Volební Program pro Slaný

Parkovací dům byla chyba, ale už stojí

Už v minulých komunálních volbách jsme měli ve svém programu, že parkovací dům nechceme. Nicméně nyní už stojí. Veškeré úvahy o tom, že by se dal přestavět na jiný účel, jsou mylné. Přestavět je možné téměř jakoukoliv stavbu, kromě právě budovy tohoto typu, která nemá klasické rozložení podlaží, nemá okna atd. Náklady by byly v řádu desítek milionů.

Nezbývá nám tedy smířit se s tím, že dům stojí a začít jej využívat. Je třeba automaticky nasměrovat návštěvníky města, aby parkovali právě zde. A především skončit s negativní kampaní, která je jednou z hlavních příčin, proč se dům nevyužívá. Tato kampaň měla význam v době než se dům začal stavět, nebo v počátcích stavby, nyní už smysl nemá (kromě zviditelnění těch, kteří ji provádějí).

Myslíme si také, že je příliš riskantní vést soudní spor s firmou Koma, která dům postavila. S firmou byla dojednána sleva za pochybení, které způsobila. V případě vyhraného soudního sporu může město získat větší úsporu, ale za cenu toho, že dům nebude nikdo spravovat, nebude prováděn servis a město bude muset zaplatit celé náklady najednou a ne postupně v průběhu let. Navíc je pravděpodobné, že budovu nebude možné používat a to včetně části, kterou má pronajatu Komerční banka. Je těžké odhadnout, co by se stalo, kdyby město spor prohrálo, ale důsledky by byly hrozivé. Možnost prohry je navíc značná.

Naše řešení je tedy získat co největší slevu a dům i s jeho vadami používat.

Nerozhazujme zbytečně

Město není (oproti mínění mnoha lidí) v současné době zadluženo. Ale rozhodně jej teď čeká období, kdy musí šetřit a neutrácet tam, kde to není vyloženě nutné. Výjimkou tvoří ty projekty, kde se podařilo získat velké dotace, které pokryjí skoro celé náklady.

Město by se také mělo zbavit nemovitostí, které nezvládne spravovat, jejich provoz je prodělečný a pomalu chátrají. Jedná se především o Okresní dům a pak špýchar v Palackého ulici. Okresní dům je jednou z nejkrásnějších staveb ve městě a bylo by hezké, kdyby mohl sloužit jako veřejná budova. Nicméně město jeho rekonstrukci a změnu používání nedokáže ani ve střednědobém horizontu provést, je tedy menší zlo, kdyby z budovy byly kanceláře nebo obchody.

Revitalizace historického centra

Město by se mělo vzdát nových akcí, ale mělo by pokračovat v již schválených projektech. Tím je především revitalizace historického centra. První fáze byla dokončena, druhá fáze – tj. rekonstrukce Husovy třídy, je schválena a městu se podařilo získat dotaci. Husova třída je navíc výkladní skříní celého města. Její rekonstrukce je něco, co bychom měli podporovat. Jednak pro pocit obyvatel města a jeho návštěvníků, tak pro lepší fungování obchodů v centru města.

Podpora ostatních schválených projektů

Podporujeme dokončení dalších již schválených projektů města. Jedná se o modernizaci čističky odpadních vod (kterou provést musíme i kdybychom nechtěli), zateplení 3. ZŠ a rekonstrukci muzea (momentálně již probíhá) a dostavbu porodnicko-gynekologického oddělení nemocnice. Na všechny tyto akce získalo město prostředky z dotačních programů a bylo by škoda je nevyužít.

Obchvat města

Městu se podařilo v roce 2014 opět vrátit do plánu výstavbu severního obchvatu. Realizace obchvatu není akcí města, ale ŘSD. V současné době je jedinou překážkou výkup cca 5% zbývajících pozemků. Podporujeme co nejrychlejší jednání s vlastníky a co nejbližší termín zahájení práce.

Městská zeleň

Co Slanému chybí, je celkový koncept městské zeleně. Jsou zde pouze malé travnaté plochy, nijak neprovázané mezi sebou a pak lesoparky na Hájích a Slánské hoře. Chtěli bychom vytvořit celkovou vizi, jak zelené plochy propojit, aby byly využitelné pro sport, maminky s kočárky i ostatní obyvatele města.

Bylo by možné vytvořit takovou zónu okolo Červeného potoka, kde již řada menších zelených ploch je. Napojila by se na koupaliště a posléze na Slánskou horu.

Dalším bodem by byla proměna lesoparků aspoň částečně na parky. Lesoparky mají svoje výhody, ale chceme mít ve městě aspoň jeden travnatý park, kde se dá ležet na trávě, pořádat pikniky a hrát si.

Na větší změny v městské zeleni momentálně není dost prostředků, ale je třeba mít vizi jak se bude zeleň řešit a mnohé z výše uvedených řešení nejsou finančně náročné.

Více viz http://adamslany.blogspot.cz/.

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme