Volební program na období let 2010–2014 Top09 Týnec nad Sázavou

Vážení spoluobčané, rádi bychom se s Vámi podělili o naši představu rozvoje území města, jeho místních částí, a vizi TOP–09 témat jak dál.

■ PŘÁTELSKÉ MĚSTO S NABÍDKOU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, LÁKAVÝM ZÁZEMÍM, AKTIVITAMI PRO OBČANY TÝNECKA A JEHO NÁVŠTĚVÍKY

■ VYUŽÍT TURISTICKY PŘITAŽLIVÁ MÍSTA TÝNCE A OKOLÍ PRO PŘILÁKÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

■ HLEDAT ŘEŠENÍ PRO VZNIK NOVÉHO NÁMĚSTÍ

1. Hospodaření a majetek města (místní hospodářství)

 • hospodárně nakládat s městským majetkem a finančními prostředky
 • sestavovat zodpovědný rozpočet
 • získávat maximum finančních prostředků z dotačních programů

2. Podpora podnikání a zaměstnanost, turistický ruch

 • oslovovat místní firmy při vyhlašování výběrových řízení
 • spolupracovat s místními podnikateli na rozvoji města, a tím rozšiřovat možnosti nových pracovních míst
 • otevřít Muzeum Jawy v Týnci
 • obnovit informační a propagační systém města včetně místního rozhlasu
 • rozvíjet a zkvalitňovat ubytovací služby, včetně zlepšení úrovně tábořiště
 • propagovat Týnecko jako turistický region

3. Doprava

 • podporovat vznik nového společného autobusového a vlakového nádraží
 • zachovat, případně rozšířit vlakové a autobusové spojení města s okolím
 • zajistit bezpečný pohyb občanů po městě (přechody pro chodce, bezbariérové přístupy)
 • realizovat projekt lávky přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci
 • řešit neuspokojivý technický stav místních komunikací a chodníků s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy
 • zasadit se o šetrné připojení Týnecka k dálnici D3

4. Rozvoj místních částí města

 • zodpovědně rozdělovat finanční prostředky do místních částí a průkazně informovat o jejich použití
 • zlepšit bezpečný pěší přístup do místních částí
 • podpořit komunikaci místních částí s vedením města
 • vytipovat vhodné lokality pro vybudování rekreačních a odpočinkových zón a jejich realizace

5. Školství, sport, kultura a volný čas

 • rozvíjet mimoškolní aktivity dětí a mládeže
 • yhledávat vhodné prostory pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, podporovat smysluplné využití jejich volného času
 • jednat s panem Janečkem o využívání jeho vlastních ploch ve městě pro sport a volný čas
 • nabídnout kulturu různých žánrů pro různé věkové skupiny, stát se kulturním městem
 • podporovat spolkovou činnost města

6. Zdravotnictví a sociální oblast

 • udržet kvalitu sociálních služeb a péče o starší a zdravotně postižené občany
 • spolupracovat se Svazem zdravotně postižených
 • zajišťovat příznivé podmínky pro zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče

7. Bezpečnost občanů

 • zefektivnit činnost městské policie
 • zajistit větší přítomnost strážníků městské policie v ulicích
 • spolupráce všech kompetentních subjektů k naplnění cílů prevence kriminality
 • hledat cesty k omezení provozu heren, kontrola dodržování zákazu konzumace alkoholu mladistvých

8. Životní prostředí

 • zajistit údržbu veřejných prostranství a zeleně ve všech částech města
 • nekompromisně postupovat proti zakládání černých skládek
 • rozšířit možnosti třídění odpadu

9. Radnice – veřejná správa

 • vlídný městský úřad
 • prodloužení úředních hodin úřadu, alespoň jednou týdně do 18 hodin

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme