Senátní volby 2012

Kandidáti do Senátu

Josef Mašek

Kandidát do Senátu za obvod č. 5 - Chomutov

Josef Mašek

Josef Mašek se narodil v roce 1952 v Sušici, kde navštěvoval gymnázium a maturoval v roce 1972. V roce 1972 byl přijat na Lékařskou fakultu UK v Plzni a promoval v roce 1978.

Po ukončení studia nastoupil do nově otevřené nemocnici v Kadani. Pracoval v týmu, který  vybudoval nemocnici „na zelené louce.“ Nejprve jako lékař oddělení a postupně jako zástupce primáře a primář chirurgického oddělení. V posledních 20 letech je ředitelem této nemocnice.

Od roku 1994 se věnoval také komunální politice. V 5-ti volebních obdobích se stal zastupitelem města Kadaně a byl opakovaně členem rady města a předsedou finančního výboru. Josef Mašek se věnuje zejména problematice zdravotnictví a sociálních věcí.

Josef Mašek má 3 dospělé děti a jeho manželka je lékařka.

Stanislav Berkovec

Kandidát do Senátu za obvod č. 29 - Litoměřice

Stanislav Berkovec

Stanislav Berkovec se narodil 31. května 1956 ve Slaném. Vyučil se jako knihtiskař, studoval Střední průmyslovou školu grafickou v Helichově ulici v Praze . Poté také Fakultu žurnalistiky University Karlovy, obor reklama a propagace. Pracovat začal jako tiskař v tiskárně ve Slaném, poté působil jako výtvarník Okresního kulturního střediska Kladno. Později v Československém rozhlase a rádiích Evropa 2 a Frekvence 1. Od prvního vysílání spolupracuje s TV Nova. Od roku 1998 je nezávislým novinářem, jako moderátor je zastupován agenturou.

Od roku 2007 je mj. spolutvůrcem a moderátorem několika úspěšných seriálu, věnovaných bezpečnosti silničního provozu. V roce 2011 byl členem poradního sboru ministra dopravy ČR.

Od roku 1991 je průběžně aktivní v komunální politice ve Slaném. Je členem zastupitelstva a městské rady za nezávislé sdružení Slaný 2000, později za hnutí Volba pro Slaný. V současné době je členem zastupitelstva Královského města Slaný za koalici TOP 09 – Volba pro Slaný.

Spolupracuje se Senátem PČR a podvýborem pro dopravu při přípravě strategií a konkrétních akcí, věnovaných bezpečnému dopravnímu chování.

Kompletní životopis zde.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme