Volební program TOP 09 a nezávislí v Mníšku pod Brdy 2018

Žijeme v krásném městě, ale často jsme nuceni vyjíždět mimo něj za nákupy, volnočasovými aktivitami či lékaři. Práci všem v Mníšku neslíbíme, ale chceme, abychom zde zůstávali, vraceli se sem co nejdříve a trávili čas plnohodnotně a příjemně v našem městě. Mníšek se v posledních letech významně rozrostl a měli bychom dbát na to, aby se ve městě žilo co nejlépe všem obyvatelům. Základem jsou kvalitní a dostupné služby pro všechny obyvatele, zejména pak pro rodiny s dětmi a seniory. Ti totiž tráví v místě bydliště nejvíce času. Proto chceme město, které zajistí maximální možnou podporu právě těmto skupinám obyvatel.

Domov máme jen jeden a my chceme, aby Mníšek byl pro nás tím nejmilejším místem:

 • Budeme opravovat a dodělávat chodníky i přechody pro chodce (např. V Lipkách, ve Skalecké, Na Madlenkách, Rymáně).
 • Budeme zklidňovat dopravu např. omezováním rychlosti, budovat parkování s napojením na PID, jednat o parkovišti P+R na příjezdu do Prahy.
 • Zajistíme fungující kamerový systém mapující zejména riziková místa města.
 • Navrhneme zodpovědnost strážníků městské policie tak, aby každý zodpovídal za určitou lokalitu. Občané strážníka budou znát a mít na něj kontakt.
 • Budeme pokračovat ve výstavbě kanalizace a vodovodu.
 • Upravíme prostor v předzámčí podle přání občanů s klidovou zónou pro volnočasové aktivity a upraveným parkovištěm.
 • Upravíme Pivovárku, do návrhu podoby zapojíme co nejvíce lidí z různých skupin obyvatel. Cílem je mít místo, kde si najdou “to své” senioři, děti i dospělí.
 • Nové veřejné budovy musí vznikat v souladu s demografickým vývojem. Musí být variabilně využitelné, aby v budoucnu z nové mateřské školky mohla být např. klubovna pro starší děti.
 • Chceme vyřešit koupání v Mníšku, dáme prostor i veřejnosti.
 • Budeme spolupracovat a podporovat spolky v našem městě, nabídneme jim spolupráci při rozhodování o tématech, kterým se věnují.
 • Zasadíme se o jasné značení turistických cílů v Mníšku, např. cestu na Skalku.
 • Pořídíme více košů na odpadky a na psí exkrementy.
 • Nepřestaneme ve vyjednávání o odstranění ekologické zátěže, v boji s firmami, které nedodržují pravidla a znečišťují prostředí.
 • Nepodporujeme rozšiřování těžkého průmyslu v okolí Mníšku, ale spíše služeb, nebo obchodní zóny.

Rodiny pomáhají udržet ve městě aktivní život, proto chceme, aby lidé neodcházeli jinam. Jejich podpora je pro nás důležitá.

 • Podpoříme výstavbu nové mateřské školy nejlépe financované z dotačních programů.
 • Budeme finančně dotovat rodiče dětí, které se do školky nedostanou. Rozšíříme příjemce o rodiče těch dětí, kteří dosáhnou tří let během školního roku.
 • Jako důležitou chápeme podporu a spolupráci s dalšími poskytovateli předškolních zařízení ve městě. Chceme podpořit dostupnost zařízení pro děti od dvou let.
 • Podpoříme základní školu. Cílem je vytvořit kvalitní prostředí pro učitele a děti odpovídající kapacitě žáků s dostatečným vybavením. Nechceme děti v průmyslovém areálu.
 •  Maximálně pomůžeme škole v hledání kvalitních učitelů a rozšiřování učebních metod podporujících mediální gramotnost, kritické myšlení apod.
 • Budeme žádat dotaci na výstavbu nové základní školy, nebo aspoň 1. stupně.
 • Chceme aktivně spolupracovat se školním parlamentem a dětem nabízet možnosti se aktivně zapojovat do řešení problémů v Mníšku.
 • Podpoříme další školní zařízení, které nezřizuje obec, např. komunitní školy coby alternativy k základní škole. Myšlenka variability ve vzdělávání je nám sympatická.
 • Zabezpečíme vstupy do komunikace, kde se pohybují děti (např. z Pivovárky), posílíme hlídání přechodů před ZŠ a bezpečnost dětí vracejících se ze školy v rizikových místech (např. náměstí, okolí supermarketu Albert).
 • Vybudujeme hřiště pro starší děti, kteří nemají dosud v Mníšku své místo.
 • Chceme zřídit klubovnu pro děti, či nízkoprahové zařízení. Podporujeme aktivní práci s dětmi, které inklinují k problémům (šikana, drogy, krádeže apod.).
 • Chceme podporovat spolky, které nabízí kroužky, ZUŠ, akce pro rodiny, seniory apod. Rádi bychom podpořili další služby pro rodiče, jako např. vyzvedávání dětí a doprovod na kroužky.
 • Podpoříme projekt „Propojení babiček a dědečků“, kteří by mohli rodinám pomáhat a naopak získat nové přátele.
 • Navážeme na práci v sociální komisi města a zlepšíme zajištění kvalitních informací a pomoci v sociální oblasti – např. odlehčovací služby pro pečující rodiny o blízké osoby, informační a materiální pomoc v těžkých životních situacích, pomoc se zařizováním záležitostí na úřadech apod.
 • Na městském úřadě zajistíme family friendly prostředí  (dětský koutek, bezbariérový přístup).        

Senioři si zaslouží náš respekt, proto jim chceme usnadnit život:

 • Doplníme lavičky a odpočinkové zóny v Mníšku dle požadavků seniorů.
 • Zařídíme veřejné toalety v obchodní zóně (Billa, Penny Market).
 • Rozšíříme nabídku sociálních služeb podle potřeb našich seniorů (dovoz obědů, nákupů, pomoc s domácími pracemi, odlehčovací služby apod.), zlepšíme dopravu za lékaři.
 • Zavedeme senior taxi – možnost dopravy za mírný poplatek např. k lékaři po Mníšku i okolních obcích.
 • Budeme jednat se zdravotními pojišťovnami a lékaři, aby nabídka zdravotních služeb byla co největší.
 • Zřídíme denní „stacionář“ pro seniory. Vzniklo by místo  s nabídkou programu např. procvičování paměti, výuka PC, pletení pro „dobrou věc“, facebook bezpečně, právní poradna, prevence demence, kurz pletení košů, sborový zpěv, joga, tango).
 • Podporujeme činnosti propojující aktivní seniory a rodiny („adoptuj si babičku, dědečka“).
 • Otevřeme diskusi nad podobou domova pro seniory. Cílem je, aby to bylo místo vyhovující maximálním potřebám stávajících i budoucích klientů.

Jsme zastánci otevřené, nápomocné radnice a zapojení občanů do veřejného plánování a rozhodování. Proto navrhujeme:

 • Zvýšení podílu občanů na rozhodování, jak naložit s veřejným prostranstvím. Máme zkušenosti se zapojením občanů do podoby „předzámčí“.
 • Koncepci městských budov, která bude obsahovat to, co potřebujeme (např. nová knihovna, MŠ, více prostor pro ZUŠ, zvýhodněné byty pro mladé i seniory), přehled stávajících budov i jejich stavu a analýzu možností města ve výstavbě dalších budov. Budeme dbát na variabilitu nových budov ve využívání pro různé skupiny podle demografického vývoje.
 • Informování a seznamování občanů s projekty už při jejich plánování a to především těch, které se týkají místa jejich bydlení (např. dětské hřiště, parkovací místa apod.).
 • Vytvoření přehledných webových stránek a efektivní správy informací města na sociálních sítí.
 • Zveřejňování přenosů ze zastupitelstva a materiálů před jednáním,
 • dostatečně dopředu s výhledem do budoucna řešit zásadní záležitosti obce.
 • Větší zapojení občanů, např. podporujeme osadní výbory.

Na začátku a i na konci všech plánů jsou peníze

Vzhledem k plánovaným investicím navrhujeme:

 • Vyhledávat dotační tituly (evropské, státní, krajské, dotace MAS).
 • Aktivně podporovat spolupráci obce a podnikatelských subjektů z pozice možných investic do městského prostoru a podpory podnikání.
 • Obezřetnost v zadlužování obce.
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek.
 • Přehledný klikací městský rozpočet.
 • Větší část participativního rozpočtu, kterým lidé ovlivní, jaké projekty budou finacovány.

Sledovat nás můžete také na facebooku

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme