Volební program pro volby do zastupitelstev obcí 2014

TOP DEVÍTKA PRIORIT:

1. podpora výstavby “jižního” obchvatu Berouna, obchvat u Jarova a kruhového objezdu na křižovatce Plzeňská s Třídou Míru

2. revitalizace berounského náhonu a ostrova pod jezem (zprůjezdnění pro vodáky, vybudování příjemné aktivně relaxační zóny)

3. zákaz pobytu ve městě opakovaně problémovým “neberounským” občanům

4. rozšíření bezpečnostních složek v ulicích města o asistenty prevence kriminality

5. rekonstrukce a přeměna Plzeňky v atraktivní centrum kulturního dění

6. zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol

7. rozšíření vyznačení cyklotras ve městě a prodloužení sítě cyklostezek do regionu

8. organizování volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny včetně seniorů (koncerty, semináře, vzdělávání, sportovní akce)

9. preferování většinové dohody osobností vzešlých z voleb bez nutnosti podpisu koaliční smlouvy

 

 

ZNÁME RECEPT NA ZDRAVÝ BEROUN

- prokračování v rekonstrukci a opravě poškozených komunikací 

- navýšení parkovacích míst ve městě (autobusové nádraží, Velké sídliště)

- rozšíření pěší zony v centru města

- revitalizace prostranství u Hvězdy

- pokračování v kontrole a zkvalitnění školního stravování na MŠ a ZŠ

- podpora třídění odpadu

- oživení Berouna novou zelení a květinovou výsadbou

- navýšení počtu odpadkových košů

- zajištění sáčků pro pejskaře na psí exkrementy

- podpora projektu zřízení útulku pro psy

- integrace výuky cizích jazyků v MŠ

- ocenění a práce s talentovanými dětmi

- větší propagace pohybu da zdravého způsobu života

- s rostoucím Berounem nezapomínat na dostatek dětských hřišť a sportovišť

- sjednocení provozu všech městských sportovišť pod kontrolu města včetně zimního stadionu

- oprava stávajích a výstavba chybějících hřišť u škol, rekonstrukce hřiště Na Vorlu

- navýšení finanční podpory pro sport zejména sportovním mládežnickým oddílům

- koordinace s okolními obcemi na prodloužení sítě cyklostezek

- tvorba tématických turistických okruhů a cyklookruhů

- navýšení kapacity stojanů na kola a zřízení úschovny kol

- vybudování relaxačně sportovního vícegeneračního hřiště

- elektronizace a větší využití moderních aplikací pro turisty

- wifi připojení v info centru

- podpora  profesionální pomoci sociálně vyloučeným

- rozšíření bezbarierových přístupů ve městě

 

CHCEME BEZPEČNÝ BEROUN

- rozšíření a modernizace kamerového systému

- zvýraznění označení přechodů

- pokračování odstraňování opuštěných zdemolovaných budov

- využití možností na dotace pro prevenci a bezpečnost

- postupné omezování hazardu a důsledné zajištování nočního klidu

- pomoc s právním poradenstvím pro občany

 

KULTURNÍ BEROUN

- podpora činnosti Městského kulturního centra

- pokračování v tradici hrnčířství v Berouně( hrnčířské trhy, muzeum hrncirstvi)

- podpora tradičních trhů, festivalů, výstav a dalších kulturních akcí

- podpora oslav 750. výročí města Berouna

 

BEROUNSKÁ RADNICE

- maximální využití možností čerpání finančních dotací

- i nadále otevřená a transparentní

- reprezentativní a vstřícní úředníci

- spolupráce na projektech s Královým Dvorem a okolními obcemi

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme