TOP 09 Mníšek pod Brdy

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 MNÍŠEK POD BRDY 2014

Všechny naše návrhy vycházejí z úspěšných a plně fungujících

projektů obcí v České republice. Některé navržené projekty lze

zavést téměř zdarma, jiné s pomocí čerpání dotací (EU, kraj

apod.). Naším cílem není zadlužování Mníšku, ale využití všech

možností financování projektů, aby se nám zde lépe žilo.

Pro stabilní obec je důležité dlouhodobé plánování v oblastech,

jako jsou školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava, rozvoj

území a služeb. Chceme vytvořit plán, který bude zohledňovat

nejen statistická data, ale i názory lidí žijících v Mníšku pod Brdy.

Nemyslíme jen na další čtyři roky, ale chceme zde žít kvalitně

i dále. Rozvoj našeho města nesmí plánovat pouze majitelé

 pozemků kolem Mníšku.

Na školku a školu má právo každé dítě z Mníšku, chceme ...

- zajistit místa v mateřských školách už pro tříleté děti například

formou dětských skupin.

- zavést finanční příspěvek pro děti, které se nedostanou do školky.

- podporovat místní zařízení předškolního vzdělávání (Fabiánek,

MC Oáza, Sluníčko, Sedmikvítek, Klubíčko a další).

- podpořit rozšíření základní školy a školní družiny.

- podpořit ve školách konstruktivní atmosféru spolupráce, včetně

moderních metod vzdělávání založených na profesionalitě,

zkušenostech a láskyplném přístupu k dětem.

- prodloužit otevírací dobu mateřských škol a sladit ji s otevírací

dobou družiny základní školy.

- podpořit místní základní uměleckou školu a rozšířit její aktivity.

- podpořit hlídání pro děti z Mníšku do 3 let věku.

 

Potřebujeme vstřícný a otevřený úřad, proto chceme...

- rozšířit úřední hodiny obecního úřadu, aby měl otevřeno jeden

den v týdnu až do 18h, podobně jako v Roztokách.

- zavést SMS informační systém vedle systému hlášení informací

místním rozhlasem, podobně jako funguje v Jílovišti.

- online přenosy jednání zastupitelstva a záznamy na webu.

Téměř bez nákladů dostanou občané jasnou kontrolu radnice.

- transparentní obec, která bude zveřejňovat všechny poptávky,

smlouvy a faktury obce na webu.

- zajistit bezbariérový přístup na obecní úřad a vytvořit jednací

místnost s dětským koutkem, který funguje například v Radotíně.

- zpřehlednit a zmodernizovat webové stránky obce.

- zavést elektronické ankety, abychom znali názory občanů.

- ve spolupráci s obcemi v Praze - západ chceme rozšířit místa

k vydávání občanských průkazů a dalších dokladů.

- podpořit místní živnostníky například bezplatným adresářem na

městských webových stránkách.

 

I u nás můžeme sportovat a v létě se koupat, proto chceme...

- v oblasti Pivovárka vybudovat sportovně relaxační místo.

Prioritou je požární nádrž s možností koupání, dětským

brouzdalištěm a sportovní zónou s venkovní posilovnou a in line

dráhou, podobně jako v Chýnově.

- před zámkem vybudovat relaxační prostor s parkem, dětským

hřištěm a nezbytným parkovištěm. Jsme rozhodně proti zastavění

tohoto prostoru jakoukoliv budovou.

- více dětských hřišť. Vytvoříme nová dětská hřiště např. ve

Stříbrné Lhotě, v Edenu a Na Madlenkách, stávající zkvalitníme.

- využít stávající nepoužívaný kurt u fotbalového hřiště a vybudovat

ve spolupráci s FC Mníšek hřiště na malou kopanou s umělým

povrchem pro veřejnost.

- zrekonstruovat skate park. Zavařit vchod opravdu není řešením.

- v budově školy či v kulturním domě vytvořit klubovny jako místo

setkávání pro děti a pro teenagery.

- podpořit dostavbu tréningového hřiště fotbalistů (navážka vedle

hlavního hřiště). Doufáme, že ve spolupráci s našimi krajskými

zastupiteli bude dotace schválena.

- zajistit trvalou údržbu a úklid všech hřišť i za cenu zřízení nového

pracovního místa.

 

Podporujeme bohatý kulturní život ve městě, dále chceme...

- vybudovat nový kulturní dům na místě stávajícího, včetně sálu

pro pořádání plesů, tanečních a divadelních představení. Tato

investice je bez dotací nerealizovatelná. Za pomoci našich

krajských a republikových zastupitelů se snad podaří uskutečnit.

- podporovat tradiční i nové akce a rozvoj městské knihovny.

- podporovat a spolupracovat s občanskými sdruženími

a neziskovými organizacemi působícími ve městě.

- podporovat občanské aktivity vedoucí k rozvoji města.

 

I v Mníšku jsou problémy, proto chceme ...

- podporovat protidrogové programy, mládež nám není lhostejná.

- spolupracovat s městskou i státní policií na zvýšení bezpečnosti.

- diskuzi o nasazení kamerového systému na riziková místa.

 

Stavební rozvoj musíme dostat pod veřejnou kontrolu, chceme...

- opravit a stavět chodníky (především Dobříšká a Skalecká ul.).

- zamezit překotnému rozšiřování Mníšku a růstu jeho obyvatel.

Plánovaný "mírný" rozvoj města o 30 - 40 domů ročně považujeme

za neúnosný. Přeměna dalších polí a lesů na stavební parcely je

pro nás nepřijatelná.

 

Doprava pro lidi, ne lidi pro dopravu, chceme...

- smysluplné řešení dopravní situace v Mníšku, nepodporujeme

výstavbu šesti kruhových objezdů dle územního plánu.

- podpořit výstavbu jediného kruhového objezdu při výjezdu

z Mníšku směr Praha.

- zrušit placení parkovného na náměstí pro prvních 30 minut

stání, aby si občané mohli v klidu nakoupit, podobně jako

v Dolních Břeženach.

- posílit autobusy ve směru na Prahu v rámci spolupráce

mikroregionu a kraje.

- zavést autobusové spojení na vlak do Řevnic či Dobřichovic pro

lidi, kteří se potřebují dostat rychle do centra Prahy.

- podpořit rekonstrukci železniční tratě, která povede ke zrychlení

vlakového spojení Mníšku s centrem Prahy.

 

Kvalitní zdravotní a sociální služby pro všechny, chceme...

- usilovat o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska, rozšíření

prostor pro ordinace a zajištění bezbariérového přístupu v celé

budově.

- otevřít další ordinaci praktického lékaře.

- se pokusit zajistit v Mníšku ordinaci stomatologa, dětského

ortopeda a oční ordinaci.

- podpořit seniory žijící v obci zajištěním dostatečných sociálních

služeb i podporou aktivit pro trávení volného času v obci.

 

Spalovna k nám nepatří. V oblasti životního prostředí chceme...

- důkladnou kontrolu provozu třídírny odpadů a skladovaných

látek v celém areálu.

- zahájit jednání o přesunu zpracování nebezpečných odpadů.

- zamezit rozšiřování třídičky a návazné dopravní zátěže.

- podpořit vybudování přivaděče vody z Prahy - Baní.

- pokračovat ve společných projektech s obcemi našeho regionu.

- prošetřit, proč patříme k městům s velmi vysokým poplatkem za

odvoz komunálního odpadu.

- udržovat a rozšiřovat zelené plochy ve městě a hlavně zajistit

jejich pravidelnou zahradnickou a úklidovou údržbu.

- více odpadkových košů (včetně košů na psí exkrementy).

- regulovat počty divokých prasat a nastavit pravidelnou

spolupráci zúčastněných subjektů.

- podpořit změnu vyhlášky pro odstřel dospělých bachyní na

celoroční povolení, stejné řešení vyřešilo přemnožení prasat

v roce 1984. Jsme pro výjimky na zřízení nových posedů pro

 myslivce a pro pořízení dalších odchytových klecí.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme