Jevany

Náš volební program

1. Hospodaření obce

Transparentní hospodaření obce tak, aby jak příjmy, tak výdaje obce byly veřejně kontrolovatelné. Zveřejňování všech těchto informací včetně uzavřených smluv na webových stránkách obce.

2. Odpadové hospodářství

Vybavit obec kontejnery na tříděný odpad včetně ponechání systému plastových pytlů
na tříděný odpad, umožnit občanům svoz biologického odpadu. Možnost poskytnout nádobu na biologický odpad důchodcům zdarma. Dle potřeby rozhodnout o vybudování sběrného dvora. Dále pokračovat v budování kanalizace do oblastí obce, kde ještě není.

3. Strategický plán obce a dotace

Využít toho, co dnešní doba nabízí a tím jsou dotace. Aby byly dotace smysluplné a koncepční je nutno vypracovat strategický plán rozvoje obce, aby bylo jasné, kam má obec směřovat
a na základě toho vytvářet projekty na které se budou žádat dotace.

4. Kultura a sport

Podpora a organizování kulturně společenských akcí v obci, propojení generací, budování obecní identity. Podpora fotbalového klubu, SDH Jevany a občanských sdružení, která se aktivně zapojují do dění v obci, zapojení nově přistěhovalých občanů do dění v obci.

5. Plnění volebního programu

Pravidelně budeme informovat občany o plnění našeho volebního programu na stránkách Jevanského zpravodaje. Ve zpravodaji se vedle historie obce bude informovat veřejnost
o dění na obecním zastupitelstvu, jeho záměrech, jednáních a problémech.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:O čem Andrej Babiš sní, z toho slušní lidé nespí.
Děkujeme