Co se nám v Unhošti povedlo

Rok 2015

Reklamace provedení hydroizolací ve sportovní hale

 • Na základě přetrvávajících problémů s mokrými stěnami provedeny sondy a zjištěny nekvalitně provedené práce, provedena oprava hydroizolací včetně obnovy povrchů.

Zateplení budovy školy v Komenského ulici

 • Ve spolupráci s paní architektkou Dvořákovou se podařilo zachovat charakter budovy z 30. let i po zateplení

Úprava parku na Tyršově náměstí

 • K uctění památky obětí 2. světové války u příležitosti 70. výročí konce války jsme se již mohli sejít v upraveném parku.

Koncepce rozvoje města

 • Zpracován návrh koncepce. Setkávali jsme se na náměstí i jinde a diskutovali nad návrhy Koncepce rozvoje města. Následně (v roce 2016) tento zásadní dokument schválilo i zastupitelstvo města.

Auto na svoz bioodpadu a štěpkovač

 • Město získalo dotaci a zakoupilo toto vybavení, které pomáhá s údržbou zeleně.

Park Na Radlici

 • Proběhla 1. etapa úprav parku – první dětské prvky a posezení.

Na Tržišti

 • pokládka elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky

Projekty

 • Studie modernizace a intenzifikace ČOV
 • Cesty u rybníku Bulhar
 • Statické posouzení krovu č.p. 36 - zaměření

 

Rok 2016

Zajištěno autobusové spojení na vlak
 • Zavedeny první autobusové spoje do Pavlova pro vlakové spojení do Prahy.
Nové povrchy komunikací v ulicích:
 • Vojanova
 • U Cihelny
 • U Sadu legionářů
 • Hluboká
 • Alšova (západní část)
 • Pod Trojicí
 • Za Parkem
 • Štefánikova
 • Nerudova
 • Tylova
 • část ul. U Jezírka
Přístavba školy v Komenského ulici
 • Proběhla řada diskuzí a byla zpracována studie přístavby.
Školní hřiště u budovy školy č.p. 70 na náměstí T. G. Masaryka
 • Provedena celková rekonstrukce.
MUZEUM
 • Nové vybavení infocentra
Č.p. 36 a 377
 • Kompletní rekonstrukce vytápění – kinosál, odloučené pracoviště MŠ, prodejny, sídlo České spořitelny
Projekty – např.
 • Kompletní rekonstrukce vytápění v č.p. 36 a 377
 • Prosklená stěna v budově školy č. 58 na nám T. G. Masaryka – statické posouzení a zadávací dokumentace
 • Zpracovávány projekty např. - ul. U Studánky, chodník V Topolech, parkování v ulici Na Bílé pěšině
 • Modernizace a intenzifikace ČOV – projekt pro územní řízení hotov,  vydáno územní rozhodnutí, zpracovával se projekt pro stavební povolení

Rok 2017

Výsadby stromů
 • U rybníku Bulhar byly vysazeny nové stromy po vykácení topolů, jejichž stav byl díky stáří již nevyhovující.
 • V parku Na Radlici byly vysazeny nové stromy a doplněny další dětské prvky.
Opravy ulic
 • Rašínova ul. – položení elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky
 • Havlíčkova ul. - položení elektra do země a nové veřejné osvětlení v celé ulici, nové chodníky a povrch komunikace v jižní části
 • Seifertova ul. – nový povrch komunikace v jižní části
 • Nouzov – ul. Tuchonínská, Chaloupecká a část ul. Lesní – nové povrchy komunikací
 • Části komunikací – na Markův Mlýn a na Dědkově Mlýně – nové povrchy
 • ul. Na Radlici – nový povrch komunikace
 • ul. Příčná - nový povrch komunikace
 • východní část Alšovy ul. - nový povrch komunikace
 • část ul. U Jezírka (mezi ul. Berounskou a Na Tržišti) - nový povrch komunikace
Cesty pro pěší a cyklisty
 • mlatová cesta u rybníku Bulhar a lavičky
 • mlatová cesta za dětským domovem s novým veřejným osvětlením
Veřejné osvětlení
 • V souvislosti s pokládkou elektra do země bylo vybudováno nové veřejné osvětlení v ulicích – Melicharova, Hájecká, Na Hrádku, Spálená a U Kluziště.
FASTO
 • Kompletní rekonstrukce bytu č. 5 v 1. patře.
Školní hřiště u budovy školy v Komenského ulici
 • Vybudován nový vstup a tím umožněno užívání hřiště veřejností.
Kinosál
 • Rekonstrukce parketové podlahy
ČOV
 • Osazena nová dmychadla
 • Dokončen projekt modernizace a intenzifikace ČOV a získáno stavební povolení
Projekty dokončené – např.
 • Projekt kanalizace v horní části Seifertovy a Havlíčkovy ulice
 • Projekt přístavby ZŠ v Komenského ulici a získáno stavební povolení
 • Projekt opravy střechy na kuchyni a jídelně v Komenského ulici
 • Projekt sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ na nám. T. G. Masaryka
 • Projekty na rekonstrukci ulic – U Studánky, Seifertova a Havlíčkova – severní části, vydána stavební povolení
 • Projekt modernizace sběrného dvora
 • Projekt parkování v ul. Na Bílé pěšině
 • Projekt chodníku v ulici V Topolech (mezi ul. Hájecká a Pražská)
 • Projekty veřejného osvětlení v dalších ulicích
 • Další projekty se zpracovávaly.
Doprava
 • Rozšířeno autobusové spojení – na vlak do Pavlova a nově i na letiště V. Havla.

Rok 2018

Sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ na nám. T. G. Masaryka
 • Provedeny rozsáhlé stavební práce.
Střecha na jídelně a kuchyni školy v Komenského ulici
 • Provedena výměna střešní krytiny.
Dětské hřiště Koželužka
 • Proveden nátěr všech herních prvků.
 • Vybudováno nové oplocení.
Opravy ulic
 • Provedena celková rekonstrukce ulice U Studánky.
 • Na Koželužce – nový povrch komunikace
 • ul. Zd. Hofbauera – pokládka elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky
FASTO
 • Probíhá rekonstrukce tří bytů v podkroví, výměna střešní krytiny a zateplení střechy
Kinosál
 • Nové pódium
 • Vestavba patra v šatně
Projekty dokončené
 • Nástavba a stavební úpravy mateřské školy – přístavba dvou tříd a krytého prostoru
 • Projekt sociálního bydlení – dva byty
 • Projekt kanalizace a komunikace v ul. V Brance
 • Projekt ozvučení a osvětlení kinosálu
 • Další projekty se zpracovávají – např. přečerpávací stanice Nouzov, chodník v ul. Křivoklátská (k Terasám), ul. Hájecká
 • Územní studie veřejných prostranství: Unhošť – Střed, Unhošť – Nouzov, Unhošť – Sever
 • Změna č. 2 územního plánu

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme