Volební program pro volby do zastupitelstev obcí 2014

TOP DEVÍTKA PRIORIT:

1. podpora výstavby “jižního” obchvatu Berouna, obchvat u Jarova a kruhového objezdu na křižovatce Plzeňská s Třídou Míru

2. revitalizace berounského náhonu a ostrova pod jezem (zprůjezdnění pro vodáky, vybudování příjemné aktivně relaxační zóny)

3. zákaz pobytu ve městě opakovaně problémovým “neberounským” občanům

4. rozšíření bezpečnostních složek v ulicích města o asistenty prevence kriminality

5. rekonstrukce a přeměna Plzeňky v atraktivní centrum kulturního dění

6. zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol

7. rozšíření vyznačení cyklotras ve městě a prodloužení sítě cyklostezek do regionu

8. organizování volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny včetně seniorů (koncerty, semináře, vzdělávání, sportovní akce)

9. preferování většinové dohody osobností vzešlých z voleb bez nutnosti podpisu koaliční smlouvy

 

 

ZNÁME RECEPT NA ZDRAVÝ BEROUN

- prokračování v rekonstrukci a opravě poškozených komunikací 

- navýšení parkovacích míst ve městě (autobusové nádraží, Velké sídliště)

- rozšíření pěší zony v centru města

- revitalizace prostranství u Hvězdy

- pokračování v kontrole a zkvalitnění školního stravování na MŠ a ZŠ

- podpora třídění odpadu

- oživení Berouna novou zelení a květinovou výsadbou

- navýšení počtu odpadkových košů

- zajištění sáčků pro pejskaře na psí exkrementy

- podpora projektu zřízení útulku pro psy

- integrace výuky cizích jazyků v MŠ

- ocenění a práce s talentovanými dětmi

- větší propagace pohybu da zdravého způsobu života

- s rostoucím Berounem nezapomínat na dostatek dětských hřišť a sportovišť

- sjednocení provozu všech městských sportovišť pod kontrolu města včetně zimního stadionu

- oprava stávajích a výstavba chybějících hřišť u škol, rekonstrukce hřiště Na Vorlu

- navýšení finanční podpory pro sport zejména sportovním mládežnickým oddílům

- koordinace s okolními obcemi na prodloužení sítě cyklostezek

- tvorba tématických turistických okruhů a cyklookruhů

- navýšení kapacity stojanů na kola a zřízení úschovny kol

- vybudování relaxačně sportovního vícegeneračního hřiště

- elektronizace a větší využití moderních aplikací pro turisty

- wifi připojení v info centru

- podpora  profesionální pomoci sociálně vyloučeným

- rozšíření bezbarierových přístupů ve městě

 

CHCEME BEZPEČNÝ BEROUN

- rozšíření a modernizace kamerového systému

- zvýraznění označení přechodů

- pokračování odstraňování opuštěných zdemolovaných budov

- využití možností na dotace pro prevenci a bezpečnost

- postupné omezování hazardu a důsledné zajištování nočního klidu

- pomoc s právním poradenstvím pro občany

 

KULTURNÍ BEROUN

- podpora činnosti Městského kulturního centra

- pokračování v tradici hrnčířství v Berouně( hrnčířské trhy, muzeum hrncirstvi)

- podpora tradičních trhů, festivalů, výstav a dalších kulturních akcí

- podpora oslav 750. výročí města Berouna

 

BEROUNSKÁ RADNICE

- maximální využití možností čerpání finančních dotací

- i nadále otevřená a transparentní

- reprezentativní a vstřícní úředníci

- spolupráce na projektech s Královým Dvorem a okolními obcemi

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme