VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09

 

 

Volební program TOP 09 Poděbrady

 

aneb osm důvodů, proč volit číslo 8

 

 1. Naše zásada:

- srozumitelná komunikace s občany města, otevřená fóra před důležitými

rozhodnutími, respektování zájmu občanů

 

 1. Městský úřad – zakázky a protikorupční opatření

- prověření problematických zakázek a investic města

- důsledné uplatňování reklamačních závad u městských zakázek a kontrola jejich odstranění

- prověření dodavatelských smluv pro město a zrušení všech, které na městu parazitují

- zefektivnění práce městského úřadu a jednotlivých úředníků, pravidelná kontrola jejich

činnosti a naplnění hesla „úřad je tu pro občany“

- zprůhlednění průběhu výběrových řízení a toků městských financí

 

 1. Rozvoj města, podpora podnikání a turismu

- výrazná podpora turismu a lázeňství: větší propagace města v rámci ČR i v zahraničí (např.

lázeňství – wellness turistika),

- smysluplné využití grantů z EU pro podporu rozvoje města

- zlepšení stavu místních komunikací: dobudování bezbariérových přechodů pro chodce, opravy chodníků, stezek a zelených pásů, pravidelná údržba cyklostezky na obou březích

Labe

- oživení a údržba historických zákoutí Poděbrad

- podpora regionálních výrobců a zemědělců – farmářské trhy


 1. Bytová politika, výstavba

- zabránění spekulacím s městskými byty a pozemky; stanovení jednoznačných pravidel pro

přidělování městských bytů a prodlužování nájmů v nich; kontrola sociální situace

nájemníků v městských bytech

- podpora mladých rodin – startovací byty

- zvýšení počtu bytů s pečovatelskou službou pro stárnoucí občany

 

 1. Doprava ve městě, parkování

- odlehčení dopravní zatíženosti města - zřízení záchytných parkovišť v blízkosti centra,

u kulturních a sportovních zařízení

- zavedení funkčního parkovacího systému vč. rezidenčního parkování, kontrola jeho dodržování

- řešení pohybu cyklistů a chodců v nádražním podchodu

 

 1. Pořádek ve městě

- zkvalitnění činnosti městské policie, její zviditelnění při výkonu prevence a ochrany

majetku města i občanů, zefektivnění systému bezpečnosti obyvatel i návštěvníků města

- TSMP – změna statutu na příspěvkovou organizaci, odpovědnost za údržbu a

každodenní úklid (vč. víkendů) ve městě, čištění a opravy místních komunikací a

chodníků, kanálových vpustí, veřejného osvětlení, apod.

- spolupráce s okresním soudem a TSMP při zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací

ve prospěch města; spolupráce s úřadem práce pro využití nezaměstnaných, kteří pobírají

sociální dávky, k veřejně prospěšným pracím

 

 1. Zeleň a životní prostředí

- zachování současné plochy lázeňského parku i ostatních parků a zelených ploch dle

územního plánu a pokračování v jejich obnově

- zpřístupnění části zelených ploch lázeňského parku k relaxaci a volnočasovým aktivitám

 

 1. Školství, kultura, sport, volnočasové aktivity

- podpora kulturních a sportovních akcí, které zároveň slouží k propagaci města a zvyšují

jeho návštěvnost

- podpora amatérského sportu, zejména u dětí a mládeže: dotace sportovním klubům (spravedlivé přidělování finančních prostředků na jednotlivé projekty), dořešení nájemních smluv města se sportovními kluby

- podpora projektu dostavby sportovního centra na Ostende s využitím fondů z EU

- podpora ostatních volnočasových aktivit všech generací v rámci prevence kriminality,

dotace mládežnickým organizacím, které se zabývají aktivitami ve volném čase

- údržba stávajících a budování nových dětských hřišť

- komplexní řešení drogové problematiky ve městě (práce městské policie, osvěta, spolupráce se školami, čerpání grantů)

 

Finanční prostředky na plnění našeho volebního programu získáme efektivním využíváním

 • vybraných daní,

 • státních fondů

 • dotací z EU

 • příjmů z městského majetku

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme