Program TOP 09 Chomutov

VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 CHOMUTOV

Preambule

Žijeme ve městě, na které chceme být hrdí. Chceme Chomutovu vrátit důstojnost a přitažlivost. Odstraníme nálepku kmotrovského města. Nabízíme homutovanům slušnou a zodpovědnou politiku, město budeme spravovat tak, abychom ho našim dětem předali v co nejlepším stavu. Nabízíme řešení současných problémů i dlouhodobou vizi moderního města, na nějž budou jeho obyvatelé pyšní. Chceme sebevědomý, bezpečný a čistý Chomutov s pestrým společenským životem. Nabízíme tým vzdělaných a pracovitých lidí, kteří chtějí současnou situaci napravit a udělat z Chomutova dobré místo k žití.

1. Transparentní a hospodárný Chomutov

Naší prioritou je transparentnost veřejných zakázek. Budeme dělatotevřená výběrová řízení včetně zveřejňování smluv a dalších dokumentů na internetu. Budeme otevřeně pronajímat či prodávat městský majetek. Spustíme elektronické aukce. Občan nebude doplácet na špatné hospodaření města – snížíme daň z nemovitosti.

+ Elektronické aukce
+ Všechny zakázky a výběrová řízení přehledně na webu
+ Žádné další pronájmy politikům a „politickým podnikatelům“
+ Žádné veřejné peníze firmám s nejasnými vlastníky
+ Žádné rozdrobování zakázek

2. Bezpečný Chomutov

Zaměříme se na ochranu občana, jeho rodiny a majetku. Zlepšíme práci Městské policie, chceme více strážníků v ulicích a pro občany. Vytvoříme bezpečnostní strategii, ve které bude prevence stejně důležitá jako represe. Zlepšíme bezpečnostní situaci na sídlištích. Budeme kontrolovat a vyžadovat plnění povinností občanů, placení dluhů a dodržování pravidel občanského soužití. Podpoříme „veřejnou službu“ v různých formách. Budeme dlouhodobě pracovat se sociálně vyloučenými spoluobčany. Hazard do města nepatří, nepovolíme žádné výjimky.

+ Více strážníků v ulicích a na sídlištích
+ Dlouhodobá bezpečnostní strategie
+ Důsledná kontrola placení dluhů a dodržování občanského soužití
+ Práce a prevence v sociálně vyloučených lokalitách
+ Město bez hazardu a městských heren

3. Zdravý a čistý Chomutov

Nemocnice pod krajským vedením je ve špatném stavu, z pozice města podpoříme co nejlepší péči a přístup k pacientům. Naším cílem je kvalitní lékařská péče, otevřený přátelský přístup k pacientům a průhledné hospodaření. Podpoříme rozvoj a větší  přístupnost MHD, čím více lidí v MHD, tím méně výfukových plynů ve městě. Cyklisté budou v Chomutově vítáni. Udržíme zelené plochy, z městského parku uděláme skutečnou oddechovou zónu.

+ Zlepšíme péči v nemocnici
+ Přístupná MHD pro všechny
+ Městský park pro lidi
+ Cyklisté ve městě vítáni, rozvoj cyklostezek
+ Čisté ulice i trávníky
+ Podpoříme rozvoj zooparku a Kamencového jezera

4. Kulturní a sportovní Chomutov

Nedílnou součástí města je společenský život. Podpoříme kulturní akce všeho druhu, včetně alternativních. Zajistíme peníze pro sportovce, a to především pro mládež. Vypíšeme jasné a přehledné granty. 

+ Podpora mladých sportovců a klubů s mládeží
+ Kultura pro každého s jasnou podporou města
+ Výpomoc lokálním umělcům a pořadatelům

5. Vzdělaný Chomutov

Školství ve všech úrovních je důležité pro dlouhodobý rozvoj města. Zachováme a podpoříme síť základních a mateřských škol s dostatkem míst. Postaráme se o školní budovy a přilehlá sportoviště, která budou sloužit nejen školákům, ale i obyvatelům města.

+ Zachováme počet mateřských a základních škol
+ Postaráme se o školní budovy a sportoviště

6. Chomutov přátelský rodinám a sociálně potřebným

Vytvoříme z Chomutova místo, kde se rodinám dobře žije a ve kterém se mohou bez obav procházet s kočárkem. Pro děti budeme stavět hřiště, která budeme udržovat a hlídat. Vytvoříme pro ně volnočasové aktivity, podpoříme mládežnický sport. Budeme podporovat rozvoj sociálních služeb pro seniory a další potřebné. Transparentně podpoříme poskytovatele sociální služeb.

+ Postavíme dětská hřiště, pohlídáme ta současná
+ Podpoříme aktivity pro děti a mládež
+ Budeme rozvíjet sociální programy pro seniory a potřebné

7. Otevřený Chomutov

Městské instituce a organizace mají nejdůležitější cíl – sloužit občanům. Otevřeme se občanům, z úřadů uděláme co nejotevřenější místo s cílem co nejvíce vyjít vstříc obyvatelům Chomutova. Stížnosti nebudeme zametat pod koberec ani se schovávat za paragrafy. Budeme pokračovat v elektronizaci správy a s občany budeme komunikovat všemi možnými prostředky – od osobního styku až po sociální sítě.

+ Budeme se pravidelně setkávat s občany
+ Radnici a úřady otevřeme občanům
+ Podněty, návrhy a stížnosti občanů zodpovědně vyřešíme

VÍME, CO CHCEME. VÁŠ HLAS POMŮŽE ZLEPŠIT CHOMUTOV