboru. Doplní je Jan Rödling a Antonín Purchart. Další návrhy nepadly, proto zastoupení Chomutova bude pouze čtyřčlenné. Na krajském sněmu budou za Chomutov navrženi do krajského vedení Michal Vlach a Jan Rödling.  

Michal Vlach vidí vývoj chomutovské organizace za nevyhovující a bude se snažit oslovit podporovatele, aby posílili člensku základnu. Bude se tomu v následujících měsících více věnovat, jak uvedl na sněmu. 

Všem zvoleným členům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů. 

V Ústí nad Labem dne 18.3.2019

Radka Ostřížová, krajská manažerka TOP 09 Ústeckého kraje