Aleš Omáčka

 

 

Osobní údaje

 

Místo a datum narození: Nymburk, 25.3.1956

Adresa bydliště (město): Zálabská 1207, Nymburk

Rodinný stav:  ženatý

Děti: 2 dcery, 26 a 24 let

 

Vzdělání

 

1976 – 1981    Univerzita Karlova, lékařská fakulta 

 

 

NÁZEV INSTITUCE/FIRMY, pozice

 

-          soukromý lékař,  internista- kardiolog 

 

Jazyková vybavenost

 

angličtina       

                                                                                         

Osobní zájmy a koníčky

 

-          četba

-          kultura

-          sport

 

Čeho chci v politice dosáhnout?

Rád bych se věnoval problematice zdravotnictví. Domnívám se, že je třeba oprostit se od populismu a prosadit hlubokou reformu systému a to tak, aby se zdravotnictví přiblížilo úrovní běžné ve vyspělých zemích. Přiměřená spoluúčast informovaného pacienta a vícezdrojové financování jsou pro to nutnými předpoklady.

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme