Kandidáti TOP 09 do Zastupitelstva města Litvínov

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Litvínov (Most, Ústecký)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. MUDr. Pavel Vlasák

MUDr. Pavel Vlasák

55 let

primář ortopedického odd. Most

MUDr. Pavel Vlasák - lídr TOP 09 pro komunální volby 2014 v Litvínově

Pavel Vlasák se narodil 27. 5. 1959 v Duchcově. Vysokoškolské vzdělání úspěšně ukončil na Univerzitě Karlově Lékařské fakultě v Praze roku 1984 v oboru Všeobecné lékařství. Téhož roku nastoupil na ortopedické oddělení mostecké nemocnice, kde pracuje dodnes. Od roku 2007 působí jako primář tohoto pracoviště. V rámci prohlubování odborné kvalifikace získal specializovanou způsobilost pro výkon povolání, a to absolvováním postgraduálního specializačního studia v oboru ortopedie, je druhoatestovaným lékařem. Mezi jeho politické priority patří především snaha o zachování limitů těžby, transparentní úřad, tj. maximální zprůhlednění úřadů samosprávy, neboť jasná a průhledná pravidla jsou jedinou zárukou potírání korupce, a v neposlední řadě chce prosazovat rovné a spravedlivé šance pro všechny uchazeče o podnikání na obecním majetku.

 

Pavel Vlasák je členem TOP 09. V roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Litvínova. V roce 2011 byl ustanovujícím sněmem regionální organizace zvolen místopředsedou regionální organizace TOP 09 Most a v roce 2013 pak jejím předsedou. Je člen předsednictva a krajského výboru krajské organizace TOP 09 Ústecký kraj.

 

Pavel Vlasák říká, že: "Prolomení limitů těžby by znamenalo nejen zbourání Horního Jiřetína a Černic, ale dotklo by se i dalších měst a obcí. Například pro Litvínov by to znamenalo život na okraji prašné těžební jámy, což se promítne samozřejmě do kvality životního prostředí a zcela jistě se negativně podepíše na zdraví obyvatel. To nelze dopustit." 

55 primář ortopedického odd. Most Hamr TOP 09
2. MUDr. Daniel Mládek

MUDr. Daniel Mládek

46 let

lékař

MUDr. Daniel Mládek

Daniel Mládek se narodil 29. 7. 1968 v Mostě. Vysokoškolské vzdělání úspěšně ukončil na Univerzitě Karlově Lékařské fakultě v Praze roku 1992 v oboru Všeobecné lékařství. V rámci prohlubování kvalifikace získal specializovanou způsobilost pro obor ortopedie. Od roku 1992 pracuje na ortopedickém oddělení mostecké nemocnice, v současné době jako zástupce primáře. Je členem představenstva Okresního sdružení České lékařské komory v Mostě. Nepůsobí v žádné politické straně, od roku 2012 je podporovatelem strany TOP 09 a hodlá za ni kandidovat jako nezávislý kandidát v komunálních volbách 2014 v obci Litvínov. Mezi jeho politické cíle patří především snaha o zachování dostupnosti a vysoké kvality zdravotnictví v Ústeckém kraji. Podporuje zachování limitů těžby hnědého uhlí. Zastává v obecné rovině principy demokracie, práva na nedotknutelnost osobnosti, občanské svobody, právo na sociální pomoc a účinnou právní ochranu. Výrazně se ohrazuje proti korupci, klientelismu a zneužívání funkcí.  

46 lékař Horní Litvínov bezpp
3. PhDr. Bc. Dita Vlasáková

PhDr. Bc. Dita Vlasáková

44 let

certifikovaný manažer vzdělávání, andragog, zdravotní sestra

PhDr. Bc. Dita Vlasáková

Dita Vlasáková se narodila 12. 4. 1970 v Mostě a od svého narození žije ve městě Litvínov. Od roku 1988 pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní sestra. Svou odbornou kvalifikaci v průběhu profesní dráhy úspěšně rozvíjela. V roce 1993 získala specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v ortopedii. Působila ve vrcholovém managementu v Nemocnici Most, kde zastávala pozici náměstka pro ošetřovatelskou péči. Další svou kvalifikaci získala studiem bakalářského oboru Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a magisterským oborem Andragogiky a řízení lidských zdrojů na Univerzitě J. A. Komenského v Praze,          z téhož oboru absolvovala i rigorózní zkoušku.            V  současné době působí jako odborný garant a manažer výukového portálu poskytující distanční formu vzdělávání nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Získala rozsáhlou praxi v oblasti akreditace a certifikace ve zdravotnictví. Je vyškolena jako interní auditor normy ISO 9001 a několik let působila jako vyškolený auditor a konzultant Spojené akreditační komise České republiky. V roce 2011 si rozšířila své kompetence v oblasti implementace a hodnocení systému řízení kvality zdravotnických zařízení. Má široké zkušenosti s řízením projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Kandidaturu do zastupitelstva obce Litvínov přijala především ve snaze zasadit se o optimální fungování úřadů samosprávy obce Litvínov. Za zcela zásadní považuje zachování limitů těžby hnědého uhlí. Další její prioritou je zachování a podpora dostupnosti sociálních služeb pro seniory a jasná pravidla pro spravedlivou podporu kultury, sportu a neziskového sektoru v rámci města. Ke všem typům sociálních podpor a dávek hodlá přistupovat s vědomím, že každá zneužitá či zbytečně vynaložená koruna bude chybět těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Pomoc je třeba směřovat ke spoluobčanům, kteří v rámci svých možností chtějí vlastní odpovědností a přičinlivostí svoji obtížnou situaci změnit.

Dita Vlasáková je místopředsedkyní místní organizace TOP 09 Litvínov a členkou regionálního výboru RO TOP 09 Most a krajského výboru TOP 09 Ústecký kraj.

44 certifikovaný manažer vzdělávání, andragog, zdravotní sestra Hamr TOP 09
4. Marek Svoboda

Marek Svoboda

37 let

vedoucí pobočky

Marek Svoboda

Marek Svoboda se narodil 11. 11. 1976 v Mostě. Celý svůj dosavadní život bydlí v Litvínově, městské části Hamr. Po vystudování Gymnázia v Mostě pracoval ve společnosti UNO Elektra, od roku 2002 je zaměstnán ve společnosti Delfy s.r.o jako vedoucí pobočky v Dolním Jiřetíně. Je členem regionálního výboru regionální organizace TOP 09 Most. Mezi jeho priority patří podpora a rozvoj kultury a sportu ve městě Litvínov. Je zastáncem zachování limitů těžby. Mezi jeho další priority patří prevence kriminality a zasazení se o lepší životní podmínky ve vyloučených lokalitách. K dalším politickým cílům, kterým by se chtěl v nastávajícím volebním období intenzivně věnovat, patří oblast podpory podnikání a zaměstnanosti. Chce se zasadit o to, aby všechny budoucí investice města byly posuzovány také z pohledu dopadu na tvorbu nových pracovních míst a aby byl tento ukazatel zásadním pro jejich hodnocení.

37 vedoucí pobočky Hamr TOP 09
5. Václav Tichý

Václav Tichý

52 let

podnikatel

Václav Tichý

Václav Tichý se narodil 28. 6. 1962 v Mostě. Vyučil se a pracoval v oboru instalatér u Pozemních staveb Ústí nad Labem. Od roku 1992 se zabývá velko a maloobchodní činností v oblasti prodeje vodoinstalačního materiálu. Zájem o sportovní dění pramení z jeho aktivní účasti ve fotbale od žákovského věku. Podporuje rovnost práv a povinností všech občanů. Jeho prioritou je maximální podpora bezpečnosti občanů, ochrana jejich majetku, ochrana a údržba životního prostředí v našem městě, spravedlivé a rozumné rozdělování peněžních prostředků na sportovní a kulturní aktivity.

anosti. Chce se zasadit o to, aby všechny budoucí investice města byly posuzovány také z pohledu dopadu na tvorbu nových pracovních míst a aby byl tento ukazatel zásadním pro jejich hodnocení.

52 podnikatel Hamr TOP 09
6. Ing. Jindřich Kusý

Ing. Jindřich Kusý

37 let

státní zaměstnanec

Ing. Jindřich Kusý

 

Jindřich Kusý se narodil 3. 8. 1977 v Mostě, od roku 1980 žije ve městě Litvínov. Od roku 1996 pracuje jako policista, kdy podstatnou část svého služebního působení (cca 15 let) pracoval v oblasti Litvínovska. V současné době je vedoucím obvodního oddělení policie ČR v Litvínově.  Vysokoškolské vzdělání absolvoval na České zemědělské univerzitě v oborech Hospodářská a správní služba a Lesní inženýrství.  Nepůsobí v žádné politické straně, od roku 2013 je příznivcem strany TOP 09 a hodlá za ni kandidovat jako nezávislý kandidát v komunálních volbách 2014 v obci Litvínov. Mezi jeho politické cíle patří především snaha o maximální bezpečnost všech občanů, dodržování lidských práv, ochrany osobnosti, demokracie a rovných příležitostí pro všechny. Dále pak podpora základních i ostatních složek Integrovaného záchranného systému působících v oblasti Litvínovska, aby bylo naplněno základní pravidlo o efektivním systému spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek.

37 státní zaměstnanec Hamr bezpp
7. Petr Zpěváček

Petr Zpěváček

40 let

OSVČ

Petr Zpěváček

Petr Zpěváček se narodil 28. 3. 1974 v Lounech a po celý svůj život žije ve městě Litvínov. Od roku 1996 podniká v oblasti autoservisních služeb. Je členem TOP 09. V nadcházejícím volebním období by rád podpořil všechny systémové kroky, které povedou k podpoře malých a drobných podnikatelů v regionu. Zastává názor, že je třeba prosazovat rovné a spravedlivé šance pro všechny uchazeče o podnikání na obecním majetku. Je zásadně proti prolomení těžebních limitů.

 

 

 

 

40 OSVČ Hamr TOP 09
8. Josef Růžička

Josef Růžička

41 let

podnikatel

Josef Růžička

Josef Růžička se narodil 10. 3. 1973 v Mostě. Většinu života prožil v Litvínově. Po vystudování střední školy pracoval u stavební firmy jako technik. Od roku 1996 podniká v oboru stavební činnosti. Za TOP 09 kandiduje jako nezávislý kandidát. Jeho prioritou je transparentní a otevřený úřad a podpora zaměstnanosti v regionu. Je zastánce zachování limitů těžby hnědého uhlí. Velmi rád by z postu zastupitele přispěl k rozvoji kultury a sportu v obci Litvínov. 

41 podnikatel Chudeřín bezpp
9. Ondřej Špitálský

Ondřej Špitálský

39 let

THP pracovník

Ondřej Špitálský

Ondřej Špitálský se narodil 28. 6. 1975  v  Mostě a po celý svůj život žije ve městě Litvínov. Preferuje zapojení nezávislých odborníků z řad občanů do práce výborů a komisí města. Je zastáncem zachování limitů těžby, přičemž si myslí, že jedním ze zásadních úkolů budoucího zastupitelstva je ochrana životního prostředí před zájmy soukromých společností. Jako zastupitel neschválí žádné kroky vedoucí ke zhoršení životního prostředí v okolí Litvínova a bude bojovat proti takovýmto krokům v případě, že je schválí někdo jiný. Rozhodování, která mají zásadní dopad na fungování a rozvoj obce, musí být vždy prováděna na základě koncepcí projednaných s odborníky a veřejností. Zásadní rozhodnutí úřadu začíná, a nikoliv končí dialogem s občany.

39 THP pracovník Hamr TOP 09
10. Bc. Petra Preissová

Bc. Petra Preissová

30 let

registrovaný fyzioterapeut

Bc. Petra Preissová

Petra Preissová se narodila 3. 9. 1984    v Mostě a od svého narození žije ve městě Litvínov. Vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na Univerzitě J. E. Purkyně a je registrovaným fyzioterapeutem. Svůj profesní profil i nadále prohlubovala získáním dalších dílčích kvalifikací v oboru fyzioterapie. Je členkou TOP 09 a kandidovat do městského zastupitelstva obce Litvínov se rozhodla ve snaze podpořit především kulturní a sportovní aktivity a rozvoj turistiky v obci. 

30 registrovaný fyzioterapeut Horní Litvínov TOP 09
11. Lucie Zíková 19 student Janov bezpp
12. Mgr. Hana Kusá 28 pedagog Hamr TOP 09
13. Jiří Vodička 44 OSVČ Hamr TOP 09
14. Zdeňka Cmíralová 50 státní zaměstnanec Hamr TOP 09
15. Karel Urban 40 OSVČ Hamr TOP 09
16. Bc. Kamila Bauerová 35 personalistka Horní Litvínov bezpp
17. Jaroslav Špitálský 44 OSVČ Hamr TOP 09
18. Bc. Denisa Kožnarová 26 asistent obchodního ředitele Horní Litvínov bezpp
19. Kamil Preiss 37 elektrotechnik Janov TOP 09
20. Jiří Hubka 34 řidič Hamr TOP 09
21. Zdeněk Kříž 35 OSVČ Hamr TOP 09
22. Jan Rolenčík 40 řidič Hamr bezpp
23. Kamila Šindelářová 45 administrativní pracovník Chudeřín bezpp

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ÚSTECKÝ KRAJ

Hradiště 97/4
400 01 Ústí nad Labem

info@ula.top09.cz
telefon: +420 412870305

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Radka Ostřížová

radka.ostrizova@top09.cz

telefon: +420 734441761

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme