Volební program TOP 09 Mělník a nezávislí

Mělník si zaslouží víc!

Proto CHCEME…             

… v komunikaci s občany

 • zveřejňovat všechny důležité informace na webových stránkách města a v měsíčníku Radnice.
 • doplnit internetové stránky města o možnost přímé komunikace s jednotlivými odbory, což zajistí rychlejší komunikaci mezi občany a městem.
 • zapojit sociální sítě jako účinný komunikační kanál mezi občany a městem.
 • zavést „horkou“ telefonní linku a mobilní aplikaci pro hlášení podnětů občany (černé skládky, nefunkční veřejné osvětlení, vysypané odpadkové koše apod.) včetně možnosti sledování řešení.

 

… v péči o děti a mládež

 • otevřít ještě jednu mateřskou školu a podporovat i jiné formy péče o děti - dětské skupiny.
 • zlepšit správu a vybavení dětských a sportovních hřišť a rozšířit jejich využití.
 • zvýšit finanční podporu pro sportovní oddíly s cílem zapojení co největšího počtu dětí a mládeže.

 

… v dopravě

 • podpořit koncepční řešení při stavbě plánovaného průtahu (včetně hygienických a protihlukových řešení) a pokračovat v úsilí o výstavbu obchvatu.  
 • zvýšit bezpečnost chodců instalací bezpečnostních prvků (nasvětlené přechody, plastická vodorovná značení, optická zpomalující zúžení).
 • vyznačit cyklotrasy a cyklopruhy ve městě, na pravém břehu Labe realizovat cyklostezku a město vybavit cyklostojany.
 • provádět rekonstrukce komunikací a chodníků podle zveřejněného dlouhodobého plánu.
 • propojit veškerou hromadnou dopravu mělnického regionu s Pražskou integrovanou dopravou a zajistit tím levnější a dobře navazující spoje.

 

…v řízení a vedení města

 • každý rok zveřejňovat rozpočet města se všemi změnami v přehledné formě (tzv. rozklikávací rozpočet) včetně plánu jednotlivých investic a oprav (komunikací, chodníků, domů atd.).
 • zveřejňovat uzavřené smlouvy nad 50 000 Kč, zadání a výsledky všech výběrových řízení a informace o postupu plnění smluv.
 • provést restrukturalizaci technických služeb tak, aby lépe plnily svojí základní funkci - péči o náš společný veřejný prostor.
 • dohlédnout na to, aby nový územní plán byl zpracován ve prospěch moderního města a ne v zájmu jednotlivých lobbystických skupin.
 • upřednostňovat při správě majetku města hledisko dlouhodobé efektivnosti - nepreferovat rychlý příjem peněz z prodeje nad dlouhodobými dopady a následky.

 

… pro všechny části města

 • zřídit osadní výbory okrajových částí města jako poradní orgán zastupitelstva (Vehlovice, Blata, Chloumek, Brabčov apod.).
 • přebudovat náměstí Karla IV. – část zbourat, přeměnit v zeleň a část přebudovat dle kvalitního návrhu vzešlého ze soutěže.
 • koncepčně obnovovat a rozvíjet veřejnou zeleň.
 • přidat sáčky na psí exkrementy k odpadkovým košům.
 • nepodlehnout tlakům na zaplavení bývalého lomu v Kroupovci popílkem.

 

… v kultuře  

 • podporovat kulturní akce vycházející z kulturního konceptu města (základními kritérii tradice vinařství, bohatá historie města a soutok Labe a Vltavy).
 • pečovat o všechny památky a zajímavosti na území města a více je propagovat.
 • vytvořit nový moderní turistický portál města včetně doplnění o jazykové mutace (AJ, NJ) a tím přilákat více turistů

 

… ve sportu

 • koncepčně rozvíjet klidovou a rekreační zónu v okolí říčky Pšovky a vybudovat zde in-line dráhu.
 • zvýšit investice do rekonstrukcí a modernizace městských sportovních zařízení (plavecký bazén, hala BIOS, zimní stadion) využitím evropských dotací.
 • zřídit Sportovní radu města ze zástupců sportovních organizací, která bude městu partnerem a rádcem v otázkách rozvoje sportu, především mládežnického.
 • rozšířit možnosti pohybu i pro aktivní seniory – vybudovat cvičící zóny v parcích.

 

… pro spokojené občany

 • zastavit růst cen vodného a stočného.
 • posílit Městskou policii a upravit koncepci její činnosti tak, aby spíše než dopravní agendu zajišťovala Vaši bezpečnost a ochranu prostředí, ve kterém žijete.
 • přidat lavičky v centru města i v klidových zónách - chceme příjemné a dostupné město pro všechny věkové skupiny.
 • naslouchat Vašim názorům a podnětům.

Mělník, 2.8.2014

Kontakty

Mgr. Milan Schweigstill
předseda TOP 09 Mělník
Email: milan.schweigstill@gjp-me.cz
Tel.: 737 478 380
 
Ing. Matěj Paděla
místopředseda TOP 09 Mělník
Email: padela@centrum.cz
Tel.: 778 070 075

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme