Volební program TOP 09 Kolín

Na čem chceme dále pracovat...

1. Bezpečnost:

 • nechceme policii pouze pokutující dopravní přestupky

 • chceme dostat strážníky ještě více do ulic, mezi Vás, Vám ku pomoci

 • dokončíme obnovu kamerového systému

2. Doprava

 • prosazujeme maximální zefektivnění veřejné dopravy

 • chceme rovnoměrnou obslužnost MHD v rámci Kolína

 • je třeba zlepšit návaznost spojů MHD na další spoje, především vlaky

 • nové autobusové nádraží ano, ale takové, které bude skutečně funkční

 • je třeba zklidnit dopravu v centru města a naléhavě se zabývat otázkou parkování

 • podporujeme vznik klidových zón u základních škol podle dánského vzoru

 • chceme důkladně řešit využitelnost kolínského průtahu

 • budeme podporovat vybudování odstavného asfaltového pruhu v ulici Brankovická pro osobní vozidla během sportovních akcí 

 • budeme podporovat vybudování kruhového objezdu pod nadjezdem v ulici Třídvorská z důvodu nedodržování rychlosti kamionů

 • chceme kvalitní dopravní značení v lokalitě Borky vedoucí ke sportovištím

3.  Cyklistická doprava:

 • je třeba zřídit funkci městského cyklokoordinátora a cyklistické pracovní skupiny

 • budeme podporovat vyčlenění stálého ročního fondu na rozvoj cyklistické dopravy

 • považujeme za nutné přistoupit k Asociaci cykloměst

 • chceme lepší osvětu k nově zavedeným opatřením a větší zapojení veřejnosti

 • zvážíme možnost zprůjezdnit cyklistům některé stávající jednosměrky

 • zřídíme parkovací místa pro kola v centru města

 • necháme aktualizovat generel cyklistických tras a stezek

4. Kultura:

 • chceme i nadále pokračovat v nastoleném trendu podpory a otevřenosti ke kultuře

 • Kmochův Kolín chápeme jako prioritu v oblasti kultury

 • z Kmochova Kolína chceme vytvořit soutěžní festival a přispět tím ke zvýšení jeho prestiže

 • pokusíme se dosáhnout na finanční prostředky, které zaručí alespoň opravu těch nejcennějších částí kolínského zámku.

 • budeme se snažit o smysluplné využití celého areálu

 • dlouhodobým cílem pak je městská knihovna v objektu bývalé sladovny

5. Cestovní ruch:

 • chceme i nadále udržovat zahraniční spolupráci s židovskými obcemi

 • chceme nabízet tyto kolínské klenoty zahraničním cestovním kancelářím

 • budeme podporovat výstavbu levobřežní cyklostezky podél Labe, která má spojit Kolín a Poděbrady

 • chtěli bychom umožnit cyklistům přenocování v Kolíně alespoň v podobě jakéhosi veřejného tábořiště

 • budeme podporovat vybudování maríny pro sportovní a rekreační plavidla

 • nezbytná je následná propagace těchto produktů na veletrzích cestovního ruchu a u zahraničních cestovních kanceláří

6. Životní prostředí:

 • musíme pokračovat v důkladné péči o kolínskou zeleň a v omlazování dřevin

 • musíme dbát na čistotu veřejných prostor, a to i v okrajových částech města

 • budeme podporovat navýšení počtu odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy.

 • chceme zkrášlovat dosud zanedbaná místa, jako jsou např. kruhové objezdy

 • chceme i nadále pečovat a rozšiřovat mobilní zeleň v centru města

 • budeme prosazovat rekultivaci Kmochova ostrova

7.  Sport:

 • chceme vybudovat open-air-fitness, neboli fitko pod otevřeným nebem

 • podporujeme stavbu víceúčelové sportovní haly, ale bez zadlužení a pro všechny

 • budeme podporovat sportovní akce zaměřené na děti

 • budeme důsledně podporovat mládežnické sportovní oddíly

 • V zájmu Kolína je také udržet minimálně jeden sport na extraligové úrovni

8. Školství:

 • zateplíme a zmodernizujeme další školní budovy

 • zmodernizujeme zbylá školní hřiště

 • zajistíme působení tak potřebných psychologů ve školách i v následujících letech

 • podpoříme školní programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci v oblasti dopravní výchovy, environmentální výchovu

 • postupně obnovíme vnitřní vybavení škol

 • maximálně budeme podporovat inovaci technického zázemí škol pro moderní metody výuky

9.  Finance:

 • chceme zodpovědně využívat všech typů dotací v souladu s myšlenkou, že dotace není cíl, ale prostředek k jeho dosažení.

 • budeme pokračovat v nastaveném splácení městských dluhů,

 • nepřipustíme další zadlužování a pokračovat  ve vytváření finanční rezervy

 • chceme snížit platby pro občany města za komunální odpad a některé vybrané typy poplatků

 • budeme zodpovědně sestavovat rozpočty města s přihlédnutím k nejdůležitějším potřebám obyvatel Kolína

 

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme