Zdice pro život

Programové prohlášení TOP 09 s podporou nezávislých

Podpoříme rozvoj bydlení

- Zajištěním podmínek pro všechny formy bytové výstavby;

- Pokračováním výstavby a rekonstrukce kanalizace;

- Údržbou a obnovou komunikací;

- Přizpůsobení dopravní obslužnosti potřebám obyvatel.

Podpoříme podnikání

- Dalším rozvojem průmyslových zón;

- Podporou drobného podnikání.

Přiblížíme Městský úřad občanům

- Zprůhledněním hospodaření – např. zveřejňováním uzavřených smluv s vyššími výdaji apod.;

- Zlepšením dostupnosti rozšířením úředních hodin pro občany;

- Pravidelnou aktualizací webových stránek města;

- Pravidelným setkáváním vedení města s občany ve Zdicích, Knížkovicích a Černíně;

- Optimalizací počtu zaměstnanců potřebných k zajištění chodu města;

- Zefektivněním práce Městského podniku služeb;

- Zefektivněním práce Městské policie.

Podpoříme školství

- Zlepšením podmínek pro chod školských zařízení;

- Zvýšením kapacity mateřských škol pro potřeby Zdic, Černína a Knížkovic;

- Zkvalitněním stravování.

Zlepšíme životní prostředí

- Péčí o veřejnou zeleň;

- Tříděním a svozem odpadu, zvýšením kapacit sběrných míst;

- Podpořením snížení emisí všeho druhu – hluk, prach, exhalace;

- Bojem proti nelegálním skládkám sankcemi i osvětou.

Podpoříme sport, kulturu a volnočasové aktivity

- Podporou akcím pořádaným Společenským klubem a Sportovním a technickým zařízením města;

- Dokončením rekonstrukce koupaliště;

- Podpořením aktivity občanských sdružení a spolků a snahou o zlepšení vzájemné komunikace;

- Podporou rozvoji cyklostezek;

- Údržbou dětských hřišť;

- Podporou rozvoji Knihova;

Obnovou a zachováním kulturních a sportovních tradic města.

Lídr kandidátní listiny:

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme