Jevany

Náš volební program

1. Hospodaření obce

Transparentní hospodaření obce tak, aby jak příjmy, tak výdaje obce byly veřejně kontrolovatelné. Zveřejňování všech těchto informací včetně uzavřených smluv na webových stránkách obce.

2. Odpadové hospodářství

Vybavit obec kontejnery na tříděný odpad včetně ponechání systému plastových pytlů
na tříděný odpad, umožnit občanům svoz biologického odpadu. Možnost poskytnout nádobu na biologický odpad důchodcům zdarma. Dle potřeby rozhodnout o vybudování sběrného dvora. Dále pokračovat v budování kanalizace do oblastí obce, kde ještě není.

3. Strategický plán obce a dotace

Využít toho, co dnešní doba nabízí a tím jsou dotace. Aby byly dotace smysluplné a koncepční je nutno vypracovat strategický plán rozvoje obce, aby bylo jasné, kam má obec směřovat
a na základě toho vytvářet projekty na které se budou žádat dotace.

4. Kultura a sport

Podpora a organizování kulturně společenských akcí v obci, propojení generací, budování obecní identity. Podpora fotbalového klubu, SDH Jevany a občanských sdružení, která se aktivně zapojují do dění v obci, zapojení nově přistěhovalých občanů do dění v obci.

5. Plnění volebního programu

Pravidelně budeme informovat občany o plnění našeho volebního programu na stránkách Jevanského zpravodaje. Ve zpravodaji se vedle historie obce bude informovat veřejnost
o dění na obecním zastupitelstvu, jeho záměrech, jednáních a problémech.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme