Volební program TOP 09

Benátky – město bezpečnější, město čistější

Chceme Benátky nad Jizerou BEZPEČNĚJŠÍ a ČISTĚJŠÍ

Chceme změnit přístup městského zastupitelstva k potřebám obyvatel Benátek nad Jizerou. Budeme k nim otevření a budeme vždy jednat s dostatečným předstihem. Závazky a plány budeme plnit včas.

Hlavními pilíři volebního programu jsou: 

Bezpečnost:

Chodníky – za posledních 20 let se nepodařilo uspokojivě vyřešit. (Neexistence chodníků v Pražské ulici, ulici Pickova a chodníku mezi Dražicemi a Novými Benátkami. I v ulici Mladská chybí chodník na straně, kde jsou rodinné domky.)

Přechody pro chodce – musí řádně označeny, opatřeny moderními bezpečnostními prvky jako jsou LED diody a důkladně osvětleny.

Dodržování pravidel a městských vyhlášek – ve městě se 7000 obyvatel musí být posílena státní policie. Pokud se stát nebude dostatečně podílet, zajistíme dodržování zákonnosti a pořádku z rozpočtu města a to i tím, že vznikne oddělení Městské policie.

Kamionová doprava – sestupná komunikace z dálnice R10 do průmyslové zóny, ke skládce: Je třeba zahájit znovu jednat s majiteli pozemků. Situace, kdy každý kamion směřující na skládku musí projíždět Mladskou ulicí, je pro nás nepřijatelnou.

Drogy – TOP 09 nebude zavírat oči v tak citlivé otázce jako jsou drogy v našem městě. Aktivně budeme spolupracovat s občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi, ale i se státními institucemi, abychom chránili naše děti před drogami.

a Čistota:

Sídliště a úklid kolem popelnic – plnění povinností společnosti starající se o svoz odpadu, tato není kontrolována a případně sankcionována.

Sídliště a doprava: osobní doprava a klidné občanské soužití se nesmějí vylučovat: chceme dospět ke kompromisu ohledně výstavby nových parkovacích míst i vzniku "zón klidu"

Úklid ulic – Naše představa o úklidu chodníků a ulic je zcela odlišná od představ současné radnice. V rozpočtu města bude zapotřebí vyčlenit více prostředků na nákup strojů a školení kvalifikovaných pracovníků.

Údržba zeleně a péče o veřejné plochy – vybudujeme jednotnou koncepci péče o městskou zeleň.

K dalším bodům našeho programu:

Efektivní nakládání s městským majetkem - Podporujeme vznik ziskové společnosti se 100% účastí města, která by měla za cíl podnikání a generování zisku. Společnost by se starala o…

a)      …Nevyužité pozemky - Město má ve svém majetku pozemky, které dnes zatím nejsou využity.

b)      …Lesy – transparentní hospodaření ve městských lesích.

c)      …Sportoviště – město v minulém období investovalo značné prostředky do vybudování sportovišť. Jejich využití musí být maximálně efektivní a vstřícné k občanům.

Školství vidíme nedostatky v tom, že v Benátkách chybí středoškolské školství. V našem volebním programu je zřízení této instituce.

Sociální služby: Podporujeme rozvoj stávajících sociálních služeb v souladu se Zákonem o sociálních službách budeme registrovat a rozvíjet nové oblasti sociálních služeb, např. domova se zvláštním režimem, kontaktního nízkoprahového centra pro mládež.

- Rozvoj masových sportovních aktivit  nám pomůže v péči o děti a mládež. Benátky jsou město sportu, nevytvářejí však optimální podmínky pro rekreační a masový sport. Naším cílem je dětem, mládeži a aktivní obyvatelům umožnit smysluplné využití volného času (v rámci boje proti kriminálně závadovým jevům), harmonický rozvoj osobnosti a podíl na reprezentaci města.

 - Kultura - Budeme podporovat nejen spolky sportovní, jak se to zdá být dnes, ale i spolky s kulturní činností. Ne všichni jsou sportovně nadaní; a k rozvoji těla patří také rozvoj ducha: chceme např. v Benátkách zajistit pravidelná filmová představení.

Bazén – nechceme neúměrně zatěžovat rozpočet města a vytvářet dluhy pro generace budoucí. Plně si uvědomujeme, že zbudováním bazénu zvýšíme mandatorní výdaje města; a to i pro případ, kdyby bazén nebylo možné využívat. Jenom školy bazén nenaplní.

Program benátky

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme