Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Naše TOP oblasti

1. Urbanismus

Náměstí v obci

Všichni cítíme, že v naší obci chybí přirozené centrum, kde bychom se mohli scházet, posedět v kavárně nebo cukrárně a využívat služby občanské vybavenosti. Rádi bychom rozšířili v naší obci služby typu  - pošta, banka, lékárna, obvodní lékaři, knihovna, atd.

Jednou z možností takového centra je studie Ing. arch. Zdeňka Ouředníčka, vybudování centra u křižovatek Vestecká – Vídeňská (naproti stávajícímu Obecnímu úřadu).

Náš tým bude podporovat výstavbu tohoto náměstí po vzoru Dolních Břežan, Kostelce nebo Uhříněvsi.

Nová výstavba

Nebudeme podporovat další přidávání obytných zón do územního plánu obce.

Zajistíme kultivaci ulice Vídeňská, aby byla důstojnou, hlavní, příjezdovou tepnou do obce.

2. Doprava

Jednosměrné ulice, BUS

Vybudované jednosměrných ulic v severní části obce chápeme pouze jako dočasné řešení k zamezení tranzitního průjezdu obcí.

Naším cílem bude vytvořit více napojení z obytné zóny na Vídeňskou ulici tak, aby se omezil průjezd jednotlivými ulicemi. Aby každý co nejkratší cestou vjel do své části obce.

Našim řešením je vytvoření dalšího vjezdu z ulice Na Suchých (v místech části současného parkoviště u Hyperalberta).

Současně s tím bychom rádi zřídili novou autobusovou zastávku u HyperAlberta.

Rádi bychom prosadili zjednosměrnění ulice Na Průhoně, aby střed obce nebyl tranzitem na Prahu.

Vestecká spojka

Je největší dopravní stavbou v katastru obce Vestec, proto budeme podporovat veřejné referendum o stavbě Vestecké spojky.

Vestecká spojka se dotýká všech občanů ve Vestci, rozděluje názorově obec na dvě části.

Proto se necítíme býti oprávněni rozhodovat sami.

Cyklostezky

Budeme nadále podporovat rozvoj sítě cyklostezek s napojením na okolní obce, např. napojení na Průhonický park, Prahu či Jesenici. Plánujeme vybudování in - line dráhy a napojení těchto tras na nově vznikající rekreačně - přírodní park kolem Vesteckého rybníka.

Kruhové objezdy v obci

V rámci zpomalení a pro větší bezpečnost bychom rádi vybudovali na nepřehledných nebo hodně frekventovaných křižovatkách kruhové objezdy.

Jako první máme připravenou detailní studii na křižovatce Vestecká - Ve Stromkách – K Jahodárně.

Dále chceme pokračovat kruhovou křižovatkou Vídeňská – Vestecká – Hodkovická.

3. Základní škola

Naše obec si bohužel prozatím nemůže dovolit finančně nákladnou výstavbu základní školy (investice minimálně 250 mil. Kč).  Jelikož v naší nové MŠ vznikne kolektiv vesteckých dětí máme cíl udržet tyto ročníky i nadále spolu. V případě zájmu podpoříme možnost vzniku vesteckých tříd na kvalitní, blízké, základní škole. Zajistíme dopravu dětí školním autobusem.

4. Kultura a sport

Chceme podporovat vznik masového sportu mládeže, dětských oddílů a kroužků v naší obci.

Podpoříme sdružení, která budou rozvíjet a rozšiřovat aktivity dětí a mládeže v obecním sportovním centru.

Podpoříme kulturní akce pro seniory - divadla, společenské večery, koncerty.

Chceme rozvíjet kalendář pravidelných kulturních akcí, aby se obnovily, nebo vznikly nové, obecní tradice.

Rádi bychom dokončili sportovní centrum, včetně rozhledny a odpočinkových ploch s relaxačními prvky s propojením na rekreačně - přírodní park kolem Vesteckého rybníka, který se stane odpočinkovým centrem obce.

Dětská hřiště

Prodloužili jsme nájemní smlouvu na pozemek s dětským hřištěm a máme připravený projekt na rozšíření hracích prvků a sestav pro děti.

Budeme podporovat další zvyšování kvality dětských hřišť v obci.

5. Bezpečnost

Rádi bychom zefektivnili práci obecní policie a hlavně více rozvíjeli spolupráci s Policií ČR.

Naším cílem je rozšířit kamerový systém z hlavních ulic i do jednotlivých obytných částí obce, připojit se k okolním obcím a navázat s nimi spolupráci v oblasti boje s kriminalitou.

6. Významné projekty

Budeme i nadále podporovat významné projekty v naší obci jakými jsou BIOCEV nebo Národní biotechnologické a biomedicínské centrum, které nejen zviditelní naší obec, ale přinesou do obce pracovní místa a i finance na další rozvoj infrastruktury.

Budeme podporovat podnikání, které bude mít vazbu na vědu a výzkum.

7. Občanské soužití

Vestečtí občané prioritou

Máme připraven systém benefitů pro trvale hlášené obyvatele – např. pro děti přednostní přijetí do MŠ, programy pro maminky s dětmi, pro seniory, příspěvek občanům - důchodcům na připravovanou   pečovatelskou službu,  příspěvek na odvoz odpadu, bezplatnou službu sběrného dvora, který chceme realizovat.

Spolupráce se sousedy

Rádi bychom zavedli komunikaci se spoluobčany cílených lokalit obce, abychom se dokázali orientovat v problematice těchto částí obce.

Rádi bychom zavedli pravidelné setkávání zástupců okolních obcí a tím podpořili spolupráci na společných tématech.

8. Obecní úřad

Naším cílem je přiblížit Obecní úřad blíže spoluobčanům a to zavedením elektronických, bezhotovostních plateb za služby, nastavením delších úředních hodin dle požadavků moderní doby a nastavením elektronických služeb Obecního úřadu. Chceme rozšířit paletu služeb Obecního úřadu o Internetový kiosek, důstojnou čekárnu a další.

9. Informační politika

Chceme i nadále podporovat informovanost našich spoluobčanů a to rozšířením funkcí SMS infa, webových stránek, zavedením záznamů z jednání obecního zastupitelstva, zavedením cílených diskusních setkání zastupitelů obce, Obecního úřadu a spoluobčanů.

Šťastnou volbu a budoucnost naší obce

Vám přejí

Vaši kandidáti TOP09

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme