Programové devatero

Pro město, které žije

Programové devatero představuje 9 základních oblastí, kterým se chceme vedle běžné činnosti státní správy a samosprávy v případě volebního úspěchu přednostně věnovat, a to plněním konkrétních úkolů:

1. Městský úřad: S úsměvem a rychle!

 • úřad tu je pro občany, musí pracovat efektivně a vstřícně
 • čisté město a péče o zeleň je pro nás na prvním místě
 • omezíme počet hazardních heren neobnovením končících smluv
 • zmodernizujeme systém odpadového hospodářství
 • zajistíme pro zájemce bio popelnice zdarma

2. Majetek města: Budeme zodpovědným správcem obecního majetku!

Díky Zákonu o rozpočtovém určení daní, který prosadila TOP 09 spolu se starosty v Poslanecké sněmovně ČR se městský rozpočet navýší o 20 mil. Kč ročně.

 • nebudeme se zbavovat strategicky důležitého městského majetku
 • zateplíme pláště městských bytových domů
 • vybudujeme dešťovou  kanalizaci v ohrožovaných částech města
 • provedeme postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení instalací úspornějších LED svítidel
 • zřídíme velkokapacitní parkoviště pod novým nadjezdem
 • budeme pokračovat v rekonstrukcích chodníků
 • v součinnosti s ČD (SŽDC) podpoříme rekonstrukci vlakového nádraží
 • provedeme revitalizaci Čábelny a Skupice
 • obnovíme zeleň v ulicích tam, kde chybí

  3. Kultura: Dostupná všem jako základ vyspělé společnosti!

 • opravíme a zmodernizujeme městskou knihovnu
 • vybudujeme nový taneční a společenský sál v objektu vedle radnice
 • zřídíme městskou galerii v centru města 
 • podpoříme programy na zvýšení čtenářské gramotnosti mládeže
 • zasadíme se o spolupráci s UJOP při využívání poděbradského zámku a zámecké zahrady

  4. Sport a rekreace: Kdo sportuje, nezlobí! 

 • podpoříme sportování dětí od útlého věku jako životní styl
 • vybudujeme nové dětské  hřiště  na Žižkově v prostoru u bývalého bazénu a další menší hřiště
 • budeme pokračovat v modernizaci koupaliště Jezero tak, aby vznikl multifunkční areál s aktivitami pro všechny věkové kategorie, včetně dobudování technického zázemí a chybějících inženýrských sítí
 • provedeme rekonstrukci haly BIOS na víceúčelovou sportovní halu včetně hlediště
 • zmodernizujeme tribuny a zázemí fotbalových stadionů Jiskra a Slovan.
 • vytvoříme podmínky pro realizaci areálu olympijské střelnice v prostoru drážního zkušebního okruhu 
 • zasadíme se o výstavbu cyklistického přírodního Dirt parku jako významné volnočasové aktivity, která se v Poděbradech těší velké oblibě
 • striktně dohlédneme na spravedlivé rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé sportovní kluby a uskupení                                                      

  5. Školství: Kvalitní školství posiluje vzdělanost společnosti!

 • podpoříme školy jako centra komunitního vzdělávání – zapojení občanů do programů celoživotního vzdělávání
 • podpoříme školní programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci v oblasti dopravní výchovy
 • podpoříme posilování společenské prestiže pedagogů
 • zateplíme budovu ZŠ TGM na Žižkově
 • venkovní hřiště u školy na Žižkově přestavíme na víceúčelové sportoviště pro děti i dospělé
 • dostavíme novou čtyřtřídní MŠ na Žižkově
 • zrekonstruujeme tělocvičnu ZŠ TGM
 • zajistíme dostupnost MŠ pro všechny žadatele pro děti od 3 let
 • rozšíříme kapacitu školních družin
 • postupně obnovíme vnitřní vybavení všech základních škol

  6. Doprava: Bezpečnost především!

 • podpoříme rekonstrukci Jiřího náměstí při získání dotačních prostředků
 • na krajském úřadě budeme prosazovat rekonstrukci ulice Revoluční
 • dokončíme obnovu ulice  Za Nádražím, zrekonstruujeme ulici Dr. Horákové
 • v maximální míře vyloučíme tranzitní nákladní dopravu z centra města
 • vyznačíme nové cyklotrasy v katastru města, především v blízkosti Labe pro odlehčení pravobřežní cyklostezky

  7. Městské části a spolkový život: Všichni jsme na jedné lodi!

 • postavíme novou hasičskou zbrojnici ve Velkém Zboží, provedeme rekonstrukce  ostatních hasičských zbrojnic v dalších městských částech
 • při získání dotace zrealizujeme připravený projekt lávky přes Labe z Polabce do ulice Na Vinici
 • v rámci protipovodňových opatření prosadíme napojení rybníku Hliňák v Kluku do Sokolečské strouhy
 • vyřešíme dopravní situaci v ulicích Kovanická a Bílkova s maximálním ohledem na bezpečnost místních občanů
 • opravíme chodníky v Přední Lhotě včetně odvodnění

  8. Sociální sféra: Myslíme na potřebné!

 • vybudujeme malometrážní byty v bývalém hotelu Paříž
 • dále budeme rozvíjet a rozšiřovat spolupráci s Handicap Centrem Srdce
 • v rámci vzdělávání budeme posilovat mezigenerační solidaritu

  9. Podnikání a jeho podpora: Bez Vás to nejde!

 • vytvoříme příznivé podmínky pro stávající i nové podnikatelské subjekty, které umožní vznik nových pracovních míst
 • nabídneme podnikatelům umístění 1ks reklamního „Áčka“ v jednotném designu zdarma
 • podpoříme říční dopravu vybudováním přístaviště na Labi
 • budeme pořádat pravidelná neformální setkání s místními podnikateli

Na konci volebního období si obyvatelé musí říct: TOP 09 byla správná volba.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme