TOP 09 DOBŘÍŠ: NAŠE PRIORITY PRO NÁŠ SPOLEČNÝ ŽIVOT

VÍCE PENĚZ DO LIDÍ, MÉNĚ DO BETONU A KAMENE

1 VEDENÍ MĚSTA  Chceme řídit město spolu s lidmi, kteří v něm žijí. Chceme:
Udržet vyrovnaný rozpočet.
Zřídit bezplatnou funkci ombudsmana jako zastánce práv občanů.
Podpořit zpětnou vazbu občanů pomocí moderních technologií: Facebook, aplikace www.zmapujto.cz, atd.
Transparentně zveřejňovat smluovy na internetu, pořádat výběrová řízení za účasti občanů a členů kontrolního výboru.
Nepřipustit prosazování osobních zájmů před městskými.
       
2 DĚTI A MLÁDEŽ  Zasadíme se o lepší zázemí mateřských a základních škol.  Chceme:
Udržet kapacitu mateřských a základních škol.
Podporovat moderní formy vzdělávání v mateřských a základních školách.
Podpořit volnočasové aktivity pro děti všech věkových kategorií.
       
3 SENIOŘI Prosadíme město jako garanta pro důstojné stáří. Chceme:
Zřídit komunitní centrum pro seniory.
Navýšit ubytovací kapacity pro seniory.
Prosadit město jako prostředníka v mezigeneračním dialogu a projektech.
Podporovat kurzy celoživotného vzdělávání.
       
4 SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS  Více podpoříme neziskové organizace širokého spektra. Chceme:
Výrazně navýšit rozpočet FSKVČ: z 1,5% na 5% (cca z 1.700.000 Kč na 5.700.000 Kč)
Koordinovat a pomoci neziskovým organizacím při hledání nových dotačních titulů a grantů: mapování, informování, podpora, pomoc s administrací.
Zjednodušit proces podávání žádostí o dotace, elektronické podávání žádostí, elektronické vyúčtování.
Podporovat rozvoj městské knihovny a Kulturního střediska Dobříš.
       
5 BUDOVY A KOMUNIKACE Vyřešíme projekty, u kterých je za pět minut dvanáct. Chceme:
Nalézt řešení pro revitalizaci městské sportovní haly, zimního stadionu a budovy bývalého kina.
Pokračovat v rekonstrukci městských komunikací.
Pokračovat v rekonstrukci městské infrastruktury.
Dále rozvíjet Středisko Zdraví, a to jak zdravotnické služby, tak budovu.
       
6 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Postaráme se o bezpečné a příjemné město pro život. Chceme:
Změnit Komenského náměstí na prostor pro setkávání   občanů, místo pro konaní trhů, pro příjemné posezení u funkční fontány.
Zrevidovat parkovací systém a parkovací plochy v centru města.
Rozšířit a údržovat městskou zeleň a oddychová zákoutí.
Zlepšit bezpečnost kvalitním osvětlení přechodů pro chodce i jiných částí města, zřídit funkční kamerový systém.
Zrekonstruovat a zabezpečit městský skatepark.
       
7 TURISMUS A PROPAGACE MĚSTA  Zajistíme propagaci našeho města napříč republikou. Chceme:
Prosadit Dobříš jako regionální centrum turistiky.
Zřídit Muzeum Dobříš v centru města.
Propagovat město pomocí moderních technologií (Facebook, Google + , Wikipedia, ...).
Rozšířit spolupráci s ostatními obcemi v regionu.
Zefektivnit spolupráci se zámkem Dobříš.
Podpořit rozšíření ubytovacích kapacit.
       
8 ŽIVNOSTNÍCI, FIRMY, PODNIKATELÉ Respektujeme podnikavé lidi a neházíme jim klacky pod nohy. Chceme:
Zřídit internetový seznam místních služeb a produktů.
Zřídit registr pro automatické rozesílání nabídek veřejných zakázek.
Hledat projekty s podnikatelskou sférou vedoucí k vytvoření nových pracovních míst.
       
9 NOVÉ PROJEKTY  Plánujeme rozvíjet a zkrášlovat naše město pro jeho občany. Chceme:
Plně využít nového dotačního období EU.
Vybudovat stezku pro in-line bruslení v lokalitách Brodce a Kostelíček - Prachanda - Stará Huť.
Rozšířit cyklostezky v regionu.
Vybudovat veřejný sportovně rekreační areál u rybníka Papež.

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme