Kandidátní listina v Dobřichovicích

Kraj:
Okres:
Obec:
Městská část:
Statusy území:
Kandidátka:

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Dobřichovice (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: Společně pro Dobřichovice (sdružení TOP 09, STAN a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Ing. Vladimír Bezděk

Ing. Vladimír Bezděk

40 let

ekonom

Adresa: Krátká 811, Dobřichovice

Do Dobřichovic jsem přibyl i s manželkou před čtrnácti lety. Postupně se naše rodina rozrostla o čtyři děti a nám všem se Dobřichovice staly domovem. Do zastupitelstva kandiduji letos počtvrté, v předchozích třech případech jsem byl zvolen. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a The University of Manchester v Anglii. Profesní dráhu jsem započal v roce 1997 v České národní bance. Poslední čtyři roky pracuji ve finanční skupině Generali, kde řídím Penzijní společnost České pojišťovny a odpovídám za strategii penzijního podnikání Generali ve střední a východní Evropě. Dvacet let se zabývám financemi a ekonomickými otázkami. Ve prospěch obce mohu proto nabídnout svou energii, znalosti a vazby v ekonomicko-finančních otázkách.

40 ekonom Dobřichovice bezpp nez. kan.
2. PhDr. Jiří Růžek

PhDr. Jiří Růžek

61 let

poradce

Adresa: Na Plzeňce 302, Dobřichovice

V Dobřichovicích žiji celý svůj život; s Dobřichovicemi je moje rodina spjata čtyřmi generacemi a mám k nim tedy velmi osobní vztah. Do zastupitelstva kandiduji potřetí, a pokud bych byl zvolen, rád bych nadále přispěl k prosazování řízeného a regulovaného rozvoje obce tak, aby Dobřichovice neztratily svůj osobitý ráz a zůstaly místem, kde se příjemně žije. Jsem si dobře vědom odpovědnosti, kterou má každé zastupitelstvo a každý zastupitel v tom, že může výrazně změnit charakter obce i životní podmínky jejích obyvatel. Věřím, že můj postoj i zájem stran Dobřichovic je voličům znám stejně jako moje profesní dráha doktora filosofie, dřevorubce, prvního porevolučního předsedy MNV i dlouholetého zaměstnance nově budovaných bezpečnostních složek státu.

61 poradce Dobřichovice bezpp nez. kan.
3. Mgr. Jan Holásek, LL.M.

Mgr. Jan Holásek, LL.M.

41 let

advokát

Adresa: Krajníkova 387, Dobřichovice

Jsem advokátem v československé advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners. Vystudoval jsem práva v Praze, dále právo a politické vědy ve Velké Británii a v USA. Vedle práva se věnuji filantropii, investičním aktivitám a architektuře. Dobřichovice jsem si pro jejich genius loci a urbanisticko-architektonickou celistvost a čistotu oblíbil již před mnoha lety, definitivně jsem se přistěhoval před dvěma roky poté, co se mi zde podařilo najít a zrekonstruovat rodinný dům. Během dvou let strávených v Dobřichovicích jsem s vedením a zastupiteli města spolupracoval např. na oponentuře proti záměru výstavby komerčního centra na Plzeňce, snahách o vyčištění Berounky nad jezem apod. Ve prospěch obce mohu nabídnout nadšení a energii, znalosti, zkušenosti a vazby v oblasti práva, stavebnictví, urbanismu a architektury. 

41 advokát Dobřichovice bezpp STAN
4. Bohumír Čížek

Bohumír Čížek

45 let

podnikatel

Adresa: Mánesova 668, Dobřichovice

Žiji s rodinou v Dobřichovicích 20 let a mám dvě děti. Do zastupitelstva kandiduji podruhé – jako člen TOP 09. Angažuji se v dobřichovickém Sokole, zejména v oddílu tenisu. Dobřichovice jsou mým domovem, a proto ochotně přispěji ke spokojenosti zdejších občanů. Jsem soukromým podnikatelem a vlastním společnost, která podniká v oblasti projekt managementu ve stavebnictví a mezi její služby patří kompletní dodávky interiérů. V minulosti jsem delší období pracoval v zahraničí: na Slovensku, ve Franci, Rusku a na Ukrajině. Rád své znalosti, nasazení, kontakty použiji k spokojenému fungování Dobřichovic.

45 podnikatel Dobřichovice TOP 09 TOP 09
5. Bc. Monika Víšková

Bc. Monika Víšková

47 let

ředitelka MŠ

Adresa: Za Parkem 628, Dobřichovice

Pocházím z jižních Čech, v Dobřichovicích žiji od roku 1997. Celý život se věnuji výchově a vzdělávání. Posledních 12 let pracuji jako ředitelka Mateřské školy Dobřichovice. Své zkušenosti v současné době předávám nově vznikajícím soukromým předškolním zařízením jako lektor a garant. Nejsem a nikdy jsem nebyla členkou žádné politické strany.

Můj cíl: Ráda bych se podílela na rozkvětu našeho krásného města. Cítím potřebu vytvářet zázemí pro příjemný život mladých rodin s malými dětmi, ale i starších občanů, kteří jsou naší společností často ignorováni.

47 ředitelka MŠ Dobřichovice bezpp nez. kan.
6. Ing. Jiří Geissler

Ing. Jiří Geissler

51 let

podnikatel

Adresa: Za Mlýnem 407, Dobřichovice

Jsem místním rodákem a kromě období 1988-91 trvale žiji v Dobřichovicích. V roce 1981 jsem absolvoval radotínské gymnázium a poté ČVUT – fakultu strojní. Jsem rozvedený, otec dvou, dnes již dospělých, dětí. Jsem majitelem realitní společnosti Infocredit. V letech 1998-2003 jsem působil ve funkci starosty místní TJ Sokol, nyní tamtéž pracuji jako hospodář a našemu pracovitému starostovy Jaroslavu Čermákovi dělám místostarostu.  Jsem členem Komise pro projednávání přestupků na městském úřadě. Sám sebe považuji za dobřichovického patriota. Ve funkci zastupitele jsem působil v celém volebním období 1998-2002 a v závěru následného volebního období jako náhradník za odstoupivší kolegyni. Více slov asi netřeba, většina místních mě dobře zná i bez podrobného představování se.

51 podnikatel Dobřichovice bezpp nez. kan.
7. Ing. Josef Sikyta

Ing. Josef Sikyta

52 let

podnikatel

Adresa: Za Mlýnem 917, Dobřichovice

Narodil jsem se v Karlíku a do Dobřichovic jsme se přestěhovali s rodinou do námi zamilovaného místa u řeky. Po studiu ČVUT v Praze jsem nejprve pracoval na projektech optických zařízení, posléze po roce 1990 v soukromé sféře. Co mohu nabídnout pro činnost zastupitelstva a pro naše město? Určitě zkušenosti z vytváření týmu a jeho vedení v menších soukromých společnostech – Alarmcom a Integoo, stejně jako zkušenosti z vlastního podnikání a z oblasti realizace slaboproudých a bezpečnostních systémů. Rád bych se věnoval tomu, co leží na srdci mnoha dobřichovickým občanům – jak se lépe ochránit před velkou vodou, co udělat pro zmírnění následků rozvodněné Berounky. Dále pak se budu rád věnovat veškerým problémům, které bude potřeba vyřešit pro dobré fungování zastupitelstva a pro dialog s lidmi v Dobřichovicích.

52 podnikatel Dobřichovice bezpp nez. kan.
8. Václav Mazanec

Václav Mazanec

24 let

bankéř

Adresa: Mánesova 361, Dobřichovice

V Dobřichovicích jsem vyrostl a pohybuji se zde prakticky celý život, tedy 24 let. Vystudoval jsem Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola v Praze a poté studoval ekonomii na VŠE. Nyní dokončuji studium na Vysoké škole ekonomie a managementu. Poslední tři roky jsem pracoval jako bankéř v Dobřichovicích, také se již osm let věnuji několika oborům hudebního průmyslu. Vlastním agenturu na zastupování umělců a pořádání hudebních akcí. Rád bych obci nabídl pohled mladší generace a pomoc při organizaci kulturních akcí, s čímž mám velké zkušenosti.

24 bankéř Dobřichovice bezpp nez. kan.
9. Mgr. Ondřej Solnička

Mgr. Ondřej Solnička

36 let

učitel

Adresa: Hálkova 776, Dobřichovice

V minulém roce jsem úspěšně ukončil studium magisterského studijního oboru biologie – chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní jsem zaměstnán jako učitel na Základní škole v Mníšku pod Brdy. Zároveň pokračuji ve studiu bakalářského oboru školský management. Žiji celý život v Dobřichovicích a mám je velmi rád. Vystupuji s místním souborem Ludus Musicus. Jako člen výboru pro Jumelage se podílím na plánování a organizování vzájemných návštěv občanů Dobřichovic a partnerské obce Villieu – Loyes – Mollon ve Francii. Rád bych nabídl pohled mladé generace učitelů na oblasti vzdělávání a ekologického rozvoje naší obce.

36 učitel Dobřichovice bezpp nez. kan.
10. Ing. Daniel Havlík, CSc.

Ing. Daniel Havlík, CSc.

53 let

podnikatel

Adresa: Za Mlýnem 888, Dobřichovice

V Dobřichovicích bydlím od narození. Jsem příslušníkem páté generace Havlíků ve mlýně, kde nyní žiji s manželkou a dvěma z našich tří dětí. Vystudoval jsem Stavební fakultu ČVUT v Praze, kde jsem byl po studiích pět let zaměstnán a získal titul kandidáta věd. Řadou stáží a kurzů jsem rozšířil své technické vzdělání o ekonomické a manažerské. V roce 1989 jsem se pustil do podnikání. Mnoho let se věnuji developerské činnosti, v rámci níž jsem se podílel i na přestavbě centra Dobřichovic. Navazuji tak na své předky a jsem rád, že mohu pro Dobřichovice něco udělat. Nejen podnikatelsky. V zastupitelstvu jsem nejdéle sloužícím členem. Ve všech volbách od roku 1990 jsem ovšem měl výhodu lídra kandidátky. Té jsem se tentokrát vzdal a ustoupil trochu do pozadí. Na mé připravenosti pomoci tam, kde to bude potřeba, to však nic nemění.

53 podnikatel Dobřichovice bezpp nez. kan.
11. Monika Maršálová

Monika Maršálová

48 let

podnikatelka

Adresa: Lesní 902, Dobřichovice

Celý svůj život jsem úzce spojená s Dobřichovicemi, kde jsme měli nejdříve chatu a před 18 lety jsme místo chaty postavili dům. Jsem vdaná a mám dva syny. Po ukončení střední ekonomické školy jsem nastoupila do práce ve výpočetním středisku. Rok 1991 jsem strávila v Oxfordu učením anglického jazyka a pak jsem pracovala pro rodinu Jiřího Lobkowicze v Mělníku jako asistent. Od roku 1999 máme s manželem rodinnou firmu, do které jsem se aktivně zapojila po mateřské dovolené v roce 2002, otevřením prodejny instalatérských potřeb. Mám ráda sport. Nejsem členem žádné politické strany.

48 podnikatelka Dobřichovice bezpp nez. kan.
12. Ing. Eva Vaculíková

Ing. Eva Vaculíková

55 let

redaktorka

Adresa: K Tenisu 117, Dobřichovice

Dobřichovice mám ráda, vždyť tu již žijeme s manželem přes dvacet let a vyrostly tu naše dvě děti. Mé zaměstnání redaktorky odborného časopisu mě sice odnáší téměř denně do Prahy i odlehlejších míst, Dobřichovice však zůstávají mým zázemím pro dobrovolné aktivity. Dříve jsem svůj volný čas věnovala dětem v místním Sokole – byla jsem cvičitelkou a později také vedoucí oddílu všestrannosti. Poté jsem začala působit v místní charitě. Nyní jsem ředitelkou Farní charity Řevnice, což je společenství dobrovolníků, které se snaží pomáhat lidem v našem regionu, kteří ocitli v tíživé životní situaci. Mým cílem je obracet pozornost vedení obce na to, že i v tomto kraji je nutné brát ohled na lidi, kteří se nenarodili pod šťastnou hvězdou.

55 redaktorka Dobřichovice bezpp nez. kan.
13. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.

Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.

32 let

vědecký pracovník

Adresa: Za Parkem 876, Dobřichovice

Poté, co jsem absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, pracuji jako vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Narodil jsem se v Praze, kde jsem později studoval. Dva roky jsem studoval a pracoval ve Švýcarsku. V Dobřichovicích žiji od roku 2008 s ženou a nyní i naší dcerou. Nejsem členem politické strany a do zastupitelstva kandiduji podruhé. Rád bych, aby naše městečko zůstalo i klidným místem pro bydlení a odpočinek, blízkým přírodě. Oceňuji, jak naše obec investuje do stavebních úprav veřejného prostoru, rád bych ale, aby vedle geometrického organizování zbyl i prostor pro svobodu a přirozený vývoj. Jako obyvatel bytovek Za Parkem bych se rád zasadil o zlepšení života především v této části obce.

32 vědecký pracovník Dobřichovice bezpp nez. kan.
14. Ing. Jakub Knajfl

Ing. Jakub Knajfl

41 let

vedoucí přípavy - stavebnictví

Adresa: Palackého 541, Dobřichovice

V Dobřichovicích žiji již 40 let. Mám za sebou studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Ve stavebnictví se pohybuji téměř celou svou profesní kariéru. Nejprve jako projektant, poté vedoucí zakázek v menší stavební firmě a v současné době jako vedoucí předvýrobní přípravy jedné z divizí firmy Subterra. S manželkou vychováváme dvě děti. Ve volném čase se věnuji hlavně sportu. V Dobřichovicích jsem předsedou oddílu basketbalu a členem oddílu tenisu v místní TJ Sokol. Sousední Řevnice reprezentuji ve II. lize národní házené. Mohu nabídnout zkušenosti z oceňování stavebních prací u zakázek pro veřejné i soukromé zadavatele. Zajímají mě i otázky sportovního vyžití a ochrany životního prostředí.

41 vedoucí přípavy - stavebnictví Dobřichovice bezpp nez. kan.
15. Martin Havlík

Martin Havlík

24 let

podnikatel

Adresa: 5. května 15, Dobřichovice

Již během studií na střední škole jsem začal s drobným podnikáním zejména v oblasti kultury. Uspořádal jsem řadu hudebních akcí v Praze, či hudební open-air festival v Ústí nad Labem. Svou dnešní činnost zaměřuji na podnikání v energetice – pomáhám zajišťovat technický provoz rodinné malé vodní elektrárny v Dobřichovicích. Pracuji též ve správě nemovitostí. Od roku 2010 jsem členem TOP 09 a byl jsem u založení místní organizace.

Dobřichovice jsou mým rodným městem. V zastupitelstvu našeho města bych se především rád podílel na jeho kulturním rozvoji. Mám radost, když vidím kolik úspěšných a oblíbených akcí se v Dobřichovicích koná. Chtěl bych přispět k těmto aktivitám a ještě více tak naše město zviditelnit.

 

24 podnikatel Dobřichovice TOP 09 TOP 09

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme