Slovo starosty

3. 9. 2014

Vážení spoluobčané,

Je září a máme za sebou první školní den. Ten letošní byl výjimečný hned dvakrát. V prvních třídách jsme přivítali rekordní počet prvňáčků a zároveň jsme otevřeli novou budovu školy.

Nová škola už slouží dětem

V pondělí prvního září jsme slavnostně otevřeli nové křídlo školy. Deset tříd, výtvarný ateliér, projektová učebna a knihovna již slouží našim dětem. Velkou sborovnu a kabinety zajisté uvítali pedagogové. Velkou tělocvičnu a multifunkční sál užívá nejen škola, ale i široká sportovní a kulturní veřejnost. Jsem moc rád, že naše několikaleté úsilí je zdárně u konce.

Rád bych touto formou  poděkoval všem, kteří se na této stavbě podíleli. V první řadě to jsou architekti Lapka a Kružík a inženýr Jileček ze společnosti Helika, kteří celou stavbu vyprojektovali. Trochu jsem se obával spolupráce s firmou Metrostav, která naši školu postavila, ale musím říct, že pánové Koch, Karásek a Vápeník jsou skuteční profesionálové. Průběh stavby odborně hlídal jako náš stavební dozor pan Kunt. Spoustu hodin titěrné práce spolu se mnou nejen na kontrolních dnech strávil zastupitel Richter a vedoucí našeho odboru správy a rozvoje města pan Polák. Poděkování patří i všem zastupitelům, zejména ovšem těm, kteří tento významný projekt podporovali. Dostavba školy byla velká investice, proto je potřeba náležitě poděkovat ministerstvu financí, které tuto stavbu podpořilo dotací ve výši téměř 50 milionů Kč. Velké poděkování patří i všem, kteří na dostavbu školy přispěli v rámci veřejné sbírky. Děkuji i panu Golloví z našeho úřadu, který nás bezchybně provedl všemi výběrovými řízeními. Speciální poděkování patří panu Sedláčkovi, který nám nezjištně pomohl se slunečními hodinami. A v neposlední řadě děkujeme i bývalé paní ředitelce Gabal´ové, paní zástupkyni Moravcové, panu řediteli Bezděkovi i všem pedagogům. Nepochybně jsem na někoho zapomněl, čímž se dotyčným hluboce omlouvám. Dovolte mi, abych ještě jednou všem moc a moc poděkoval.

Rád bych naší nové škole popřál, aby dobře sloužila pedagogům, aby v ní byli žáci spokojení, aby se jim zde dobře učilo a aby se sem rádi vraceli. Dále škole přeji, aby byla svědkem spousty zdatných sportovních výkonů a mnoha krásných a kvalitních kulturních představení. Prostě, aby po mnoho desítek let sloužila roztockým občanům.

Komunální volby

Již za necelý měsíc budeme volit nové zastupitelstvo našeho města. Přeji všem voličům rozvážnou a dobrou volbu. Určitě je dobře volit ty z kandidátů, které znáte, o kterých víte, že pro město nebo pro společenský život v Roztokách něco dobrého udělali. O dalším vývoji našeho města rozhodneme každý svým hlasem.

Pivo se starostou

Závěrem si Vás dovolím pozvat na další pivo se starostou, které se tentokrát bude konat ve čtvrtek 18. září od 19 hodin v restauraci U Šmucrů. Budu se těšit na setkání.

S přáním hezkých dnů

Jan Jakob

starosta města Roztoky

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme