Program

Programové priority TOP 09 Kutná Hora

1. Radnice s důvěrou občanů

 • Otevřené jednání, zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných
 • Při sestavování poradních orgánů rady města přednost odborným hlediskům před politickými
 • Podpora uspořádání místního referenda o zásadních otázkách, týkajících se koncepčních rozhodnutí

2. Průhledné a efektivní hospodaření

 • Rozklikávací rozpočet města
 • Zveřejnění registru smluv na webových stránkách
 • Otevřené hospodaření i pro městské příspěvkové organizace a obchodní společnosti

3. Sociální politika, sociální služby a zdravotnictví

 • Zlepšení podmínek bydlení pro mladé rodiny, vznik městských mikrojeslí
 • Vyšší zodpovědnost vůči spoluobčanům v seniorském věku
 • Atraktivnější podmínky pro soukromé ordinace lékařů, rozšíření jejich služeb

4. Veřejný pořádek a bezpečnost

 • Bezpečnost obyvatel i návštěvníků bude jednou ze základních priorit města
 • Monitoring problémových oblastí
 • Omezení počtu heren, řešení problematiky ubytoven

5. Školství

 • Podpora komunitní funkce škol, její využití pro volnočasové aktivity
 • Podpora celoživotního vzdělávání a přednáškové činnosti
 • Vytvoření podmínek pro zřízení odborného pracoviště vysoké školy

6. Kultura a sport

 • Využití potenciálu Kutné Hory jako významného kulturního centra, revitalizace parku pod Vlašským dvorem
 • Vytvoření efektivního systému spolupráce se sponzory při financování kulturních a sportovních aktivit
 • Napojení Kutné Hory na síť cyklostezek

7. Rozvoj města

 • Důraz na maximální využití možných dotací
 • Zlepšení parkování u hlavního nádraží a na sídlištích
 • Využití průmyslové zóny na Karlově, podpora vzniku nových pracovních příležitostí

8. Město dvou katedrál

 • Posílení mediálního obrazu Kutné Hory
 • Vytváření podmínek pro pořádání akcí nadregionálního významu
 • Podpora cestovního ruchu jako odvětví s největším rozvojovým potenciálem

9. Máme na to! Víc, než si myslíte!

Máme město s minulostí, s Vaší pomocí chceme dát Kutné Hoře i budoucnost!

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme